Adwokat w Warszawie


Adwokat w Warszawie

Kancelaria prawna świadczy usługi prawnika i adwokata w Warszawie w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, niemieckim i innych. Kancelaria prawna w Warszawie świadczy usługi prawne dla obywateli i firm, usługi prawnika i adwokata, doradztwo i inne usługi w Warszawie, na terenie województwa mazowieckiego i w innych miastach Polski, a także za granicą na Ukrainie, w Hiszpanii, Czechach, Turcji i w innych krajach. Potrzebujesz prawnika w Warszawie?

Usługi prawne w Warszawie:

  • Konsultacja prawnika w Warszawie na temat ustawodawstwa polskiego; usługi prawnika w Warszawie: przygotowanie dokumentów prawnych dla sądu, obrona interesów i prowadzenie spraw sądowych w sądzie w Warszawie i innych miastach województwa; ochrona praw w organach ścigania; usługi prawnika dla cudzoziemców w Warszawie; wykonanie orzeczenia sądu polskiego i orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce i za granicą;
  • Adwokat w sprawach karnych w Warszawie, obrona w sprawach karnych w Polsce za różnego rodzaju przestępstwa;
  • Adwokat rodzinny w Warszawie, reprezentacja w sądzie rodzinnym: rozwód i wsparcie prawne w postępowaniu rozwodowym, alimenty, podział majątku, miejsce zamieszkania dziecka, wychowanie dziecka, pozbawienie praw rodzicielskich, ustalenie ojcostwa, adopcja, umowa majątkowa małżeńska; adwokat cywilny w Warszawie, prowadzenie spraw cywilnych w sądzie;
  • Prawnik ubezpieczeniowy w Warszawie, spory ubezpieczeniowe, wyegzekwowanie odszkodowania ubezpieczeniowego za zdarzenia ubezpieczone (ubezpieczenie nieruchomości, ładunków, zdrowia i inne rodzaje ubezpieczeń);
  • Obsługa prawna transakcji nieruchomościowych w Warszawie, weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, zakup i sprzedaż gruntów, nieruchomości mieszkaniowych i biznesowych, prawnik do spraw nieruchomości w Warszawie; notariusz w Warszawie i usługi notarialne (transakcje na nieruchomościach, transakcje związane z prawami korporacyjnym);
  • Rejestracja spadku w Warszawie, dziedziczenie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Rejestracja spadku w Warszawie: dziedziczenie mieszkania, domu, gruntu, biznesu, samochodu, rachunku bankowego; prawnik od prawa spadkowego w Warszawie;
  • Rejestracja firmy w Warszawie i polskie prawo korporacyjne, otwarcie firmy, oddziału przedsiębiorstwa, firmy, przedstawicielstwa firmy zagranicznej, Sp. z o.o., SA, przygotowanie statutu, KRS, NIP, REGON, dzierżawa adresu prawnego firmy; sprzedaż gotowych firm i biznesu w Polsce, obsługa prawna transakcji korporacyjnych dotyczących zakupu biznesu i firm, ponowna rejestracja firm; likwidacja biznesu i upadłość firm, wsparcie postępowań upadłościowych, ochrona interesów wierzycieli;
  • Obsługa prawna biznesu w Warszawie, outsourcing, doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa, umowy, przygotowanie dokumentacji; usługi prawne dla biznesu zagranicznego, inwestycje, uzyskiwanie zezwoleń, udział w negocjacjach; adwokat prawa handlowego w Warszawie, prowadzenie sporów handlowych w sądzie i reprezentowanie interesów w organach państwowych, regulacyjnych i organach ścigania, złożenie zażaleń na postępowania administracyjne i wsparcie sporów administracyjnych; prawnik podatkowy w Warszawie, audyt prawny, wsparcie przy kontroli, doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa;
  • Własność intelektualna, rejestracja praw własności intelektualnej, prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej przed naruszeniem, spory patentowe, spory dotyczące praw autorskich;
  • Windykacja długów w Warszawie od przedsiębiorstw i obywateli na podstawie umów, arbitraż; międzynarodowy arbitraż handlowy i spory handlowe, ochrona interesów w sporze arbitrażowym, wykonanie orzeczenia sądu polubownego; mediacje i rozstrzyganie sporów, reprezentacja interesów w negocjacjach.

Adwokaci oraz prawnicy warszawscy mają duże doświadczenie prawne i zapewniają profesjonalną pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa polskiego oraz pomagają klientom w wybraniu najlepszego sposobu rozwiązania sytuacji prawnej.


Konsultacja prawnika Online:

Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Agencja nieruchomości komercyjnych

 

 

Prawnik w Charkowie

 

 

Początek strony