Usługi Kancelarii Prawnej

Usługi kancelarii prawnej dla firm, obywateli i obcokrajowców, usługi prawnika w sądzie, ochrona prawna i reprezentacja interesów biznesowych oraz osób prywatnych, obrona prawna w sądzie i usługi doradcze.


Kancelarie prawne i prawnicy odgrywają kluczową rolę w naszym społeczeństwie, dostarczając niezbędne usługi Usługi Kancelarii Prawnej zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. Usługi kancelarii prawnych obejmują szeroki zakres dziedzin.

Konsultacje Prawne: Jedną z głównych usług, jakie oferują kancelarie prawne i prawnicy, jest świadczenie porad i konsultacji prawnych. Prawnicy mogą analizować Twoją sytuację, wyjaśniać odpowiednie przepisy prawne i proponować strategie pomagające osiągnąć cele lub skutecznie radzić sobie z wyzwaniami prawowymi.

Planujesz zamówić usługi Kancelarii Prawnej?

Usługi kancelarii prawnej Dla Firm: Dla firm kancelarie prawne dostarczają szereg usług, pomagających działać zgodnie z prawem i chronić ich interesy.

 • Zakładanie i Struktura Biznesu: Kancelarie prawne pomagają w zakładaniu firm, pomagając klientom wybrać właściwą strukturę prawną. Pomagają w niezbędnej dokumentacji i zgłoszeniach.
 • Umowy: Tworzenie, przeglądanie i negocjowanie umów. Prawnicy zapewniają, że umowy są prawidłowe pod względem prawnym i chronią interesy swoich klientów.
 • Alternatywne Rozwiązywanie Sporów: Prawnicy oferują także alternatywne metody rozwiązywania sporów, takie jak mediacja i arbitraż, które mogą być szybsze i bardziej ekonomiczne sposoby rozwiązywania sporów.
 • Ochrona Własności Intelektualnej: Własność intelektualna (IP) jest cenna dla wielu firm. Prawnicy pomagają w rejestracji znaków towarowych i praw autorskich, wnioskach patentowych oraz sporach związanymi z IP, aby chronić te aktywa.
 • Prawo Pracy: Firmy często potrzebują porady prawnej w sprawach związanych z zatrudnieniem, w tym zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, kwestiami dyskryminacji w miejscu pracy i przestrzeganiem przepisów dotyczących pracy.
 • Fuzje i Przejęcia: Kancelarie prawne pomagają w złożonym procesie fuzji i przejęć (M&A), pomagając klientom w nawigowaniu po prawnych szczegółach kupna lub sprzedaży firmy.
 • Governance Korporacyjne: Prawnicy zapewniają, że firmy przestrzegają przepisów i najlepszych praktyk z zakresu zarządzania korporacyjnego, co jest istotne dla zachowania przejrzystości i unikania problemów prawnych.

Rozprawy Sądowe i Rozstrzyganie Sporów: Kiedy pojawiają się spory prawne, zarówno między firmami, jak i osobami prywatnymi, prawnicy odgrywają kluczową rolę w ich rozwiązywaniu.

 • Sprawy Cywilne: Prawnicy reprezentują klientów w sprawach cywilnych, takich jak sprawy o odszkodowanie, spory umowne i spory o własność.
 • Obrona Karnistyczna: Obrońcy prawnych reprezentują osoby oskarżone o przestępstwa, pracując nad ochroną ich praw i zapewnieniem im sprawiedliwego traktowania zgodnie z prawem.
 • Sądy Grupowe: Kancelarie prawne często zajmują się sprawami sądowymi grupowymi, gdzie wielu powodów zbiorowo pozwa pozwanego lub grupę pozwana o podobne roszczenia.
 • Rozwody i Opieka: Prawnicy rodzinni pomagają osobom prywatnym w sprawach rozwodowych, sporach o opiekę nad dziećmi i sprawach związanych z alimentami oraz podziałem majątku.
 • Planowanie Spadku: Prawnicy pomagają osobom prywatnym w tworzeniu testamentów, funduszy powierniczych i innych dokumentów planowania spadku, aby zapewnić, że ich aktywa zostaną rozdzielone zgodnie z ich życzeniami po ich śmierci.
 • Prawo Imigracyjne: Prawnicy imigracyjni pomagają osobom prywatnym i rodzinom w sprawach imigracyjnych, w tym wizach, kartach zielonych i wnioskach o obywatelstwo.

19

Lata na rynku

20

Kraje

276

Specjaliści

5486

Zadowoleni klienci

Niezależnie od charakteru problemu prawego usługi kancelarii prawnych i prawników są niezastąpione w obronie sprawiedliwości i ochronie praw jednostek i firm w naszym społeczeństwie.