Własność intelektualna w Polsce

Własność intelektualna w Polsce, prawo autorskie - rejestracja i ochrona.


Własność przemysłowa i intelektualna w Polsce, prawo autorskie

+48 515 545 99

Kancelaria prawaw Polsce zapewniają pełne wsparcie prawne w zakresie rejestracji i ochrony własności intelektualnej. Przedmioty praw autorskich, którymi posługują się nasi specjaliści: znak towarowy (znak towarowy i usługi), oznaczenie handlowe, dzieła naukowe, literatura, fonogramy, wynalazek, wzór użytkowy, know-how, wzornictwo przemysłowe, programy komputerowe i oprogramowanie, bazy danych dane i inna własność intelektualna w innych miastach Polski.

 

Prawa autorskie i własność intelektualna w Polsce:

Warszawa
Kraków
Wrocław

 

Usługi prawne w zakresie własności intelektualnej w Polsce są świadczone w języku rosyjskim, ukraińskim, polskim i angielskim. 

 

Usługi związane z własnością intelektualną w Polsce:

 

 • Doradca Prawny
 • Przeszukiwać Bazę Danych obiektów własności intelektualnej
 • Rejestracja Praw Własności Intelektualnej
 • Rejestracja Znaku Towarowego, rejestracja międzynarodowa, przygotowanie dokumentów do rejestracji, pomoc prawna
 • Rejestracja Praw Autorskich do programów komputerowych, dzieł literackich, utworów muzycznych, dzieł sztuki
 • Reprezentacja Posiadacza Praw
 • Ochrona Własności Intelektualnej
 • Spory Patentowe i kwestionowanie praw autorskich
 • Rozwiązywanie Konfliktów własności intelektualnej
 • Zakończenie Nielegalnego Korzystania z praw własności intelektualnej
 • Wsparcie Negocjacji, rozwoju, zawierania umów
 • Umowy Licencyjne na korzystanie z własności intelektualnej, opłaty licencyjne
 • Opracowywanie Ekspertyz
 • Utrzymanie Dziedziczenia Praw Autorskich
 • Gromadzenie Dowodów na naruszenie praw własności intelektualnej.