Usługi prawnika w Polsce

Ochrona prawna i usługi prawnika w Polsce dla obywateli, cudzoziemców oraz przedsiębiorców.


Usługi prawne w Polsce, usługi prawnika w Polsce dla obywateli i cudzoziemców

+48 515 545 99

Prawnicy kancelarii prawnej w Polsce świadczą usługi prawne w Polsce na rzecz obywateli (private legal services): porady adwokata w Polsce, sporządzanie dokumentów prawnych, pozwów, umów handlowych, umów małżeńskich, obrona sądowa interesów w różnych rodzajów postępowaniach w wielu miastach Polski i za granicą.

 

Ochrona prawna - Usługi prawnika w Polsce:

Warszawa
Kraków
Lublin
Wrocław
Poznań
Rzeszów
Przemyśl

 

Polscy prawnicy świadczą usługi prawne w Polsce w języku rosyjskim, ukraińskim, polskim i angielskim.

 

Reprezentacja i obrona sądowa w Polsce:

 

  • Prawo rodzinnew Polsce, rozwódmiędzynarodowy rozwód, alimenty, kontakt z dziećmi, spory o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich, sporządzanie umów małżeńskich majątkowych, pomoc w umownym podziale majątku i spadku; polskie prawo cywilnew Polsce; polskie prawo karnew Polsce, reprezentacja interesów ofiar w postępowaniu karnym, obrona oskarżonego w postępowaniu karnym; prawo spadkowew Polsce, deklaracja spadkowa, rejestracja spadku; polskie prawo migracyjne, imigracja poprzez biznes; polskie prawo ubezpieczeniowew Polsce, odszkodowania za szkody majątkowe i rekompensata za uszczerbek na zdrowiu od ubezpieczycieli, odszkodowania od Auto Casco i OC winowajcy; przygotowywanie dokumentów sądowych: pozew sądowy, sprzeciw od nakazu zapłaty, skarga, odwołanie i skarga kasacyjne, wniosek o wznowienie postępowania; reprezentacja konsumentów w sporach z przedsiębiorcami; reprezentowanie klientów przed komornikami, zaskarżenie niezgodnych z prawem działań, skargi na działania komorników; wykonanie orzeczenia sąduw Polsce polskiego i orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce i za granicą;
  • Obsługa prawna transakcji nieruchomościowychw Polsce; nieruchomości i budownictwo, obsługa prawna transakcji nieruchomościowych, ustalenie statusu prawnego nieruchomości, procedury rejestracji działek i hipotek, spory związane z roszczeniami stron w procesie inwestycji i budowy, spory o podwykonawstwo prac budowlanych i umowy o prace budowlane, spory dotyczące umów najmu; usługi notarialne w Polsce dla firm i obywateli, poświadczanie praw, faktów, transakcji, umów, porozumień, legalizacja spadku u notariusza, poświadczanie odpisów dokumentów i podpisów, pełnomocnictw i inne usługi;
  • Polskie prawo imigracyjne i usługi prawnika imigracji do Polski, wybór metody imigracji, rejestracja i złożenie dokumentów, zezwolenie na pobyt w Polsce i obywatelstwo; uzyskiwanie dokumentów w Polsce i za granicą; apostille w Polsce i legalizacja dokumentów; usługi tłumaczeniowe w Polsce: tłumaczenie akredytowane, tłumaczenie pisemne tekstów i dokumentów, poświadczenie tłumaczenia przez notariusza, tłumaczenie prawnicze.
  • Prawo komercyjnew Polsce (prawo gospodarcze), podatkowe, handlowe, administracyjne, reprezentacja klientów w sporach z organami administracyjnymi, spory administracyjne w organach administracyjnych, spory administracyjne w sądach administracyjnych i Wyższym sądzie administracyjnym, prawo pracy i zabezpieczenia społeczne (wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, wypłata wynagrodzeń i odszkodowań), reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcami; prawo handlowe, przygotowanie i wydanie opinii o umówach, pomoc w zawarciu i rozwiązaniu umów; rozwiązywanie konfliktów; prawo korporacyjne i rejestracja spółekw Polsce, spory między akcjonariuszami, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, upadłość i reorganizacja spółek, likwidacja spółekw Polsce; pomoc w ogłoszeniu upadłości, wykonanie orzeczenia sądu; własność intelektualnaw Polsce; ochrona własności intelektualnej; polskie prawo podatkowe; reprezentacja interesów klienta w sporach sądowych w sprawach różnych kategorii; sprzedaż działającej firmw Polsceusługi księgowe w Polsce dla firm, przedsiębiorców i obywateli, sporządzanie i składanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, kontrola płatności podatków i płatności;
  • Windykacja długóww Polsce, windykacja należności, negocjacje ugodowe, obsługa procedur i postępowań, polubowne rozstrzyganie sporów, spory sądowe i postępowanie egzekucyjne; arbitraż i spory gospodarcze w sądach arbitrażowych, reprezentacja interesów; prawo dotyczące zobowiązań i windykacja należności w Polsce; mediacjaw Polsce w rozwiązywaniu konfliktów.