Adwokat w Polsce


Adwokat w Polsce

Adwokat w Polsce świadczy usługi prawne i usługi adwokata oraz prawnika w Polsce, dla obywateli i firm w miastach polskich, takich jak WarszawaKraków. Usługi prawne w Polsce świadczone są w języku rosyjskim, polskim, ukraińskim, niemieckim i angielskim. Współpracujemy również w Polsce z doradcami podatkowymi, księgowymi i rzecznikami patentowymi. Adwokaci i prawnicy polscy świadczą usługi prawne dla firm i obywateli w Polsce. Potrzebujesz prawnika w Polsce?

Usługi prawne w Polsce:

 • Prawo rodzinne w Polsce, rozwód, alimenty, kontakt z dziećmi, spory o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich;
 • Polskie prawo cywilne;
 • Polskie prawo karne;
 • Prawo komercyjne (prawo gospodarcze), prawo podatkowe, prawo administracyjne, prawo handlowe, spory administracyjne w organach administracyjnych, usługi księgowe dla firm, spory administracyjne w sądach administracyjnych i Wyższym sądzie administracyjnym, obsługa prawna biznesu;
 • Prawo korporacyjne i rejestracja spółek w Polsce, spory między akcjonariuszami, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, likwidacja biznesu, upadłość i reorganizacja spółek, sprzedaż firm i biznesu w Polsce;
 • Obsługa prawna transakcji nieruchomościowych w Polsce;
 • Prawo handlowe, rozwiązywanie konfliktów;
 • Nieruchomości i budownictwo, obsługa prawna transakcji nieruchomościowych, ustalenie statusu prawnego nieruchomości, procedury rejestracji działek i hipotek, spory związane z roszczeniami stron w procesie inwestycji i budowy, spory o podwykonawstwo prac budowlanych i umowy o prace budowlane, spory dotyczące umów najmu;
 • Własność intelektualna w Polsce; ochrona własności intelektualnej;
 • Arbitraż i spory gospodarcze w sądach arbitrażowych, reprezentacja interesów, międzynarodowy arbitraż handlowy;
 • Windykacja długów w Polsce, windykacja należności, negocjacje ugodowe, obsługa procedur i postępowań, polubowne rozstrzyganie sporów, spory sądowe i postępowanie egzekucyjne;
 • Polskie prawo ubezpieczeniowe, odszkodowania za szkody majątkowe i rekompensata za uszczerbek na zdrowiu od ubezpieczycieli, odszkodowania od Auto Casco i OC winowajcy;
 • Prawo spadkowe w Polsce, deklaracja spadkowa, rejestracja spadku;
 • Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów itp.

prawnik za granicą

Usługi prawnika w Polsce:

 • konsultacja prawnika;
 • przygotowanie i wydanie opinii o umówach;
 • pomoc w zawarciu i rozwiązaniu umów;
 • przygotowywanie dokumentów sądowych: pozew sądowy, sprzeciw od nakazu zapłaty, skarga, odwołanie i skarga kasacyjne, wniosek o wznowienie postępowania;
 • reprezentacja i obrona sądowa;
 • reprezentacja klientów w sporach z organami administracyjnymi;
 • reprezentacja konsumentów w sporach z przedsiębiorcami;
 • reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcami;
 • reprezentacja interesów ofiar w postępowaniu karnym;
 • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym;
 • reprezentowanie klientów przed komornikami, zaskarżenie niezgodnych z prawem działań, skargi na działania komorników;
 • pomoc w ogłoszeniu upadłości;
 • wykonanie orzeczenia sądu;
 • sporządzanie umów małżeńskich majątkowych, pomoc w umownym podziale majątku i spadku;
 • usługi notarialne;
 • biuro tłumaczeń;
 • reprezentacja interesów klienta w sporach sądowych w sprawach różnych kategorii.

prawnik na Ukrainie

 


 

Konsultacja prawnika Online:

Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Agencja nieruchomości komercyjnych

 

 

Prawnik w Charkowie

 

 

Początek strony