Služby advokátní kanceláře

Služby advokátní kanceláře pro firmy, občany a cizince, právnické služby ve soudní síni, právní ochrana a zastupování zájmů pro podniky a jednotlivce, právní obrana v soudní síni a konzultační služby.


Advokátní kanceláře a právníci hrají v naší společnosti klíčovou roli tím, že poskytují základní právní služby jak pro firmy, tak pro jednotlivce. Tyto služby advokátní kanceláře zahrnují širokou škálu oblastís.

PRAVNÍCI: SLUŽBY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

 

Právní konzultace: Jednou z hlavních služeb, které advokátní kanceláře a právníci nabízejí, je právní konzultace a rady. Právníci mohou analyzovat vaši situaci, vysvětlit relevantní zákony a nabídnout strategie, které vám pomohou dosáhnout svých cílů nebo efektivně řešit právní výzvy.

 

Korporátní služby: Pro firmy advokátní kanceláře poskytují řadu služeb, které jim pomáhají operovat v souladu se zákonem a chránit své zájmy.

 

 • Založení a struktura podniku: Advokátní kanceláře pomáhají při zakládání podniků tím, že klientům pomáhají vybrat správnou právní strukturu. Pomáhají s potřebnou dokumentací a podáním.
 • Smlouvy a dohody: Sestavování, přezkoumávání a vyjednávání smluv. Právníci zajistí, že smlouvy jsou právně platné a chrání zájmy jejich klientů.
 • Alternativní řešení sporů: Právníci také nabízejí alternativy k soudnímu řízení, jako je mediace a arbitráž, které mohou být rychlejší a ekonomičtější metodou řešení sporů.
 • Ochrana duševního vlastnictví: Duševní vlastnictví (IP) má hodnotu pro mnoho firem. Právníci pomáhají s registrací ochranných známek a autorských práv, podáváním patentů a s IP právním sporům k ochraně těchto aktiv.
 • Pracovní právo: Firmy často potřebují právní radu ohledně pracovních záležitostí, včetně náboru a propouštění zaměstnanců, otázek týkajících se diskriminace na pracovišti a dodržování pracovních zákonů.
 • Sloučení a akvizice: Advokátní kanceláře pomáhají v komplexním procesu sloučení a akvizic (M&A), klientům pomáhají navigovat právními intricemi při koupi nebo prodeji společnosti.
 • Korporátní správa: Právníci zajišťují, že firmy dodržují předpisy a nejlepší postupy korporátní správy, což je klíčové pro udržení transparentnosti a prevenci právních problémů.

 

Právní spory a řešení sporů: Když vzniknou právní spory, ať už mezi firmami nebo jednotlivci, právníci hrají klíčovou roli při jejich řešení.

 

 • Občanská řízení: Advokáti zastupují klienty v občanských soudních sporech, jako jsou případy osobního zranění, sporů o smlouvy a sporů o nemovitosti.
 • Obrana obviněných: Advokáti specializující se na obranu obviněných jednotlivců pracují na ochraně jejich práv a zajišťují spravedlivé zacházení podle zákona.
 • Soudní spory třídy: Právní firmy často řeší soudní spory třídy, kde více žalobců kolektivně žaluje žalovaného nebo skupinu žalovaných ve věci podobných nároků.
 • Rozvod a péče o děti: Advokáti specializující se na rodinné právo asistují jednotlivcům při rozvodových řízeních, sporech o péči o děti a záležitostech souvisejících s životním partnerstvím a dělením majetku.
 • Plánování dědictví: Advokáti pomáhají jednotlivcům vytvářet závěti, trusty a jiné dokumenty pro plánování dědictví, aby byl majetek rozdělen podle jejich přání po jejich úmrtí.
 • Imigrační právo: Imigrační právníci asistují jednotlivcům a rodinám s imigračními záležitostmi, včetně víz, trvalých pobytů a žádostí o občanství..

 

Bez ohledu na povahu právního problému jsou služby právních firem a advokátů nezbytné pro prosazování spravedlnosti a ochranu práv jednotlivců a podniků ve naší společnosti.

 


Kontaktujte nás