Міграція офшору

Правильна та законна міграція офшору в іншу юрисдикцію - редоміціалізація та релокація офшору.


Перереєстрація офшору, міграція офшору в іншу юрисдикцію


Редоміціалізація (Redomiciliation або Relocation) - переведення офшорної компанії в іншу юрисдикцію. Останнім часом у багатьох класичних офшорних юрисдикціях відбуваються події, які стають не комфортними для власників бізнесу і компаній зареєстрованих в низці офшорів. У таких ситуаціях обгрунтованим і раціональним є пошук оптимальної офшорної юрисдикції. У наш час ще є офшорні країни зі стабільними корпоративними законами, які передбачають можливість переходу під свою юрисдикцію «міграція офшорної компанії». Для ефективного надання юридичної допомоги з переведення офшорних компаній в інші юрисдикції у нас є партнери в усіх офшорних юрисдикціях, які мають великий практичний досвід роботи в області внутрішнього законодавства відповідних офшорних країн і міжнародного комерційного права.

Причини міграції офшорних компаній в інші юрисдикції:

 

  • законодавство юрисдикції перебування компанії змінилося: введення або збільшення податків, підвищення вимог до звітності компанії, посилення вимог законодавства;
  • погіршенням режиму конфіденційності, розголошення (витік) інформації про бенефіціарів і загроза відкриття публічних реєстрів по структурам офшорних компаній;
  • введення дискримінаційних заходів в офшорній юрисдикції щодо компаній;
  • введення обмежень з боку інших країн і офшорних юрисдикцій щодо офшору;
  • втрата офшором привабливості і актуальності.

 

Не всі форми офшорних компаній можуть перейти в іншу юрисдикцію з юрисдикції своєї первинної реєстрації, що пов'язано з вимогами законодавства країни перебування компанії, і в такому випадку необхідний аналіз і розуміння специфіки базової і інших офшорних юрсдікцій для правильного переходу або реалізація інших методів для досягнення таких цілей (реорганізація, перереєстрація тощо). В першу чергу для переведення компанії з іншої офшорної юрисдикції в нову, потрібно розуміти наявність або відсутність прямої заборони або наявність дозволу в законах країни перебування офшорної компанії на зміну компанією юрисдикції. Переважно не виникає проблем з переходом в іншу юрисдикцію у класичних корпорацій і товариств з обмеженою відповідальністю.

 

При смене оффшорной юрисдикции, меняются правила по которым компания ведет свою деятельность. Также смена юрисдикции не влияет возникшие перед миграцией обязательства компании и ответственность за невыполнение обязательств. Перевод не отменяет предыдущие обязательства компании перед контрагентами и партнерами. Наши специалисты оказывают услуги по полному юридическому сопровождению миграци оффшоров и переноса оффшорной компании в другую юрисдикцию: сопровождение внутрикорпоративной процедуры принятия решения о смене местонахождения компании, подготовка протоколов, актов и других внутренних​ документов (в соответствии с законодательством оффшорной юрисдикции; сопровождение регистрационных процедур, представительство интересов перед регистраторами и другими органами​ оффшорной юрисдикции; сопровождение других процедур (уведомление кредиторов, контрагентов, банков, судебных органов и арбитражей); подготовка и оформление документов, предусмотренных законодательством оффшорной юрисдикции, адаптация организационно-правовой формы оффшорной компании под требования законодательства
 
При зміні офшорної юрисдикції, змінюються правила за якими компанія веде свою діяльність. Також зміна юрисдикції не впливає на зобов'язання компанії що виникли перед міграцією і відповідальність за невиконання зобов'язань. Переведення не скасовує попередні зобов'язання компанії перед контрагентами і партнерами. Наші фахівці надають послуги з повного юридичного супроводу міграції офшорів і перенесення офшорної компанії в іншу юрисдикцію: супровід внутрішньокорпоративної процедури прийняття рішення про зміну місцезнаходження компанії, підготовка протоколів, актів та інших внутрішніх документів (відповідно до законодавства офшорної юрисдикції); супровід реєстраційних процедур, представництво інтересів перед реєстраторами та іншими органами офшорної юрисдикції; супровід інших процедур (повідомлення кредиторів, контрагентів, банків, судових органів і арбітражів); підготовка і оформлення документів, передбачених законодавством офшорній юрисдикції, адаптація організаційно-правової форми офшорної компанії під вимоги законодавства.