Ліквідація бізнесу в Україні

Закриття компанії та ліквідація бізнесу в Україні.


Закриття фірм, компаній, ліквідація бізнесу в Україні

+380 67 208 7615

Юристи компанії допоможуть закрити бізнес, реорганізувати чи ліквідувати підприємство, фірму, підприємця.

 

Послуги закриття фірм - Ліквідація бізнесу в Україні:

Київ
Харків
Львів
Дніпро
Рівне

 

Юристи надають послуги з ліквідації бізнесу, закриття ТОВ, АТ, ПП, підприємця, іноземного представництва у загальному та прискореному порядку - терміново.

 

Види ліквідації підприємств:

 

  • добровільна ліквідація за рішенням власника, власників підприємства відбувається за рішенням учасників чи органу юридичної особи, уповноваженого установчими документами приймати рішення щодо припинення;
  • примусова ліквідація фірми через банкрутство відбувається у суді;
  • прискорена термінова ліквідація через продаж корпоративних прав із наступною ліквідацією;
  • реорганізація підприємства.

 

Ліквідація підприємства тягне за собою його припинення без переходу прав та обов'язків у порядку правонаступництва. Компанія надає послуги з супроводу фірм у процесі реорганізації, санації, ліквідації, супроводжує процедуру банкрутства і за рішенням власника підприємства.

 

Етапи ліквідації:

 

  • Прийняття рішення про закриття компанії (приймають засновники, суд, відповідний орган), повідомлення податкової інспекції про прийняте рішення, правова та фінансова експертиза про готовність до банкрутства - ініціативний аудит, консультування з правових підстав для подання заяви про визнання боржника банкрутом, правових наслідків порушення банкрутства;
  • Призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) та повідомлення податкової, підготовка до банкрутства, підготовка заяви про банкрутство, представництво інтересів у суді, консультації;
  • Публікація рішення, оповіщення кредиторів організації;
  • Складання проміжного ліквідаційного балансу, затвердження та передача на розгляд податкової;
  • Затвердження ліквідбалансу, подання документів на реєстрацію до податкових органів, виключення банкрута з Єдиного державного реєстру юридичних осіб – внесення запису про припинення ТОВ.

 

Часто зустрічається послуга переоформлення підприємства із подальшою ліквідацією. Ця послуга актуальна у разі, коли з якихось причин є побоюються перевірки підприємства, відповідальності чи засновники змушені припинити підприємницьку діяльність. До суду та на будь-якій стадії розгляду справи про неспроможність у суді між боржником та кредитором може бути укладена мирова угода. Кредитори можуть надати відстрочку, розстрочення належних платежів, знижки з боргів, якщо можна відновити нормальний фінансовий стан. Боржнику можна запропонувати обміняти боргові зобов'язання на акції чи зобов'язання. Процес обміну називається перебудовою структури капіталу.

 

Після проведення аудиту (податковий аудит, бухгалтерський аудит, фінансовий аудит, юридичний аудит) клієнт отримує достовірну інформацію про дійсний стан компанії, що дозволить зрозуміти наявні у підприємства ознаки банкрутства, або ії відсутність. ТОВ може бути припинено внаслідок реорганізації. Способи реорганізації фірми: злиття, приєднання, розподіл, перетворення. Особливості реорганізації: відбувається фактичне припинення підприємства. Передача прав та юридичних зобов'язань суб'єкта господарської діяльності, що ліквідується, на відміну від ліквідації, не припиняються, а передаються правонаступнику. Проведення реорганізаційних заходів для оздоровлення підприємства-боржника через надання фінансової допомоги (кредиторами, власником), відстрочення боргів називається санацією. Збори кредиторів можуть клопотати перед судом про надання терміну для санації і у цьому разі вводиться зовнішнє управління.

 

Заходи щодо відновлення платоспроможності: перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв, стягнення дебіторської заборгованості, продаж майна, поступка прав вимоги (продаж на відкритих торгах), погашення заборгованості власником, продаж підприємства (бізнесу) на аукціоні.