Adwokat w Warszawie


Adwokat w Warszawie

Kancelaria prawna świadczy usługi prawnika i adwokata w Warszawie w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, niemieckim i innych. Kancelaria prawna w Warszawie świadczy usługi prawne dla obywateli i firm, usługi prawnika i adwokata, doradztwo i inne usługi w Warszawie, na terenie województwa mazowieckiego i w miastach Polski, a także za granicą na Ukrainie, w Hiszpanii, Czechach, Turcji i w innych krajach. Potrzebujesz prawnika w Warszawie?

Usługi prawne w Warszawie:

 • Konsultacja prawnika w Warszawie na temat ustawodawstwa polskiego;
 • Usługi prawnika w Warszawie: przygotowanie dokumentów prawnych dla sądu, obrona interesów i prowadzenie spraw sądowych w sądzie w Warszawie i innych miastach województwa; ochrona praw w organach ścigania;
 • Usługi prawnika dla cudzoziemców w Warszawie;
 • Wykonanie orzeczenia sądu polskiego i orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce i za granicą;
 • Adwokat w sprawach karnych w Warszawie, obrona w sprawach karnych w Polsce za różnego rodzaju przestępstwa;
 • Adwokat rodzinny w Warszawie, reprezentacja w sądzie rodzinnym: rozwód i wsparcie prawne w postępowaniu rozwodowym, alimenty, podział majątku, miejsce zamieszkania dziecka, wychowanie dziecka, pozbawienie praw rodzicielskich, ustalenie ojcostwa, adopcja, umowa majątkowa małżeńska;
 • Adwokat cywilny w Warszawie, prowadzenie spraw cywilnych w sądzie;

 • Obsługa prawna transakcji nieruchomościowych w Warszawie, weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, zakup i sprzedaż gruntów, nieruchomości mieszkaniowych i biznesowych, prawnik do spraw nieruchomości w Warszawie;
 • Rejestracja spadku w Warszawie, dziedziczenie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Rejestracja spadku w Warszawie: dziedziczenie mieszkania, domu, gruntu, biznesu, samochodu, rachunku bankowego; prawnik od prawa spadkowego w Warszawie;
 • Rejestracja firmy w Warszawie i polskie prawo korporacyjne, otwarcie firmy, oddziału przedsiębiorstwa, firmy, przedstawicielstwa firmy zagranicznej, Sp. z o.o., SA, przygotowanie statutu, KRS, NIP, REGON, dzierżawa adresu prawnego firmy;
 • Sprzedaż gotowych firm i biznesu w Polsce, obsługa prawna transakcji korporacyjnych dotyczących zakupu biznesu i firm, ponowna rejestracja firm;
 • Likwidacja biznesu i upadłość firm, wsparcie postępowań upadłościowych, ochrona interesów wierzycieli;
 • Obsługa prawna biznesu w Warszawie, outsourcing, doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa, umowy, przygotowanie dokumentacji; usługi prawne dla biznesu zagranicznego, inwestycje, uzyskiwanie zezwoleń, udział w negocjacjach;
 • Adwokat prawa handlowego w Warszawie, prowadzenie sporów handlowych w sądzie i reprezentowanie interesów w organach państwowych, regulacyjnych i organach ścigania, złożenie zażaleń na postępowania administracyjne i wsparcie sporów administracyjnych;
 • Prawnik podatkowy w Warszawie, audyt prawny, wsparcie przy kontroli, doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa;
 • Prawnik do spraw prawa pracy i sporów pracowniczych, ochrona interesów pracodawcy i pracownika, negocjacji, wyegzekwowanie wynagrodzeń i innych płatności;
 • Prawnik ubezpieczeniowy w Warszawie, spory ubezpieczeniowe, wyegzekwowanie odszkodowania ubezpieczeniowego za zdarzenia ubezpieczone (ubezpieczenie nieruchomości, ładunków, zdrowia i inne rodzaje ubezpieczeń);
 • Własność intelektualna, rejestracja praw własności intelektualnej, prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej przed naruszeniem, spory patentowe, spory dotyczące praw autorskich;
 • Windykacja długów w Warszawie od przedsiębiorstw i obywateli na podstawie umów, arbitraż;
 • Międzynarodowy arbitraż handlowy i spory handlowe, ochrona interesów w sporze arbitrażowym, wykonanie orzeczenia sądu polubownego;
 • Mediacje i rozstrzyganie sporów, reprezentacja interesów w negocjacjach;
 • Usługi biuro tłumaczeń: pisemne tłumaczenie, tłumaczenie ustne, uwierzytelnienie tłumaczenia dokumentów.

Adwokaci oraz prawnicy warszawscy mają duże doświadczenie prawne i zapewniają profesjonalną pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa polskiego oraz pomagają klientom w wybraniu najlepszego sposobu rozwiązania sytuacji prawnej.


Konsultacja prawnika Online:

Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Agencja nieruchomości komercyjnych

 

 

Prawnik w Charkowie

 

 

Początek strony