Усиновлення дитини в Україні

Опіка та піклування над неповнолітньою та малолітньою дитиною в Україні. Усиновлення дитини в Україні (удочеріння). Юридичний супровід процесу усиновлення дитини громадянами України. Супровід процесу усиновлення у суді та органах опіки.


Адвокат з усиновлення дітей, усиновлення дитини в Україні, опіка та піклування

+380 67 208 7615

Адвокат з усиновлення в Україні надає юридичні послуги та повний юридичний супровід з питань усиновлення або удочеріння дітей громадянами України та іноземцями на етапі досудової підготовки і в суді.

 

Послуги адвоката з усиновлення - Усиновлення дитини в Україні:

Київ
Харків
Львів
Дніпро
Рівне

 

Судовий розгляд справ з усиновлення за участю адвоката з усиновлення в Україні проходить в порядку окремого провадження в закритому судовому засіданні з обов'язковою участю усиновителів, представника органу опіки та піклування, прокурора і дитини, яка досягла віку 14 років, а в необхідних випадках батьків, інших зацікавлених осіб і самої дитини у віці від 10 до 14 років. .

 

Послуги з усиновлення - Усиновлення дитини в Україні:

 

 • консультація адвоката з усиновлення;
 • юридичний супровід усиновлення;
 • складанні заяви до суду про усиновлення;
 • судове представництво в суді по усиновленню;
 • підготовка та оформлення документів для усиновлення;
 • отримання згоди батьків дитини, опікунів або згоди органу опіки та піклування;
 • підготовка клопотання про присвоєння всиновленої дитини прізвища усиновителя;
 • підготовка клопотання про зміну дати і місця народження усиновленої дитини, запис усиновителів як батьків усиновленої дитини;
 • юридична консультація з міжнародного усиновлення;
 • підготовка клопотання про збереження за дитиною його особистих немайнових і майнових прав.

 

Заява про усиновлення подається кандидатом на усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини. У заяві про усиновлення дитини вказуються дані усиновителів, місце їх проживання, дані дитини, його місце проживання, відомості про батьків усиновлюваної дитини і наявності у нього братів і сестер, обставини, що обгрунтовують прохання усиновителів про усиновлення, прохання про зміну прізвища, імені, по батькові, місця народження усиновлюваної дитини, дати його народження, запис усиновителів батьками в актовому записі про народження дитини.

 

Документи для усиновлення дитини в Україні:

 

 • копія свідоцтва про народження усиновителя;
 • копія свідоцтва про шлюб усиновителів;
 • згода другого з подружжя або документ, що підтверджує, що подружжя припинили сімейні відносини, не проживають спільно більше року;
 • медичний висновок про стан здоров'я усиновлювачів;
 • довідка з місця роботи про займану посаду та заробітну плату або копія декларації про доходи, інший документ про доходи;
 • документ, що підтверджує право користування житловим приміщенням або право власності на житлове приміщення;
 • документ про постановку на облік громадянина в якості кандидата в усиновлювачі.

 

Необхідною умовою усиновлення дитини є згода всіх передбачених законом осіб: самої дитини або повнолітньої особи, які всиновлюють; батьків дитини або осіб, які їх замінюють (згода має бути вільною і безумовною, нотаріально завіреною); дружини (чоловіка) усиновителя (оскільки вони також будуть брати участь у вихованні дитини). Копія рішення суду про усиновлення дитини надсилається судом протягом трьох днів з дня набрання рішенням суду законної сили до органу реєстрації актів цивільного стану за місцем винесення рішення судом для державної реєстрації усиновлення дитини. Усиновлення без згоди батьків здійснюється у випадках: батьки невідомі; батьки визнані безвісно відсутніми; батьки визнані недієздатними; батьки позбавлені батьківських прав; батьки не проживають з дитиною понад шість місяців, без поважних причин не виявляють до нього батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її.

 

Вимоги до усиновителю в Україні: усиновитель повинні бути повнолітнім і дієздатним особою; усиновитель повинні бути старше дитини, яка усиновлюється; усиновитель повинні бути не молодше двадцяти одного року, за винятком, родича дитини; різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може перевищувати сорок п'ять років; при усиновлення повнолітньої різниця у віці не може бути менше вісімнадцяти років. Усиновлення дитини іноземцем в Україні здійснюється в судовому порядку через звернення з письмовою заявою до Департаменту з усиновлення дітей Міністерства соціальної політики України з подальшим розглядом Центром з усиновлення та взяттям на облік іноземців як кандидатів в усиновлювачі. Також, в подальшому після усиновлення дитини іноземними громадянами необхідно легалізувати документи для виїзду дитини за кордон. Документи усиновлювачів - іноземних громадян, видані за кордоном, які надаються заявниками в Департамент з усиновлення необхідно легалізувати в країні їх видачі - на документах ставиться штамп апостиль за кордоном. Після легалізації потрібно здійснити письмовий переклад документів на українську мову, переклад повинен бути нотаріально посвідчений нотаріусом на території України. За розголошення таємниці усиновлення передбачена кримінальна відповідальність. Особа, яка була усиновлена, має право після досягнення чотирнадцяти років на одержання інформації щодо свого усиновлення. За результатами державної реєстрації усиновлення дитини складається актовий запис про усиновлення і видається нове свідоцтво про народження усиновленої дитини.