Sprzedaż spółki w Polsce

Kupno i sprzedaż spółki w Polsce. Wsparcie sprzedaży przedsiębiorstwa i przerejestrowania praw korporacyjnych.


Sprzedaż przedsiębiorstwa i przerejestrowanie, Sprzedaż spółki w Polsce

 

Usługa ta jest niedostępna.

 


Często przedsiębiorcy, którzy wcześniej zarejestrowali firmy w Polsce, myślą o sprzedaży firmy. Jedną z opcji ponownej rejestracji takiej firmy jest sprzedaż praw korporacyjnych stronom trzecim - sprzedaż firmy. Pomagamy naszym klientom sprzedać działający biznes w Polsce lub polskie firmy w różnych miastach Polski.

 

Sprzedaż firmy w Polsce jest istotna, jeśli nie ma działalności gospodarczej, koszty utrzymania firmy stają się duże i czasochłonne, a także w sytuacji, gdy firma osiąga zysk, ale nie interesuje już właściciela, a właściciel chce sprzedać działającą firmę i uzyskać dla niej pieniądze. Sprzedaż firmy to jeden z najczęstszych sposobów reorganizacji firmy dla innego właściciela. Realizacja takiej sprzedaży firmy jest możliwa pod warunkiem, że istnieje nabywca, który chce kupić taką firmę. Istnieje zapotrzebowanie na firmy, które w trakcie swojej działalności generowały pieniądze na koncie i które mają dobrą historię kredytową, mają licencje i są płatnikami podatku VAT.

 

Proces zakupu firmy w Polsce - Sprzedaż spółki w Polsce:

 

  • Pierwszym etapem jest poszukiwanie firmy. Najtrudniejszy i najważniejszy etap. Na polskim rynku istnieje wiele ofert sprzedaży firmy, ale po negocjacjach i pierwszej ustnej umowie musisz przeprowadzić drugi etap (musisz zdecydować o tej firmie).
  • drugim etapem jest audyt. Na tym etapie należy ustalić, w jaki sposób składane były sprawozdania podatkowe, obecność długu podatkowego, sprawdzić bilans spółki, jakie są zobowiązania i należności, kto pracuje dla firmy, prawidłową rejestrację pracowników i procedurę zwalniania byłych pracowników (spory pracownicze zajmują większość sporów w polskich sądach, kwota kary i grzywny za naruszenie prawa pracy są bardzo duże) i więcej. Konieczne jest przeprowadzenie pełnej kontroli wcześniejszych działań firmy, aby poznać rzeczywistą sytuację firmy.
  • trzeci etap - rejestracja przez notariusza sprzedaży spółki. Notariusz poświadczy sprzedaż praw korporacyjnych. Na tym etapie potrzebny jest udział prawników korporacyjnych, którzy przygotują wszystkie dokumenty prawne w interesie klienta.
  • czwartym etapem jest rejestracja zmian w rejestrze sądowym (KRS). Złożenie dokumentów wystawionych przez notariusza w urzędzie w miejscu rejestracji.

 

Podczas ponownej rejestracji firmy kupujący otrzymuje dokument, w którym zapisane są wszystkie mechanizmy i wszystkie sprawy związane z firmą, kto i jak prowadzi działalność, jakie rodzaje działalności prowadzi firma, jaka jest nazwa firmy, miejsce rejestracji firmy, adres firmy i inne. Przy prawidłowym przygotowaniu dokumentów przez prawników notariusz może poprawnie wprowadzić odpowiednie zmiany w dokumentach i rejestrach państwowych, aby nabywca nie ponosił wysokich kosztów i wizyt w organach rządowych.