Архівна довідка з України

Архівна довідка із обласного архіву України. Архівна довідка з України. Архівні відомості та інформація з архіву. Пошук архівної інформації.


Оформлення та отримання архівної довідки, архівна довідка з України з архіву

+380 67 208 7615

Архівна довідка з архіву з України - це документ, який містить в собі інформацію про наявні в архівах документах відомостях щодо певних осіб, подій, юридичних фактів, які відносяться безпосередньо до предмету запиту. Архівні довідки складаються виключно на основі оригіналів або засвідчених копій документів. В архівній довідці вказується дата її складання, відомості які містяться в архівних документах. Вся інформація в архівній довідці викладається в хронологічному порядку. Після складання архівної довідки, вона оформлюється на бланку архіву, підписується посадовою особою та скріплюється печаткою.

 

Отримання архівної довідки - Архівна довідка з України:

Київ
Харків
Дніпро
Рівне

 

Відомості, які цікавлять заявника надаються в тому вигляді, в якому вони можуть бути документально підтверджені справжніми документами, які зберігаються в архіві. Необхідності отримання архівної довідки виникає, зокрема, у випадках оформлення спадщини, встановлення юридичного факту, встановлення спорідненості, оформлення посвідки на проживання або громадянства і в інших випадках. Якщо архівний запис відсутній (загублена або знищена), то заявнику видається довідка про відсутність архівної інформації.

 

Види архівних довідок: тематичні (містять інформацію по конкретній темі або документальне підтвердження певного факту); персональні, в тому числі біографічні та генеалогічні; соціально-правові (про трудовий стаж, розмір заробітної плати, службі у збройних силах, участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та інших військових конфліктах, про участь у партизанському і підпільному русі, про знаходження на окупованій території, перебуванні в концтаборах, знаходженні на лікуванні, про стан здоров'я, про нагородження, про присвоєння звань, про освіту та навчання, про репресії, про реабілітації, про народження, про смерть, про шлюби та інших актах цивільного стану), про творчу діяльність та авторських правах; майнових та спадкових правах, консульські - спрямовані на захист законних прав та інтересів громадян, які постійно проживають за кордоном.

 

Ми надаємо допомогу в отриманні архівних довідок з більшості обласних архівів України. Після отримання архівної довідки ми можемо виконати її консульську легалізацію, поставити апостиль на архівній довідці, здійснити переклад архівної довідки на іноземну мову і вислати Вам готовий документ міжнародної експрес поштою.