Prawo pracy

Spory pracownicze i prawo pracy, ochrona praw, reprezentacja interesów w sądzie


Prawnik zajmujący się sporami pracowniczymi świadczy usługi prawne w sprawach związanych ze stosunkami prawnymi z zakresu prawa pracy, wsparcie prawne w negocjacjach z pracodawcą, ochronę praw i interesów klienta.

Spory pracownicze i prawo pracy

 

Spory pracownicze: bezprawne zwolnienie, przywrócenie do pracy; ściąganie długów z tytułu wynagrodzeń i wypłat; odwołanie od przeniesienia na inne stanowisko lub pracę; odpowiedzialność materialna pracownika; postępowanie dyscyplinarne; odszkodowanie za szkodę pieniężną; odzyskanie odszkodowania za niewykorzystany urlop; odwoływanie się od zwolnień; zażalenie na odmowę zatrudnienia.

Usługi z zakresu prawa pracy:

 

  • doradztwo prawne z zakresu prawa pracy;
  • rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, sporów zbiorowych i indywidualnych, roszczeń, negocjacji;
  • opracowywanie pism prawnych, wniosków do sądu, skarg, wniosków, wniosków, pism procesowych;
  • reprezentacja i obrona w sporach pracowniczych przed sądem;
  • przygotowywanie indywidualnych umów i kontraktów z pracownikiem;
  • opracowywanie dokumentacji dla firm w zakresie organizacji pracy i regulaminów.

 

Przy obsłudze tych spraw angażujemy innych specjalistów: prawnika karnego, prawnika windykacyjnego, prawnika administracyjnego.

 


Zadać pytanie