Prawnik w Polsce, polski prawnik


Usługi prawne w Polsce

+48 51 554 5998

WhatsApp / Viber / Telegram

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adwokat i Radca Prawny w Polsce świadczy usługi prawne dla polskich i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, a także dla polskich i zagranicznych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Operuje w WarszawieKrakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku, Łódzi a także w innych miastach. Usługi prawne w Polsce świadczone są w języku rosyjskim, polskim, ukraińskim i angielskim. Współpracujemy w Polsce także z prawnikiem posługującym się biegle językiem niemieckim, a także z doradcami podatkowymi, księgowymi i rzecznikami patentowymi. Potrzebujesz adwokata w Polsce?

Usługi prawne w Polsce:

 • Porady Prawne polskiego prawnika i adwokata w Polsce
 • Adwokat i Radca Prawny w Polsce: reprezentacja i obrona przed sądami: prawo rodzinne, prawo handlowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo podatkowe, prawo i postępowanie administracyjne, prawo spółek, prawo spadkowe, prawo nieruchomości, prawo pracy, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo karne, arbitraż międzynarodowy
 • Prawy Rodzinne w Polsce: w szczególności sprawy o rozwód, o alimenty, kontakty z dzieckiem, spory w zakresie ograniczenia albo pozbawienia władzy rodzicielskiej, podział majątku
 • Obsługa prawna podmiotów zagranicznych w Polsce: obsługa prawną inwestycji zagranicznych w Polsce (inwestycji kapitałowych, nieruchomościowych i innych), doradztwo prawne dla działających w Polsce przedsiębiorstw zagranicznych, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych i spółek z kapitałem zagranicznym, dostosowywanie podmiotów zagranicznych działających w Polsce do polskich wymogów prawno-administracyjnych, pomoc prawna we wprowadzaniu produktów zagranicznych na rynek polski, obsługa prawną zatrudniania cudzoziemców, i legalizacji ich pobytu w Polsce, uzyskiwanie zezwoleń (i innych wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych) koniecznych do prowadzenia działalności/inwestowania na terytorium Polski (np. zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości czy udziałów w spółkach będących właścicielem nieruchomości), obsługa prawna procesów karnych w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, doradztwo prawne w zakresie outsourcingu usług i pracy na terytorium Polski.
 • Usługi Notarialne w Polsce – współpraca z notariuszami w całej Polsce
 • Prawo spadkowe w Polsce: w szczególności stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu, dział spadku, o zapłatę z tytułu zachowku
 • Obsługa Transakcji na Rynku Nieruchomości w Polsce (nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne), sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości w Polsce
 • Prawo handlowe w Polsce (sporządzanie i modyfikowaniem umów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, sporządzanie dokumentów rejestrowych spółek, w tym reprezentowanie Klientów w ramach postępowania rejestrowego w KRS, likwidacja, łączenie, dzielenie i przekształcanie spółek, zakładanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, pośrednictwo w otwieraniu rachunków bankowych w Polsce, obsługa w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Usługi Księgowe dla Firm w Polsce – współpracujemy z licznymi firmami księgowymi świadczącymi usługi kadrowe oraz księgowe także
 • Własność Intelektualna w Polsce – w szczególności rejestracja i ochrona przed naruszeniami, przenoszenie praw autorskich, rejestracja znaków towarowych
 • Windykacja, odzyskiwanie wierzytelności od firm i obywateli w Polsce, prowadzenie mediacji gospodarczych, dochodzenie wierzytelności przed sądami, nadzór nad postępowaniami zabezpieczającymi i egzekucyjnymi
 • Obsługa Prawna Firm w Polsce – w szczególności przygotowanie, analiz i modyfikacje umów cywilnoprawnych (m.in. umów deweloperskich, umów o roboty budowlane i o dzieło, umów sprzedaży, umów dostawy, umów przewozu, umów leasingu, umów franchisingu, umów najmu i dzierżawy, umów licencyjnych, umów przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw zależnych), sporządzanie ugód i porozumień, obsługa i zabezpieczenie transakcji handlowych, sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), przeprowadzanie szkoleń prawniczych, w szczególności na temat umów cywilnoprawnych, praw konsumenta, prawa spółek, czy praktycznego zastosowania ustawy o cudzoziemcach
 • Usługi Biura Tłumaczeń w Polsce, tłumaczenie dokumentów, odbiór dokumentów w Polsce: zaświadczenia, orzeczenia sądowe, apostille na dokumentach
 • Usługi Migracyjne w Polsce, imigracja dla prowadzenia działalności gospodarczej i inne usługi.

Czy potrzebujesz pomocy prawnej w Polsce, pomocy prawnej ze strony adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w Polsce? - Zadzwoń do nas!

 

 

 

 

Więcej informacji

Polscy prawnicy profesjonalnie świadczą pomoc prawną w Polsce dla obywateli Polski i cudzoziemców. Prawnicy kancelarii prawniczej w Polsce świadczą usługi prawne na rzecz prawnika obcokrajowców w Polsce, a także porady prawne od doświadczonego prawnika w Polsce zgodnie z polskim prawem.

 

Zapewniamy pomoc prawnikowi w sprawach karnych w Polsce oraz w obronie kryminalnej przed policją i sądem. Prawnik w sprawach karnych w Polsce świadczy usługi ochrony klientów zgodnie z prawem karnym obowiązującym w Polsce. Prawnik od wypadków w Polsce świadczy pomoc prawną w razie wypadku, a także prawnik w sporach ubezpieczeniowych w Polsce. Profesjonalne usługi prawnika ubezpieczeniowego w Polsce są świadczone w przypadku odszkodowań ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia nieruchomości, ładunku i szkód zdrowotnych.

 

Prawnik rodzinny w Polsce reprezentuje interesy klienta i doradza prawnikowi rodzinnemu w Polsce. Ponadto prawnik rodzinny w Polsce prowadzi postępowania rozwodowe - formalizuje rozwód w Polsce i towarzyszy postępowaniu rozwodowemu z podziałem majątku. Pełnomocnik ds. Rozwodów w Polsce oraz adwokat w sprawach cywilnych w Polsce zajmują się podziałem majątku małżonków i innymi sporami majątkowymi.

 

Prawnik z dziedziczenia w Polsce zapewni obsługę prawną i sformalizuje nieruchomości w Polsce pod kątem nieruchomości i biznesu. Rejestracja dziedziczenia w Polsce ma swoje własne cechy i wymaga udziału i profesjonalnej pomocy prawnika nieruchomości w Polsce, a także świadczy usługi w dziedzinie nieruchomości, a jeśli to konieczne, przeprowadzać obsługę prawną transakcji na rynku nieruchomości w Polsce. Pomagamy również w zakupie nieruchomości za pośrednictwem agencji nieruchomości w Polsce przy zakupie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych w Polsce. Przy rejestracji transakcji na nieruchomości wymagany będzie również notariusz w Polsce. Ponadto, usługi notarialne w Polsce są niezbędne przy rejestrowaniu spadku u notariusza w Polsce, przy rejestracji działalności gospodarczej, przy rejestrowaniu transakcji dotyczących nieruchomości.

 

Prawnik zarejestrowany w Polsce zarejestruje interesującą nas firmę klienta dla klientów z Polski i obcokrajowców oraz otworzy konto w polskim banku. Również prawnik zajmujący się rejestracją działalności gospodarczej w Polsce pomoże zarejestrować firmę w Polsce, a następnie nasz prawnik w zakresie wsparcia biznesu w Polsce zapewni usługi wsparcia biznesu. Ponadto świadczymy usługi likwidacji firm w Polsce i zamykania działalności gospodarczej poprzez upadłość firmy w Polsce. Kancelaria w Polsce świadczy usługi arbitrażowe i windykację wierzytelności w Polsce od obywateli i przedsiębiorstw poprzez sąd i pozasądowo.

 

adwokat biznes w Polsce działalność w Polsce ma prawnika w zakresie prawa korporacyjnego w Polsce na rejestrację i utrzymywanie firm, prawnik w zakresie prawa administracyjnego w Polsce w zakresie prawa administracyjnego, prawa prawnik biznesu w Polsce na rozstrzyganie sporów handlowych pomiędzy firmami, prawnik celny w Polsce zgodnie z polskim prawem celnym, prokurent podatkowy w Polsce zgodnie z prawem podatkowym Polski.

 

Rzecznik praw autorskich w Polsce świadczy usługi rejestracji praw autorskich w Polsce, a obrońcy praw autorskich w Polsce chronią przedmioty własności intelektualnej nielegalnie.

 

Adwokat imigracyjny w Polsce świadczy usługi imigracyjne dla Polski dla obcokrajowców poprzez rejestrację działalności gospodarczej w Polsce. Adwokat imigracyjny Polska wykonuje zezwolenie na pobyt w Polsce, wizę, zaproszenie do pracy w Polsce oraz kartę w Polsce. Prawnik imigracyjny za granicą zapewnia usługi imigracyjne na Ukrainę i inne kraje.

 

iuro tłumaczeń języków obcych w Polsce prowadzi tłumaczenie dokumentów w Polsce i dokonuje prawnego tłumaczenia dokumentów w Polsce. Również nasze biuro tłumaczeń w Polsce świadczy usługi apostille w Polsce i świadczy usługi w zakresie dokumentów w Polsce od różnych organów i sądów.

 

 

 

 

Porady Prawne Online:

Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Adwokaci w Polsce:

Warszawa   Poznań
Kraków   Wrocław
Lublin   Łódź
Gdańsk  

 

Adwokaci na Ukrainie:

Charków    Kijów
inne miasta Ukrainy

 

Adwokaci za granicą:

Ukraina   Turcja
Hiszpania   Polska
Republika Czeska   inne miasta

 

 

 

 

 

 

Początek strony