Відновлення документів в Україні


Відновлення документів в Україні


Увага !!!
  • Отримати документи в Україні (з РАЦС, суду, податкової, архіву та інших органів) можна виключно за особистої присутності особи щодо якої оформлений документ або на підставі довіреності від нотаріуса, оформленої громадянином в Україні (в українського нотаріуса) або за кордоном (в консульстві Україна, в консультво інших країн - якщо особа не є громадянином України або у іноземного нотаріуса з подальшим проставленням апостиля або консульською легалізацією довіреності). Документи не можна оформити без довіреності - це незаконно.
  • В Україні багато "посередники" займаються шахрайством і пропонують послуги оформлення документів з різних органах без особистої присутності особи без довіреності. Ця "посередницька діяльність" є незаконною і за такі дії передбачена кримінальна відповідальність (шахрайство, підробка документів, відповідальність за розголошення персональних даних особи).
  • Оформлення документів в Україні без довіреності несе серйозні юридичні ризики для громадян. Дуже часто такі документи є підробленими. Тільки представник за довіреністю може офіційно отримати легальні документи.
  • Офіційні органи інших країн часто почали перевіряти документи і законність їх оформлення, і в осіб, які замовили ці документи без особистої присутності без довіреності, починають виникати великі проблеми (притягнення до кримінальної відповідальності, депортація, анулювання віз, посвідки на проживання за кордоном та інші проблеми).

Будьте уважні і уникайте шахраїв !!! 


Ми надаємо послуги з отримання та витребування повторних документів в Україні і за кордоном. Необхідність в отриманні дублікатів документів виникає у клієнтів внаслідок різних причин: при оформленні спадщини, для імміграції, для звернення до суду та з інших питань. Вартість відновлення документів також залежить від багатьох факторів.

Ми відновлюємо документи в Україні:

  • витребування документів з РАЦС - свідоцтв та виписок, повторних документів, в тому числі і дублікати документів із зони АТО, і здійснюємо оформлення документів з архіву - архівна довідка
  • довідка про несудимість
  • судові документи (рішення суду, вирок, постанова)
  • український податковий номер

Свідоцтво з РАЦС в Україні

Наша юридична компанія надає послуги витребування повторних свідоцтв з РАЦС, документів і виписок - витягів з органів реєстрації актів цивільного стану - РАЦС в Україні, а також послуги щодо витребування документів за кордоном. Часто у громадян виникає необхідність отримання повторних документів - дублікатів документів щодо себе і своїх родичів з РАГСів. Вартість отримання документів залежить від терміновості.

Ми відновлюємо документи з РАЦС: повторне Свідоцтво про народження; повторне Свідоцтво про шлюб; повторне Свідоцтво про смерть; повторне Свідоцтво про зміну прізвища; повторне Свідоцтво про розлучення - розірвання шлюбу; витяг про реєстрацію шлюбу (витяг); витяг про зміну прізвища - витяг про підтвердження дошлюбного прізвища; витяг про розірвання шлюбу (розлучення); витяг про реєстрацію шлюбу з відміткою про розірвання шлюбу та інші документи.

Оформлення спадщини в Україні

Відповідно до законодавства України, повторні документи з органів РАЦС України (свідоцтво, виписка), може оформити і отримати, сама людина стосовно якої складено актовий запис, яку третю особу на підставі належним оформленої нотаріального доручення. Необхідність у витребуванні повторних документів може виникнути в наступних випадках: недійсність документа внаслідок його псування; втрата або знищення документа; документ старого (радянського) зразка (у ряді країн такі документи не визнаються офіційними органами держав); необхідності надання документів в різні органи (розірвання шлюбу, оформлення спадщини і в інших ситуаціях).

Розірвання шлюбу в Україні

Повторні документи видаються виключно органами, які реєстрували ті чи інші актові записи за місцем здійснення таких реєстраційних дій. Повторне свідоцтво видається відділенням органів РАЦС, консульською установою і дипломатичним представництвом держави за кордоном на підставі запису в книзі реєстрації актів цивільного стану за заявою громадянина, відносно якого укладена актовий запис з обов'язковим проставленням штампу «Повторне». Запит про витребування повторного документа або виписки може подати особисто його власник, близький родич особи, щодо якого виходить повторний документ (батьки з питань отримання повторних документів на своїх дітей; діти та онуки щодо своїх батьків, бабусь і дідусів) або довірена особа на підставі довіреності (нотаріальна довіреність; консульська довіреність; довіреність, видана іноземним нотаріусом або адвокатом легалізована відповідно до законодавства країни в якій вона буде використовуватися). Також дані особи можуть звернутися із запитом на витребування повторного документа через будь-який інший ЗАГС або консульська установа за кордоном, але очікування відповіді в такому випадку, як показує практика, зазвичай затягується на багато місяців, а іноді й на роки. Повторне свідоцтво, у разі якщо актовий запис була здійснена в консульських або дипломатичних представництвах України за кордоном, видаються відділенням ЗАГС міста Києва та обласного управлінь юстиції, в Київській області, в тому випадку, якщо їм така актовий запис передана на зберігання. Якщо актовий запис відсутній, то заявнику видається довідка про відсутність актового запису. У заяві про видачу повторного свідоцтва зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові та адреса заявника; прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке свідоцтво необхідно; коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту повторного свідоцтва. Органи, що здійснюють виконання запитів по витребуванню документів та їх дублікатів в Україні: витребування свідоцтв та довідок про реєстрацію актів цивільного стану - обласний і районний орган ЗАГС; витребування документів соціально-правового характеру з архіву (про трудову діяльність, освіті, пенсії, лікуванні та ін., якщо документи передані на зберігання в архіви) - Державні архіви України; витребування документів соціально-правового характеру, які стосуються компетенції Міноборони України (про трудову діяльність, освіті, проходження служби, пенсії, про знаходження на лікуванні і пораненнях, участі у ВВВ, нагородах) - архів Міноборони України.

Імміграція в Україну

Повторне свідоцтво про народження дитини можуть отримати батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники чи адміністрація дитячого закладу, в якому дитина перебувають на вихованні незалежно від його віку, або саме особа, щодо якого укладена актовий запис про народження і якому виповнилося 16 років - за наявності паспорта. Свідоцтво про народження дитини не видаються особам, позбавленим батьківських прав. Первинне свідоцтва про смерть особи може бути видано тільки особисто родичам померлого, які підтвердять такі родинні стосунки документально. Повторне свідоцтва про смерть особи може бути видано родичам померлого, які підтвердять такі родинні стосунки документально. Повторне свідоцтво про шлюб, який розірвано, не видається. У даному випадку заявнику за його бажанням може бути видана виписка встановленого зразка. Довідки про реєстрацію народження, шлюбу, зміну імені, про внесення змін, доповнень, виправлень до актового запису, розірвання шлюбу, видаються родичам по прямій висхідній і низхідній лінії, усиновителям, опікунам, піклувальникам.

Відновлення документів із зони АТО в Україні

Останнім часом значно збільшилася кількість громадян у яких виникає необхідність в отриманні дублікатів документів - повторних документів з міст, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції в Луганській і Донецькій областях. Відповідно до законодавства України, повторні документи видані органами РАЦС України (свідоцтво, виписка) із зони АТО і Криму і інші документи, може оформити і отримати, сама людина стосовно якої складено актовий запис або третя особа на підставі належно оформленого нотаріального доручення. У в'язі зі складною ситуацією з питань отримання повторних документів з міст, які знаходяться в зоні АТО (Донецька область, Луганська область, Крим), наші фахівці надають послуги для громадян, яким необхідно отримати або відновити документи, які раніше видавалися в зоні бойових дій, ми надаємо послуги витребування повторних документів з цих регіонів.
 
Ми відновлюємо документи з зони АТО: Свідоцтво про народження, видані органами ЗАГС до 2014 року; Свідоцтво про шлюб, видані органами ЗАГС до 2014 року; Свідоцтво про смерть, видані органами ЗАГС до 2014 року; Свідоцтво про зміну прізвища, видані органами ЗАГС до 2014 року; Свідоцтво про розлучення - розірвання шлюбу, видані органами ЗАГС до 2014 року; витяг про реєстрацію шлюбу (витяг) з органів ЗАГС до 2014 року; витяг про зміну прізвища - витяг про підтвердження дошлюбного прізвища, з органів ЗАГС до 2014 року; витяг про розірвання шлюбу (розлучення), з органів ЗАГС до 2014 року; Витяг про реєстрацію шлюбу з відміткою про розірвання шлюбу з органів ЗАГС до 2014 року.
 
Мета відновлення документів: імміграція за кордон або оформлення посвідки на проживання і громадянства в Україні; розірвання шлюбуоформлення спадщини; усиновлення, встановлення юридичного факту; оформлення угоди з нерухомістю; апостиль та легалізація документів для надання за кордон; оформлення візи і для інших цілей.

Довідка про несудимість в Україні

Довідка про відсутність судимості (довідка про несудимість в Україні) видається органами Міністерства внутрішніх справ України для подачі і надання в її державні органи. Довідка про несудимість (довідка про відсутність судимості) в Україні необхідна громадянам України для оформлення закордонного паспорта, отримання віз для виїзду в за кордон, участі в тендерах, оформлення посвідки на проживання, для оформлення працевлаштування за кордоном і для інших цілей. Довідка про відсутність судимості (довідка про несудимість) в Україні потрібна іноземним громадянам для оформлення отримання посвідки на проживання в Україні та за кордоном, відновлення загублених документів, для надання в державні установи та інші організації.

Мета оформлення Довідки про відсутність судимостіоформлення візи для виїзду за кордон; оформлення працевлаштування за кордоном; подача до органів іноземних держав; оформлення або внесення змін до паспортних документів; оформлення закордонного паспорта; оформлення посвідки на постійне проживання (ПМП); оформлення посвідки на тимчасове проживання (ТМП); оформлення громадянства; продовження посвідки на проживання (ПМП); подача в органи опіки та піклування при усиновленні дітей; отримання деяких видів ліцензій та дозволів; оформлення дозволу на носіння зброї та інше. Також ми надаємо послуги з оформлення довідки про несудимість за кордоном. Також, якщо необхідно ми здійснимо переклад довідки про несудимість в бюро перекладів на іноземну мову з нотаріальним посвідченням перекладу документа, а також у разі необхідності легалізуємо документ для надання за кордон або поставимо апостиль на документі.

Відновлення документів за кордоном

Часто у громадян України та іноземців виникає необхідність в отриманні документів з-за кордону, повторних документів з-за кордону, дублікатів документів про освіту з-за кордону, архівних довідок з-за кордону, свідоцтв про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну прізвища, виписок з органів ЗАГС з-за кордону, судових документів з-за кордону, з метою подачі цих документів до органів іноземних держав по самих різних підставах. У зв'язку з розвиненою партнерською мережею і наявністю великої кількості офісів компанії і партнерів за кордоном, наші фахівці надають послуги щодо витребування документів з-за кордону з більш ніж 40 країн світу: Росія, Білорусія, Молдова, Литва, Україна, Латвія, Естонія, Казахстан , Грузія, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан, Киргизія, Туркменістан, Таджикистан, США, Канада, Бразилія, Аргентина, Чилі, Австралія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Румунія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Нідерланди , Бельгія, Швеція, Греція, Турц ия, Австрія, Швейцарія, Данія, Кіпр, Китай, Норвегія, Великобританія, Чорногорія, Фінляндія та інших країн. Ціна отримання документів за кордоном залежить від країни, інших факторів і узгоджується окремо в кожному конкретному випадку.

Адвокат з сімейних справ в Україні

Ми надаємо допомогу з прискореного отримання повторних документів і виписок з органів ЗАГС в Україні з будь-якого міста України, а також з ряду зарубіжних країн. Ви надаєте нам оригінали наявних документів, які підлягають обміну або копії втрачених документів, дублікат яких необхідно отримати повторно. Отримання довідок в районних органах РАГС, архівах, повторних дублікатів свідоцтв про народження, шлюб та інших документів в Україні ви можете здійснити через нашу компанію в будь-якому регіоні України і ряді країн СНД. Відповідно до законодавства України, цілий ряд документів має право отримати особа тільки особисто або довірена особа на підставі нотаріального доручення. Так, зокрема: Довідку (заяву) про сімейний стан може оформити громадянин України (за дорученням документ не видається); Повторні Свідоцтва та виписки з ЗАГС України (дублікати документів), може отримати особа на підставі довіреності. Ви перебуваєте за кордоном і не можете самостійно займатися витребуванням документа або його дубліката скористайтеся нашими послугами. Ми направимо Вам зразок довіреності для витребування, що цікавить Вас документа. Довіреність переважно повинна бути оформлена в українського нотаріуса або в українському консульстві або посольстві на території держави, де знаходиться Замовник або оформлена у нотаріуса за кордоном і легалізована шляхом консульської легалізації або з проставлення апостиля.

Після витребування за кордоном документів що Ваш цікавлять ми можемо на документах поставити апостиль за кордоном, зробити переклад документа на будь-яку мову і вислати Вам вже готовий документ. Також ми можемо після отримання дубліката цікавить Вас документа або довідки виконати його консульську легалізацію, поставити штамп «апостиль», здійснити професійний переклад документа на іноземну мову і вислати готовий документ міжнародної експрес поштою або іншим зручним для Вас способом.

Запитати у адвоката:

Тема повідомлення*
Неверный Ввод

Ваше ім'я*
Неверный Ввод

Ваш Email*
Неверный Ввод

Вкажіть ваше місто*
Неверный Ввод

Текст повідомлення*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Послуги компанії:

 

Реєстрація офшорів

Адвокат в Іспанії

Адвокат у Польщі

Адвокат у Італії

Адвокат у Туреччині

Адвокат в Україні

Адвокат у Швейцарії

Адвокат в Чехії

Імміграція за кордон

Go to top