Консульська легалізація документів

Консульська легалізація документів громадян та компаній для надання за кордон в іноземні державні органи.


Послуги легалізації, консульська легалізація документів в Україні

+380 67 208 7615

Консульська легалізація документів є ще одним різновидом оформлення документів для подальшого їх подання до органів іноземних держав, які не є учасниками Гаазької конвенції і не приєдналися до процедури легалізації документів через апостиль.

Легалізація документів в Україні:

 

 

Консульська легалізація документів здійснюється з метою підтвердження відповідності виданих в країні документів законодавству держави їхнього походження і являє собою посвідчення дійсності підпису посадової особи, його статусу, печатки уповноваженого державного органу на документах і актах з метою використання їх на території іноземної держави.

 

Способи консульської легалізації в Україні:

 

  • консульська легалізація документів здійснюється на території країни, що видала документ (у нотаріуса посвідчується документ, вірність його перекладу на мову держави, де будуть використовуватись документ, легалізується, після цього слід звернутися до Міністерства юстиції з метою посвідчення автентичності підпису нотаріуса, наступним етапом в департаменті консульської служби МЗС підтверджується справжність підпису посадової особи органу Міністерства юстиції, і заключний етап - візит в консульство тієї країни, де будуть використовуватися документи, де і відбувається легалізація);
  • консульська легалізація документів на території держави, де документ необхідно надати (іноземні документи завіряються в дипломатичному представництві або консульській установі тієї держави, на території якої вони видані, далі завірені документи після перевірки за каталогом дійсності підпису, печатки та повноважень співробітника консульського відділу легалізуються в уповноваженому органі консульської служби МЗС держави, де документи будуть використані. Тут також може знадобитися нотаріально завірений переклад документа на мову держави, де будуть використовуватися документи);
  • консульська легалізація документів на території третьої держави.

 

Всі ці способи консульської легалізації документів складаються з черговості різних запевнень. У фізичних осіб документи на легалізацію приймаються за наявності паспорта, іншого документа, що посвідчує особу. У разі необхідності здати на легалізацію документи, що належать іншій особі або виписані на його ім'я, надається нотаріально посвідчена довіреність від власника документів. У юридичних осіб документи приймаються на легалізацію при супроводі їх листом-заявкою на офіційному бланку з реквізитами та печаткою, де вказується перелік документів, мета їхньої легалізації та дані про особу, уповноважену представляти зазначені документи. При необхідності можуть вимагатися додатково підтверджуючі документи. 

 

Департамент консульської служби легалізує наступні документи: оригінали документів нового зразка, видані органами РАЦС України; оригінали дипломів про отримання освіти; копії, переклади, інші документи, засвідчені або видані державними нотаріусами, завірені Міністерством юстиції України. Департамент консульської служби не легалізує документи, складені на території іноземних держав. Такі документи повинні бути легалізовані консульською установою України, що знаходиться в країні походження документів. Іноземні документи можуть бути легалізовані Департаментом консульської служби МЗС України у разі відсутності в країні, що видала документи консульської установи України за умови їх засвідчення в МЗС країни походження документів та в консульській установі цієї країни, що представляє її інтереси в Україні.

 

Ми надаємо послугу консульської легалізації документів за кордоном у таких країнах: Росія, Білорусія, Молдова, Литва, Латвія, Естонія, Казахстан, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан, Киргизія, Туркменістан, Таджикистан, США, Канада, Бразилія, Аргентина, Чилі, Австралія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Румунія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Швеція, Греція, Туреччина, Австрія, Швейцарія, Данія, Кіпр, Китай, Норвегія, Великобританія, Чорногорія, Фінляндія та інших країн. Наше бюро перекладів надає послуги з перекладу документів які проходять консульську легалізацію на будь-яку іноземну мову з нотаріальним посвідченням перекладу документа.