Adwokat w Krakowie


Adwokat w Krakowie

Kancelaria prawna świadczy usługi prawnika i adwokata w Krakowie w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, niemieckim i innych. Kancelaria prawna w Krakowie świadczy usługi prawne dla obywateli i firm, usługi prawnika i adwokata, doradztwo i inne usługi w Krakowie, na terenie województwa mazowieckiego i w innych miastach Polski, a także za granicą na Ukrainie, w Hiszpanii, Czechach, Turcji i w innych krajach. Potrzebujesz prawnika w Krakowie?

Usługi prawne w Krakowie:

  • Konsultacja prawnika w Krakowie na temat ustawodawstwa polskiego; usługi prawnika w Krakowie: przygotowanie dokumentów prawnych dla sądu, obrona interesów i prowadzenie spraw sądowych w sądzie w Krakowie i innych miastach województwa; ochrona praw w organach ścigania; usługi prawnika dla cudzoziemców w Krakowie; wykonanie orzeczenia sądu polskiego i orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce i za granicą;
  • Adwokat w sprawach karnych w Krakowie, obrona w sprawach karnych w Polsce za różnego rodzaju przestępstwa;
  • Adwokat rodzinny w Krakowie, reprezentacja w sądzie rodzinnym: rozwód i wsparcie prawne w postępowaniu rozwodowym, alimenty, podział majątku, miejsce zamieszkania dziecka, wychowanie dziecka, pozbawienie praw rodzicielskich, ustalenie ojcostwa, adopcja, umowa majątkowa małżeńska; adwokat cywilny w Krakowie, prowadzenie spraw cywilnych w sądzie;
  • Prawnik ubezpieczeniowy w Krakowie, spory ubezpieczeniowe, wyegzekwowanie odszkodowania ubezpieczeniowego za zdarzenia ubezpieczone (ubezpieczenie nieruchomości, ładunków, zdrowia i inne rodzaje ubezpieczeń);
  • Obsługa prawna transakcji nieruchomościowych w Krakowie, weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, zakup i sprzedaż gruntów, nieruchomości mieszkaniowych i biznesowych, prawnik do spraw nieruchomości w Krakowie; notariusz w Warszawie i usługi notarialne (transakcje na nieruchomościach, transakcje związane z prawami korporacyjnym);
  • Rejestracja spadku w Krakowie, dziedziczenie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Rejestracja spadku w Krakowie: dziedziczenie mieszkania, domu, gruntu, biznesu, samochodu, rachunku bankowego; prawnik od prawa spadkowego w Krakowie;
  • Rejestracja firmy w Krakowie i polskie prawo korporacyjne, otwarcie firmy, oddziału przedsiębiorstwa, firmy, przedstawicielstwa firmy zagranicznej, Sp. z o.o., SA, przygotowanie statutu, KRS, NIP, REGON, dzierżawa adresu prawnego firmy; sprzedaż gotowych firm i biznesu w Polsce, obsługa prawna transakcji korporacyjnych dotyczących zakupu biznesu i firm, ponowna rejestracja firm; likwidacja biznesu i upadłość firm, wsparcie postępowań upadłościowych, ochrona interesów wierzycieli;
  • Obsługa prawna biznesu w Krakowie, outsourcing, doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa, umowy, przygotowanie dokumentacji; usługi prawne dla biznesu zagranicznego, inwestycje, uzyskiwanie zezwoleń, udział w negocjacjach; adwokat prawa handlowego w Krakowie, prowadzenie sporów handlowych w sądzie i reprezentowanie interesów w organach państwowych, regulacyjnych i organach ścigania, złożenie zażaleń na postępowania administracyjne i wsparcie sporów administracyjnych; prawnik podatkowy w Krakowie, audyt prawny, wsparcie przy kontroli, doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa;
  • Własność intelektualna, rejestracja praw własności intelektualnej, prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej przed naruszeniem, spory patentowe, spory dotyczące praw autorskich;
  • Windykacja długów w Krakowie od przedsiębiorstw i obywateli na podstawie umów, arbitraż; międzynarodowy arbitraż handlowy i spory handlowe, ochrona interesów w sporze arbitrażowym, wykonanie orzeczenia sądu polubownego; mediacje i rozstrzyganie sporów, reprezentacja interesów w negocjacjach.

 

Konsultacja prawnika Online:

Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Agencja nieruchomości komercyjnych

 

 

Prawnik w Charkowie

 

 

Początek strony