Likwidacja spółki w Polsce

Zamykanie działalności gospodarczej i likwidacja spółki w Polsce w trybie ogólnym i upadłościowym, wsparcie prawne w procesie likwidacji spółki.


Zakończenie i zamknięcie działalności, Likwidacja spółki w Polsce, likwidacja firmy w Polsce, upadłość w Polsce

+48 515 545 998

Usługi likwidacyjne w Polsce świadczone są przez prawników i księgowych w miastach w Polsce. Wiele firm w Polsce jest nieaktywnych, co powoduje duży dyskomfort dla właścicieli firm, dodatkowy czas i koszty zarządzania.

 

Zakończenie, Likwidacja firmy - Likwidacja spółki w Polsce:

Warszawa
Kraków
Lublin
Wrocław

 

Istnieją różne opcje likwidacji spółek w Polsce (metody zamknięcia działalności gospodarczej w Polsce): dobrowolna likwidacja firmy w Polsce, sprzedaż firmy w Polsce z ponowną rejestracją praw korporacyjnych, zawieszenie działalności spółki.

 

Dobrowolna likwidacja spółki w Polsce może zostać przeprowadzona decyzją właścicieli polskiej spółki o dobrowolnej likwidacji spółki na walnym zgromadzeniu założycieli. Decyzja o likwidacji spółki jest poświadczona notarialnie i wyznaczana przez likwidatora spółki. W ciągu 15 dni od daty decyzji o likwidacji spółki przygotowywany jest bilans likwidacyjny, który zatwierdza walne zgromadzenie założycieli spółki. Następnie w ciągu 7 dni do rejestratora sądowego (KRS) dołączany jest wniosek o rozpoczęcie procesu likwidacji spółki z informacją o powołanych likwidatorach, szef służby podatkowej zostaje powiadomiony o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego. Następnie wierzyciele są powiadamiani o rozpoczęciu likwidacji spółki (publikacja ogłoszenia o likwidacji spółki oraz oferta dla wierzycieli o możliwości ustalenia wymagań w specjalnej publikacji wsadowej - Monitor Sądowy i Gospodarczy). Termin zgłaszania wierzytelności wierzycieli wynosi 3 miesiące. Przeprowadzane są również niezbędne procedury likwidacyjne, windykacja wierzytelności, spłata zobowiązań, sprzedaż nieruchomości i inne. Następnie raport z likwidacji jest przygotowywany i zatwierdzany na walnym zgromadzeniu założycieli spółki i podejmowana jest decyzja o zatwierdzeniu tego raportu i zamknięciu procedury likwidacji spółki, ustala się lokalizację dokumentów spółki. W ciągu 7 dni po zatwierdzeniu sprawozdania z likwidacji do KRS składa się wniosek o wykluczenie spółki z rejestru, rejestrator podaje informacje o likwidacji spółki w KRS. Urząd skarbowy złożył zeznanie podatkowe na sprawozdaniu finansowym i zawiadomienie o zakończeniu procesu likwidacji, wniosek do urzędu skarbowego o usunięcie zlikwidowanej spółki z rejestru podatników VAT (formularz VAT-Z) (wniosek jest składany na oficjalnym formularzu), deklarację NIP-2 o powiadomieniu o zmianie status podatnika, zawiadomienie GUS o rozwiązaniu spółki.

 

Zawieszenie firmy w Polsce. Konieczne jest złożenie w rejestrze stanu decyzji zarządu spółki, wniosków i formularzy rejestracyjnych. Firma może przerwać działalność na okres do dwóch lat, następnie konieczne jest wznowienie działalności i przedłożenie sprawozdań finansowych organowi podatkowemu. W trakcie zawieszenia działalności firma nie może prowadzić działalności gospodarczej.

 

Sprzedaż firmy w Polsce (szpule) - przeniesienie i odnowienie. Jest to powszechny sposób na pozbycie się firmy, obowiązek jej utrzymania i administrowania. Sprzedaż firmy jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieje nabywca firmy lub osoba, która chce uzyskać tę firmę za darmo. Na polskim rynku istnieje duże zapotrzebowanie na firmy, które miały duży obrót pieniędzmi na koncie, firmy o dobrej historii kredytowej lub licencjach oraz firmy płacące podatek VAT. Kupując działającą firmę, istnieje ryzyko: problem z raportowaniem, niezapłacone rachunki i więcej. Aby upewnić się, że firma jest czysta, musisz przeprowadzić audyt księgowy i prawny.

 

„Zapomnij o firmie” w Polsce. W takim przypadku mogą wystąpić inne konsekwencje dla założycieli i dyrektora (zaległości podatkowe i inne płatności, kary, zaległości wobec kontrahentów wynikające z umów i inne). Ta opcja może prowadzić do problemów z właścicielem firmy podczas przekraczania granicy Unii Europejskiej, właściciel firmy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej, karnej lub cywilnej.