Obsługa prawna firm w Polsce

Obsługa prawna firm w Polsce dla klientów polskich i zagranicznych.


Wsparcie prawnika biznesowego, obsługa prawna firm w Polsce

+48 515 545 99

Kancelaria zapewnia obsługę prawną subskrybentów dla firm (outsourcing), wsparcie prawne dla firm w Polsce, co może znacznie obniżyć koszty utrzymania adwokatów i prawników w firmie, koszty podatkowe oraz przyciąga wykwalifikowanych specjalistów świadczących usługi prawne w Polsce. Usługi prawne dla biznesu w Polsce są świadczone w języku rosyjskim, ukraińskim, polskim i angielskim w miastach Polski.

 

Wsparcie biznesu - Obsługa prawna firm w Polsce:

Warszawa
Kraków
Lublin
Wrocław
Poznań
Rzeszów

 

Zapewniamy obsługę prawną subskrybentów w zakresie działalności gospodarczej firm i przedsiębiorców, przeprowadzamy audyty prawne, reprezentujemy interesy przed organami regulacyjnymi oraz w sądach, Międzynarodowy arbitraż handlowy, prowadzimy obsługę umów i opracowujemy różne dokumenty prawne.

 

Obsługa prawna biznesu w Polsce:

 

  • Doradztwo Prawne
  • Przygotowywanie Opinii Prawnych i materiałów regulacyjnych
  • Analiza Prawna Dokumentów prawnych i umów
  • Opracowywanie Dokumentów Prawnych, umów, wniosków
  • Wsparcie Prawne przy zawieraniu umów
  • Reprezentacja Interesów
  • Przeprowadzanie Akcji Rejestracyjnych i wprowadzanie zmian w dokumentach założycielskich
  • Praca Sądowa i inne.

 

Obsługa prawna dla firm w Polsce, porady prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, studiowanie umów i innych dokumentów, ocena sądowej perspektywy każdej konkretnej sprawy, negocjacje z kontrahentami i rozstrzyganie sporów pozasądowych.

 

W ramach subskrypcji obsługa prawna nie świadczy usług reprezentacyjnych w sądach. Usługi te świadczone są na podstawie odrębnych umów.

 

Nasi adwokaty, prawnicy i inni specjaliści świadczą również inne usługi w Polsce: usługi prawników w Polsce, rejestracja działalności gospodarczej w Polsce, imigracja do Polski poprzez rejestrację działalności gospodarczej, pozyskiwanie dokumentów, wsparcie prawne transakcji nieruchomościowych, rejestracja apostille, usługi biura tłumaczeń zagranicznych i inne usługi.