Встановлення юридичного факту в Україні

Судове встановлення юридичного факту України. Встановлення через суд факту, що має юридичне значення. Підготовка документів для суду для встановлення юридично значущого факту в Україні.


Легальне судове встановлення юридичного факту в Україні через суд в Україні

+380 67 208 7615
rubicon@tcg.net.ua


Адвокат по встановленню юридичних фактів надає юридичні послуги по встановленню фактів, що мають юридичне значення, адвокати проводять юридичні консультації, підготовку документів і здійснюють представництво в суді. Не завжди факт, що має юридичне значення, може бути підтверджений документально, і тому в певних випадках встановлення такого факту відбувається в судовому порядку.

 

Судове встановлення юридичного факту в Україні:

Київ
Харків
Львів
Дніпро
Рівне
Тернопіль

 

Встановлення юрфакту - Встановлення юридичного факту в Україні:

 

 • проживання однією сім'єю;
 • знаходження громадян у родинних відносинах;
 • знаходження в праві власності, володіння і користування нерухомістю, володіння правовстановлюючим документом на рухоме нерухоме майно;
 • проживання в певному місці;
 • перебування фізичної особи на утриманні;
 • наявності каліцтва;
 • реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;
 • визнання особи померлою або безвісно відсутнім;
 • народження особи в певний час;
 • визнання батьківства;
 • факт прийняття спадщини та місця його відкриття;
 • інші факти, що мають юридичне значення.

 

У порядку окремого провадження судом можуть бути встановлені юридичні факти, які можуть вплинути на виникнення, зміну або припинення певних прав. Необхідність судового захисту адвокатом прав та інтересів особи може виникнути і в разі, коли права ніким не порушені, проте є перешкоди для реалізації громадянином своїх прав.

Коли необхідно встановлення юридичного факту:

 

 

Встановлення фактів, що мають юридичне значення, підлягає розгляду в суді при наявності наступних умов: факти повинні мати юридичне значення; встановлення певних юридичних фактів в судовому порядку прямо передбачено законодавством; у заявника відсутній можливості отримати або відновити повторно документ який підтверджує наявність певного юридичного факту; встановлення юридичного факту не пов'язане з наступним вирішенням спору про право.

 

Суд не розглядає справи по встановленню фактів, що мають юридичне значення про приналежність до ветеранів та інвалідів війни, військової служби, про приналежність особі документів, що засвідчують особу, про отримання поранень, про групу інвалідності, про закінчення навчального закладу, про отримання урядових нагород тощо.