Міжнародне усиновлення

Міждержавне чи міжнародне усиновлення дитини іноземцями в Україні, підготовка документів для усиновлення дитини іноземцями, усиновлення дитини через суд іноземними громадянами.


Супровід усиновлення іноземцями дитини, міжнародне усиновлення в Україні

 

На період військового стану послуга не надається.

 


Усиновлення дитини іноземцями покликане забезпечити гармонійні і стабільні умови життя дитини, яка позбавлена ​​батьківського тепла і турботи. Іноземними усиновителями малолітньої або неповнолітньої дитини в порядку міжнародного усиновлення можуть бути українські громадяни, які проживають за кордоном і іноземні громадяни.

 

Супровід усиновлення - Міжнародне усиновлення в Україні:

Київ
Харків
Львів
Дніпро

 

Процес міжнародного усиновлення дітей іноземцями здійснюється через Міністерство соціальної політики України. Якщо діти, що підлягають міжнародному усиновленню проживають за кордоном, українське консульство в країні проживання такої дитини за дорученням МЗС України веде облік дітей проживають за кордоном і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення дітьми 18 років.

 

Послуги з міжнародного усиновлення в Україні:

 

 • консультація сімейного адвоката з міжнародного усиновлення;
 • юридичний супровід міжнародного усиновлення дитини іноземними усиновлювачами;
 • представництво інтересів іноземних усиновителів в держорганах України, органах опіки та піклування при міжнародному усиновленні;
 • професійні послуги з перекладу документів з іноземної мови, засвідчення перекладених документів нотаріусом;
 • юридична підготовка заяви до загального суду про усиновлення дитини іноземними усиновителями і інших документів для міжнародного усиновлення;
 • представництво інтересів в суді з міжнародного усиновлення;
 • оформлення документів на усиновлену дитину для виїзду на ПМЖ за кордон тощо.

 

При підготовці до судового розгляду справи про усиновлення, наші досвідчені адвокати професійно допоможуть зібрати і підготувати всі необхідні документи. Якщо ж Ви отримали відмову від компетентних органів у наданні дозволу на міжнародне усиновлення дитини в Україні, наші адвокати допоможуть оскаржити через апеляційний суд дане незаконне рішення.

 

Інформація та документи для міжнародного усиновлення дитини в Україні:

 

 • заява про взяття усиновителя на облік в якості кандидата в усиновлювачі дитини;
 • документи про доходи усиновителя (довідка про зарплату за шість останніх місяців або ж копія податкової декларації про доходи за останній календарний рік);
 • свідоцтва про шлюб і народження усиновителів;
 • висновок про стан здоров'я усиновителя;
 • згоду на усиновлення від другого чоловіка (якщо усиновлювачем виступає один з подружжя);
 • довідка про відсутність судимості;
 • висновок соціального органу країни в якій проживають усиновителі, що підтверджує можливість бути усиновлювачем;
 • дозвіл від компетентного органу країни проживання усиновителя на в'їзд на постійне проживання дитини, яка усиновлюється;
 • паспорта усиновителів чи іншого документа, що посвідчує особу усиновлювачів;
 • документи про право власності або право користування житловим приміщенням;
 • зобов'язання заявника про постановку дитини на облік в українському консульській установі або дипломатичному представництві за кордоном і інші документи.

 

Пакет документів по усиновленню розглядається спеціальною комісією. За результатом розгляду документів заявникам присвоюється статус кандидатів в усиновителі та видається відповідний висновок, після чого кандидат отримує направлення до дитячого закладу і може познайомитися з дитиною. Після проведення знайомства з дитиною, керівник установи в якій перебуває дитина готує пакет документів і висновок про доцільність чи відсутності недоцільність усиновлення дитини заявником. Потім цей документ і заяву від потенційного усиновителя передаються в суд за місцем реєстрації дитини, яка усиновлюється.

 

Етапи проведення міжнародного усиновлення дитини в Україні:

 

 • письмове звернення іноземних усиновителів із заявою до Центру з усиновлення;
 • розгляд заяви про бажання стати усиновлювачами та постановка іноземців на облік як кандидатів на усиновлення;
 • надання усиновлювачам-іноземцям особистої інформації про дитину, і видача направлення для організації знайомства з дитиною;
 • після встановлення контакту з дитиною - звернення іноземних усиновителів із заявою за місцем знаходження дитини про бажання усиновити дитину (підготовка висновку про доцільність усиновлення дитини іноземцями);
 • звернення із заявою до Центру з усиновлення про видачу дозволу іноземцям на усиновлення дитини;
 • звернення до суду та судовий розгляд заяви про усиновлення дитини іноземцями;
 • судовий розгляд заяви та винесення рішення судом про усиновлення дитини іноземцями (отримання рішення суду про усиновлення, яке набрало законної сили);
 • підготовка нових документів дитини (Свідоцтва про народження дитини) та інших документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання;
 • постановка дитини на консульський облік за кордоном.

 

Остаточне рішення з питання усиновлення дитини іноземцем виносить суд загальної юрисдикції. При усиновленні дитини суд за заявою усиновлювачів може внести зміни в особисті дані дитини - в свідоцтво про народження дитини: змінити прізвище, ім'я та дату народження дитини. Отримавши рішення суду, усиновителі зобов'язані особисто забрати неповнолітнього усиновленої дитини з дитячого будинку.

 

Вимоги до кандидатури усиновителів в Україні:

 

 • усиновителі повинні бути повнолітніми дієздатними особами;
 • усиновителі повинні бути старше дитини не менш ніж на 15 років;
 • усиновителі повинні бути не молодше двадцяти одного року (крім випадків усиновлення дитини родичами);
 • не може перевищувати 45 років різниця в віці між усиновителями і дитиною.

 

З моменту усиновлення дитини між усиновителями і дитиною виникають особисті немайнові та майнові права і обов'язки. Оформлення документів для міжнародного усиновлення здійснюється в країні проживання усиновителів, і їх легалізація проводиться в порядку передбаченому українським і міжнародним законодавством, з подальшим переведенням на українську мову і нотаріальним посвідченням перекладів документів. Суд розглядає справу про усиновлення в закритому судовому засіданні для забезпечення таємниці усиновлення. Законодавством передбачена кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення. Після досягнення 14 років усиновлена ​​дитина має право отримати офіційну інформацію про своє усиновлення.