Anglojęzyczny prawnik

Usługi prawne w języku angielskim. Anglojęzyczny prawnik dla firm, obywateli i cudzoziemców. Specjalizacja i usługi anglojęzycznego prawnika dla firm i osób fizycznych.


Usługi prawne w języku angielskim, anglojęzyczny prawnik, usługi kancelarii prawnej w języku angielskim, specjalizacja


Usługi prawne w języku angielskim świadczone są przez anglojęzycznego prawnika biegłego w mowie i piśmie angielskim. Usługi te skierowane są do obywateli, cudzoziemców, przedsiębiorstw oraz firm zagranicznych, oferując profesjonalną ochronę prawną i reprezentację interesów klientów przed sądami, organami ścigania, władzami rządowymi oraz w kontaktach z przedsiębiorstwami i obywatelami. Anglojęzyczni prawnicy oferują usługi zarówno dla firm, jak i osób fizycznych, pomagając w poruszaniu się po zawiłościach prawa międzynarodowego, transakcji transgranicznych i zagadnień wielojurysdykcyjnych.

 

Usługi w języku angielskim - Anglojęzyczny prawnik:

 

 

Anglojęzyczny prawnik dla firm zajmuje się sytuacjami prawnymi wymagającymi profesjonalnej znajomości języka angielskiego i terminologii prawniczej. Profesjonalni anglojęzyczni prawnicy pomagają klientom w znalezieniu skutecznych sposobów rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów prawnych.

 

Usługi prawne w języku angielskim:

 

 • Konsultacja w języku angielskim: W tym konsultacje online dotyczące różnych kwestii prawnych o dowolnej złożoności.
 • Analiza prawna dokumentów sądowych, umów i sytuacji; przygotowanie stanowisk prawnych i strategii rozwiązania sprawy.
 • Przygotowanie dokumentów prawnych do sądu, umów w języku angielskim i dokumentów założycielskich firm. Zapytanie od adwokata.
 • Rozstrzyganie przedsądowe: Rozstrzyganie sporów prawnych w języku angielskim; rozwiązanie sporów i sytuacji konfliktowych.
 • Wsparcie prawne dla międzynarodowych transakcji handlowych: Dla firm zajmujących się handlem międzynarodowym.
 • Reprezentacja w sądzie: Reprezentacja i obrona przez anglojęzycznego prawnika w sądach w sprawach różnej kategorii.
 • Rozwiązywanie sporów transgranicznych: Wynikających z transakcji międzynarodowych lub z udziałem stron z różnych jurysdykcji.
 • Zgodność z wymogami regulacyjnymi: Przez międzynarodowe korporacje w granicach prawnych różnych jurysdykcji.

 

Anglojęzyczni prawnicy oferują szeroki zakres usług dostosowanych do potrzeb firm. Dla osób fizycznych prawnicy oferują spersonalizowane usługi odpowiadające ich specyficznym potrzebom prawnym.

 

Specjalizacja anglojęzycznego prawnika:

 

 • Prawo korporacyjne i usługi rejestracji działalności gospodarczej: Zakładanie firm, zarządzanie korporacyjne, umowy wspólników i zgodność z lokalnym i międzynarodowym prawem korporacyjnym. Likwidacja firm. Inwestycje.
 • Prawo umów: Sporządzanie, przegląd i negocjowanie umów w celu zapewnienia ich zgodności z prawem i egzekwowalności w różnych jurysdykcjach.
 • Spory handlowe i prawo handlowe: Due diligence. Międzynarodowy arbitraż handlowy.
 • Własność intelektualna i przemysłowa: Ochrona praw własności intelektualnej, egzekwowanie i postępowania sądowe. Prawo autorskie.
 • Podatki i spory podatkowe: Doradztwo w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, ceny transferowe i zgodność z przepisami podatkowymi w różnych krajach w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych i unikania kar. Prawo celne. Spory administracyjne.
 • Transakcje nieruchomościowe: Wsparcie prawne przy transakcjach dotyczących nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, w tym wsparcie przy zakupie nieruchomości przez cudzoziemców. Prawo cywilne, podział majątku. Usługi notarialne dla transakcji i poświadczania dokumentów.
 • Prawo spadkowe i planowanie majątkowe: Sporządzanie testamentów, funduszy powierniczych i dokumentów planowania majątkowego w celu zapewnienia, że majątek osoby jest zarządzany i dystrybuowany zgodnie z jej wolą, zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo.
 • Prawo rodzinne i spory: Prowadzenie spraw takich jak rozwody, międzynarodowe rozwody, opieka nad dziećmi i adopcja.
 • Prawo karne i obrona karna: Świadczenie usług obrony dla osób oskarżonych o przestępstwa, zapewnienie im sprawiedliwego procesu i ochrony ich praw. Dochodzenia prawne dla firm i obywateli.
 • Szkody osobowe: Reprezentacja klientów w sprawach o odszkodowanie za szkody osobowe, zapewniając im uczciwe odszkodowanie za urazy doznane wskutek zaniedbania lub innych bezprawnych działań.
 • Prawo imigracyjne i usługi wizowe: Doradztwo i reprezentacja w uzyskiwaniu wiz, pozwoleń na pracę i pobyt, pomagając klientom w poruszaniu się po zawiłościach biurokratycznych.
 • Windykacja: Usługi windykacji należności wynikających z umów.
 • Spory ubezpieczeniowe i odszkodowania: Świadczenie usług w zakresie rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych i uzyskiwania odszkodowań.

 

Usługi anglojęzycznych prawników są nieocenione dla firm i osób fizycznych działających na arenie międzynarodowej. Ich wiedza w zakresie prowadzenia spraw prawnych w różnych jurysdykcjach, w połączeniu z umiejętnością skutecznej komunikacji w języku angielskim, czyni ich niezbędnym wsparciem w poruszaniu się po zawiłościach prawa międzynarodowego. Anglojęzyczni prawnicy zapewniają jasność, kompetencję i kompleksowe wsparcie niezbędne do odniesienia sukcesu w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.

 

Dla ekspatów i międzynarodowych klientów posiadanie prawnika mówiącego po angielsku daje poczucie komfortu i dostępności, ułatwiając omawianie wrażliwych kwestii prawnych. Anglojęzyczni prawnicy często mają szeroką, globalną sieć kontaktów i zasobów w różnych jurysdykcjach, co może być nieocenione przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych.

 

W strukturze firmy znajduje się agencja tłumaczeń, która zajmuje się tłumaczeniem dokumentów i tekstów oraz świadczeniem usług w zakresie uzyskiwania dokumentów, poświadczania notarialnego, legalizacji konsularnej i apostille na dokumentach.