Prawnik w Niemczech

Niemiecki prawnik w Niemczech świadczy usługi dla firm, obywateli, obcokrajowców oraz zagranicznych przedsiębiorstw. Kancelaria prawna w Niemczech oferuje usługi prawne dla firm w Niemczech oraz wsparcie prawne dla przedsiębiorstw, obronę i reprezentację przed sądem dla osób fizycznych i firm, a także obronę prawną w Niemczech


Prawnik w Niemczech, obrona, kancelaria prawna w Niemczech


Niemcy, kraj znany z efektywnego systemu prawnego i silnego państwa prawa, posiadają kompleksową strukturę usług prawnych oraz reprezentacji prawników. Kancelarie prawne w Niemczech oraz prawnicy w Niemczech świadczą usługi prawne w Niemczech dla firm i obywateli.

 

 • Berlin
 • Hamburg
 • Monachium
 • Kolonia
 • Frankfurt nad Menem
 • Stuttgart
 • Düsseldorf
 • Essen
 • Drezno
 • Brema
 • Lipsk
 • Hanower
 • Bonn
 • Dortmund

 

System prawny Niemiec to system prawa cywilnego, znacząco oparty na zasadach prawa rzymskiego. Podstawą systemu prawnego jest Prawo Zasadnicze (Grundgesetz), które pełni rolę konstytucji kraju. Władza sądownicza jest niezależna i działa osobno od władzy ustawodawczej i wykonawczej, co gwarantuje bezstronne administrowanie sprawiedliwością.

Usługi prawne i prawnik w Niemczech:

 

 • Założenie spółki
 • Wsparcie dla spółek
 • Opodatkowanie
 • Spory handlowe
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Windykacja
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Własność intelektualna

 

Prawnicy (Rechtsanwälte) w Niemczech odgrywają wszechstronną rolę w społeczeństwie. Udzielają porad prawnych, reprezentują klientów w sądzie, sporządzają dokumenty prawne i negocjują ugody. Prawnicy mogą specjalizować się w różnych dziedzinach. Usługi prawne w Niemczech obejmują szeroki zakres obszarów, aby sprostać potrzebom zarówno osób fizycznych, jak i firm. Prawnicy w Niemczech oferują klientom usługi prawne i adwokackie w językach rosyjskim, niemieckim i angielskim.

 

Usługi Kancelarii Prawnych w Niemczech:

 

 • Doradztwo prawne w Niemczech; usługi prawne w Niemczech, ochrona praw i interesów przed sądem, policją, wykonanie wyroków sądowych w Niemczech i za granicą; usługi prawne dla obcokrajowców w Niemczech; sporządzanie dokumentów prawnych w Niemczech.
 • Prawnik rodziny w Niemczech: rozwód, międzynarodowy rozwód, umowa małżeńska, podział majątku, ustanowienie i zakwestionowanie ojcostwa; prawnik ubezpieczeniowy w Niemczech: spory z firmami ubezpieczeniowymi dotyczące nieruchomości, zdrowia, biznesu oraz dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych.
 • Prawnik spadkowy w Niemczech: dziedziczenie nieruchomości, kont bankowych, firm i praw autorskich.
 • Prawnik nieruchomości w Niemczech: transakcje dotyczące nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, wsparcie prawne dla transakcji związanych z nieruchomościami w Niemczech, ekspertyza prawna nieruchomości, analiza dokumentów prawnych dotyczących transakcji nieruchomościowych, rozliczenia umów, rejestracja stanu posiadania nieruchomości; zakup nieruchomości dla firm i obywateli.
 • Prawnik imigracyjny w Niemczech i prawo imigracyjne: doradztwo i reprezentacja klientów w sprawach związanych z imigracją, zezwoleniami na pobyt, obywatelstwem.
 • Rejestracja firm w Niemczech i prawo spółek: zakładanie spółek, przygotowanie dokumentów założycielskich spółki, inwestycje zagraniczne; likwidacja i upadłość; prawo podatkowe, doradztwo podatkowe i optymalizacja.
 • Wsparcie prawne dla firm w Niemczech: prawo handlowe w Niemczech, umowy, konsultacje, odwoływanie się od decyzji organów podatkowych i celników, spory korporacyjne, prawo administracyjne, badanie Due Diligence, zbieranie informacji o firmie, analiza dokumentów, mediacje.
 • Prawnik własności intelektualnej w Niemczech, prawo autorskie: rejestracja i ochrona, rejestracja znaków towarowych, roszczenia odszkodowawcze, przywracanie praw własności intelektualnej.
 • Windykacja długów w Niemczech od firm i obywateli: egzekucja długów na podstawie umów, poszukiwanie i zajmowanie mienia i aktywów dłużnika, śledzenie mienia dłużnika, sprzedaż mienia dłużnika, arbitraż i spory handlowe, odszkodowanie za naruszenie umowy, międzynarodowy arbitraż handlowy, odzyskiwanie długów za granicą.

 

Niemieccy prawnicy świadczą pomoc prawną w Niemczech dla klientów niemieckich i zagranicznych w różnych sprawach prawnych, a także wspierają w realizacji i realizacji międzynarodowych projektów handlowych.

 

System prawny w Niemczech jest zorganizowany hierarchicznie, obejmując kilka poziomów sądów:

 

 • Sądy lokalne (Amtsgerichte): Odpowiadają za mniejsze sprawy cywilne i karne, a także sprawy rodzinne i spadkowe.
 • Sądy okręgowe (Landgerichte): Te sądy mają jurysdykcję nad większymi sprawami cywilnymi i karnymi, w tym apelacjami od sądów lokalnych.
 • Wyższe sądy okręgowe (Oberlandesgerichte): Nadzorują decyzje podejmowane przez sądy okręgowe i posiadają jurysdykcję apelacyjną.
 • Federalny Sąd Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof): Ten sąd jest najwyższym sądem w sprawach cywilnych i karnych, zapewniając jednolitość w interpretacji prawa na terenie całego kraju.

 

Czy nawigując w sprawach prawnych osobistych czy skomplikowanych transakcjach korporacyjnych, osoby i podmioty w Niemczech mogą polegać na wiedzy eksperckiej i profesjonalizmie swoich prawników, aby prowadzili ich przez zawiłości systemu prawnego.