Prawnik w Rzeszowie

Porady prawne i prawnik w Rzeszowie, obsługa prawna Kancelarii Prawnej w Rzeszowie, reprezentacja i obrona w sądzie w Rzeszowie, pomoc prawna dla obywateli i cudzoziemców w Rzeszowie, obsługa firm i przedsiębiorców zagranicznych.


Prawnik w Rzeszowie i kancelaria prawna w Rzeszowie

+48 515 545 998
rubicon@tcg.net.ua


Kancelaria prawna świadczy usługi prawne prawnika w Rzeszowie w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim. Kancelaria prawna w Rzeszowie świadczy usługi obywatelom i spółkom na podstawie prawa polskiego, usługi doradcze na terenie województwa, w innych miastach Polski.

 

Pomoc prawna i prawnik w Rzeszowie:

 

 

Prawnicy posiadają bogate doświadczenie i świadczą profesjonalną pomoc prawną na gruncie prawa polskiego, pomagając klientom wybrać najlepszy sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji.

 

Obsługa prawna w Rzeszowie, kancelaria prawna:

 

  • Doradztwo prawne w zakresie ustawodawstwa polskiego; usługi profesjonalnego prawnika, przygotowywanie dokumentów, ochrona interesów, prowadzenie spraw sądowych i organów państwowych; usługi dla cudzoziemców i obywateli; wykonanie orzeczeń sądów polskich i zagranicznych
  • Prawnik rodzinny w Rzeszowie: reprezentacja w sądzie rodzinnym, rozwód, wsparcie w postępowaniu rozwodowym, międzynarodowy rozwód, podział majątku, pobyt dziecka, pozbawienie praw rodzicielskich, ustalenie ojcostwa, adopcja, umowa małżeńska; prawo cywilne: wsparcie w sprawach cywilnych w sądzie; prawo ubezpieczeniowe: spory sądowe z towarzystwami ubezpieczeniowymi, prawne dochodzenie odszkodowań ubezpieczeniowych (ubezpieczenia majątkowe, cargo, zdrowotne i inne);
  • Dziedziczenie nieruchomości, majątku: rejestracja prawa do dziedziczenia mieszkania, domu, gruntu, firmy, samochodu, rachunku bankowego; adwokat od spraw spadkowych w Rzeszowie; rejestracja spadku;
  • Obsługa transakcji nieruchomości: weryfikacja nieruchomości, prawnik nieruchomości w Rzeszowie, kupno i sprzedaż gruntów, nieruchomości komercyjnych mieszkaniowych; notariusz nieruchomości, czynności rejestrowe; Notariusz dla firm i obywateli: poświadczanie transakcji, umów, faktów, notariusz spadkowy, poświadczenie dziedziczenia, uwierzytelnienie dokumentów, wpis wykonawczy notariusza; przyjmowanie pieniędzy, akcji, papierów wartościowych jako depozyt, przechowywanie dokumentów u notariusza;
  • Prawnik imigracyjny — imigracja do Polski: wybór metody imigracyjnej, przygotowanie i wykonanie dokumentów imigracyjnych, zezwolenie na pobyt, obywatelstwo; otrzymywanie dokumentów; legalizacja dokumentów;
  • Rejestracja spółki w Rzeszowie, prawo korporacyjne: otwarcie spółki, oddziału, przedstawicielstwa spółki zagranicznej, Sp.z o.o., SĄ, sporządzanie dokumentów założycielskich spółek, KRS, NIP, REGON, dzierżawa siedziby; sprzedaż firm, transakcje korporacyjne, ponowna rejestracja; zakończenie i likwidacja firmy, obsługa spraw upadłościowych, reprezentacja wierzycieli;
  • Obsługa prawna firm w Rzeszowie: doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa, umowy, przygotowanie dokumentacji; usługi dla biznesu zagranicznego, inwestycje, zezwolenia i licencje, wsparcie negocjacyjne; spory gospodarcze w sądzie, obrona przed organami publicznymi, organami regulacyjnymi, odwołania od przestępstw administracyjnych, obsługa sporów administracyjnych; prawnik podatkowy, audyt prawny, wsparcie audytowe; księgowy firm, przedsiębiorców, obywateli: prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie i składanie sprawozdań, przygotowywanie dokumentów płatniczych, prowadzenie konta, ewidencja zarządcza i kadrowa, planowanie podatkowe;
  • Własność intelektualna i przemysłowa: rejestracja praw autorskich, ochrona, spory patentowe, spory dotyczące praw autorskich;
  • Windykacja na podstawie umów, arbitraż; prawnik windykacyjny w Rzeszowie, międzynarodowe arbitraże i spory handlowe, obrona w sporach arbitrażowych; mediacje, rozwiązywanie sporów, reprezentowanie interesów w negocjacjach.

 


Dla klientów z Rzeszowa oferujemy usługi:

Warszawa
Kraków
Lublin
Wrocław
Poznań
Przemyśl
Kraje