Prawnik w Polsce

Kancelaria prawna i prawnik w Polsce świadczą usługi prawne, porady prawne dla obywateli i przedsiębiorców, pomoc prawną w sprawach prawnych i sporach sądowych, reprezentację interesów.


Kancelaria prawna w Polsce i prawnik w Polsce

+48 515 545 998
rubicon@tcg.net.ua


Prawnik w Polsce świadczy usługi prawne i usługi adwokata oraz prawnika w Polsce, dla obywateli i firm w miastach polskich:

 

Warszawa
Kraków
Lublin
Wrocław
Poznań
Rzeszów
Przemyśl

 

Współpracujemy z prawnikami podatkowymi, doradcami, księgowymi, notariuszami, tłumaczami przysięgłymi i rzecznikami patentowymi. Polscy prawnicy świadczą usługi prawne w Polsce.

 

Usługi prawne i prawnik w Polsce:

 

 

Prawnicy polscy świadczą usługi prawne dla firm i obywateli w Polsce. Usługi prawne w Polsce świadczone są w języku rosyjskim, polskim, ukraińskim i angielskim.

 

Usługi kancelarii prawnej w Polsce:

 

  • Doradztwo prawne z prawa polskiegoreprezentacja i obrona przed sądem: prawo rodzinne w Polsce (rozwód, podział majątku), międzynarodowy rozwód w Polsce; prawo cywilne, prawo handlowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo podatkowe, prawo administracyjne, prawo korporacyjne, prawo spadkowe; wykonanie orzeczeń sądu polskiego i sądów zagranicznych; obsługa prawna cudzoziemców;
  • Usługi imigracyjne w Polsce: usługi prawnika imigracyjnego, wybór najlepszej metody imigracyjnej, przygotowanie dokumentów imigracyjnych, zezwolenia na pobyt i obywatelstwa polskiego;
  • Rejestracja spadku w Polsce dla obywateli i cudzoziemców (nieruchomości, firmy, nieruchomości rachunek bankowy), prawo spadkowe, usługi spadkowe, prawnik od spraw spadkowych;
  • Obsługa transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości (nieruchomości mieszkalne i komercyjne): prawnik nieruchomości w Polsce;
  • Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce (Sp.z o.o., SA), przygotowanie dokumentów założycielskich, KRS, NIP, REGON, rejestracja działalności gospodarczej, inwestycji, dzierżawa adresu prawnego do rejestracji i prowadzenia działalności, doradztwo dla przedsiębiorców, przygotowywanie umów, sporządzanie dokumentów rejestrowych firm, reprezentowanie klientów w KRS; doradztwo podatkowe; M&A, otwieranie oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych, otwieranie rachunku bankowego; likwidacja firm, upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa, optymalizacja opodatkowania działalności;
  • Obsługa prawna biznesu w Polsce: przygotowywanie i analiza umów, transakcji handlowych, przygotowywanie dokumentacji dla pracowników; inwestycje finansowe, konsultacje dla firm zagranicznych, profesjonalne dostosowanie zagranicznych przedsiębiorstw do norm i wymogów prawa, uzyskiwanie zezwoleń i licencji, uzyskiwanie zezwoleń i przygotowywanie dokumentów na zakup nieruchomości lub udziałów w spółkach, obrona w sprawach karnych w zakresie przestępstwa gospodarcze; usługi księgowe: doradztwo księgowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych dla firm i przedsiębiorców, przygotowywanie raportów do organów podatkowych, przetwarzanie dokumentów pierwotnych, rachunkowość zarządcza, dokumentacja pracownicza, kontrola płatności podatkowych, przygotowywanie dokumentów płatniczych, planowanie podatkowe; własność intelektualna i przemysłowa: rejestracja i ochrona, rejestracja znaków towarowych;
  • Windykacja należności od firm w Polsce (windykacja sądowa): międzynarodowy arbitraż handlowy, egzekucja należności, windykacja z umów, postępowanie roszczeniowe, mediacja, kontrola i obsługa postępowań egzekucyjnych;
  • Otrzymywanie dokumentów; legalizacja dokumentów. Usługi biura tłumaczeń w Polsce: usługi biura tłumaczeń: usługi polskiego tłumacza przysięgłego, pisemne profesjonalne tłumaczenie dokumentów i tekstów, uwierzytelnienie tłumaczenia, tłumaczenie prawnicze.