Трудове право

Трудові спори та трудове право, юридичний захист прав працівників та інтересів роботодавців


Адвокат із трудових спорів надає юридичні послуги з питань пов'язаних із правовідносинами у сфері трудових правовідносин, юридичний супровід ведення переговорів з роботодавцем, захист прав та інтересів клієнта.

Трудові спори та трудове право

 

Трудові спори: оскарження незаконного звільнення, поновлення на посаді; стягнення заборгованості із зарплати, виплат; оскарження переведення на іншу посаду, роботу; притягнення працівника до матеріальної відповідальності; дисциплінарні стягнення; відшкодування збитку; стягнення компенсації за невикористану відпустку; оскарження скорочення; оскарження відмови у прийомі працювати.

Послуги з трудового законодавства

 

  • консультація з трудового права;
  • позасудове врегулювання трудових конфліктів, колективних та індивідуальних суперечок, розгляд претензій, проведення переговорів;
  • розробка юридичних документів, позовних заяв, скарг, заяв, клопотань, процесуальних документів;
  • представництво та захист із трудових спорів у суді;
  • розробка індивідуальних договорів, контрактів між працівником та роботодавцем;
  • розробка внутрішньої документації для підприємств з організації праці, внутрішніх положень.

 

Найчастіше суперечки виникають у зв'язку з обставинами: скорочення, звільнення, зменшення обсягу зарплати, переведення, невиплата зарплати чи компенсацій, відповідальності працівник. При наданні послуг за цим напрямом ми залучаємо у ряді випадків інших фахівців: адвокат із кримінального права, адвокат із стягнення боргів, адвокат з адміністративних справ.

 


Задати питання