Dochodzenie prawne

Dochodzenie prawne, usługi dochodzeń prawnych, pełne prawne dochodzenie spraw legalnych i zgodnych z prawem, analiza i badanie dokumentów prawnych, dowodów, informacji.


Dochodzenie prawne (usługi dochodzeń prawnych) odgrywają kluczową rolę w weryfikowaniu faktów i świadczeniu istotnego wsparcia prawnego dla prawników, agencji egzekwowania prawa, firm i osób prywatnych. Te usługi dochodzeń obejmują szeroki zakres działań, począwszy od zbierania informacji i przeprowadzania wywiadów, po przeprowadzanie kontroli przeszłości i obserwację oraz poszukiwanie osób.

 

Zbieranie informacji i Dochodzenie prawne

 

Te usługi dochodzeń pomagają uzyskać kluczowe informacje i dowody w różnych sprawach prawnych. Nasi prawnicy to byli funkcjonariusze organów ścigania (policja, służba skarbu, operacyjni pracownicy agencji ścigania, prokuratorzy oraz eksperci) z bogatym doświadczeniem praktycznym.

 

Profesjonalne dochodzenie prawne:

 

 • Obrona w sprawach karnych: Obrońcy w sprawach karnych często polegają na specjalistach do zbadania dowodów przeciwko swoim klientom, zlokalizowania świadków i zebrania informacji, które mogą pomóc w budowaniu solidnej strategii obrony.
 • Spory cywilne: W sprawach cywilnych śledczy pomagają odkryć fakty związane z konfliktami, takimi jak roszczenia o odszkodowanie, spory z zakresu własności intelektualnej i naruszenia umów.
 • Prawo rodzinne: Specjaliści mogą być zaangażowani w sprawy związane z rozwodem, prawem do opieki nad dziećmi oraz sporami rodzinymi, wykrywaniem zdrady małżeńskiej, badaniem oszustw małżeńskich oraz identyfikacją oszustów matrymonialnych.
 • Dochodzenie korporacyjne: Firmy korzystają z usług śledczych w celu zbadania kwestii takich jak nadużycia pracowników, oszustwa oraz kradzież własności intelektualnej.
 • Dochodzenie ubezpieczeniowe: Towarzystwa ubezpieczeniowe zatrudniają śledczych w celu oceny wiarygodności roszczeń i identyfikacji potencjalnych oszustw. Pomaga to chronić ubezpieczycieli i utrzymać uczciwe składki dla klientów.

 

Aby świadczyć usługi, współpracujemy z partnerami: agencjami detektywistycznymi, prywatnymi detektywami, ekspertami oraz innymi specjalistam.

 

Cel dochodzen prawnych:

 

 • Zbieranie dowodów: Prawnicy specjalizują się w zbieraniu i zachowywaniu dowodów, które można wykorzystać w sądzie (zeznania świadków, dokumenty, fotografie oraz dowody materialne), poszukiwanie świadków i weryfikacja alibi, niezależne ekspertyzy.
 • Weryfikacja faktów: W wielu sprawach prawnych istotne jest zweryfikowanie dokładności oświadczeń i twierdzeń stron zaangażowanych oraz informacji.
 • Świadkowie i zeznania: Specjaliści odgrywają kluczową rolę w identyfikowaniu i przesłuchiwaniu świadków i potencjalnych świadków. Zbierają zeznania, które można wykorzystać w celu poparcia sprawy klienta lub podważenia argumentów strony przeciwnej.
 • Dochodzenie należytej staranności: W przypadku transakcji biznesowych prawnicy prowadzą dochodzenie należytej staranności w celu oceny przeszłości, reputacji oraz stabilności finansowej osób i firm. Pomaga to klientom podejmować świadome decyzje i minimalizować ryzyko. Weryfikacja firmy i kontrahenta, poszukiwanie i analiza informacji, prawna ekspertyza umów firmowych i innych dokumentów, zabezpieczenie transakcji.
 • Zbieranie dossier informacyjnego: informacje na temat stylu życia, identyfikacja kontaktów danej osoby, ustalenie jej miejsca zamieszkania i zatrudnienia, sprawdzanie osoby pod kątem przeszłości kryminalnej i ograniczeń w podróżowaniu, wyszukiwanie informacji o osobach w bazach danych, weryfikacja dokumentów tożsamości.
 • Wyszukiwanie mienia i aktywów dłużnika lub kontrahenta (nieruchomości, samochody, firmy i inne aktywa).
 • Wyszukiwanie osób, poszukiwanie dłużników i oszustów.

 

Te usługi pomagają zapewnić sprawiedliwy i uczciwy proces prawny, przestrzegając przy tym standardów etycznych i zasad.

 


Zadać pytanie