Prawnik w Tarnopolu

Prawnik w Tarnopolu - usługi kancelarii adwokackiej w Tarnopolu świadczą profesjonalne usługi prawne w zakresie ochrony prawnej i wsparcia obywateli, cudzoziemców i przedsiębiorców


Prawnik w Tarnopolu i kancelaria prawna w Tarnopolu


+380 67 208 7615

Kancelaria prawna w Tarnopolu świadczy klientom pomoc prawną adwokata i prawnica.

 

Usługi prawnicze i prawnik w Tarnopolu

 

Usługi prawne w Tarnopolu dla firm i obywateli świadczą adwokaci w Tarnopolu. Również usługi prawne świadczą adwokaci i prawnic w Tarnopolu, w innych miastach Ukrainy i za granicą. Adwokaci kancelarii mają duże doświadczenie prawne i świadczą usługi prawne dla klientów ukraińskich i zagranicznych.

 

Usługi prawnica w Tarnopolu

 

  • Porady prawne w Tarnopolu w sprawie prawa Ukrainy; usługi prawnika i adwokata w Tarnopolu w sprawach sądowych: prowadzenie spraw w sądzie; usługi prawne dla cudzoziemców w Tarnopolu; przygotowanie dokumentów sądowych; otrzymywanie dokumentów w Tarnopolu w urzędach stanu cywilnego: akt, wyciąg, zaświadczenie; legalizacja dokumentów.
  • Adwokat rodzinny w Tarnopolu: rozwiązanie małżeństwa - rozwód (rozwód z cudzoziemcem), międzynarodowy rozwód, podział majątku, usługi prawnika rodzinnego w Tarnopolu;
  • Rejestracja praw do spadku w Tarnopolu, dziedziczenie nieruchomości dla obywateli Ukrainy i cudzoziemców, adwokat spadkowy w Tarnopolu, dziedziczenie zgodnie z prawem i nabycie spadku w testamencie, nabycie spadku za granicą;
  • Adwokat do obsługi transakcji nieruchomości w Tarnopolu, zakup nieruchomości, zakupie nieruchomości przez cudzoziemca; adwokat nieruchomości w Tarnopolu, zakup nieruchomości za granicą;
  • Adwokat w sprawach długów w Tarnopolu, windykacja należności na podstawie umów w Tarnopolu; międzynarodowy arbitraż handlowy: reprezentacja interesów; windykacja za granicą.

 

Tarnopolskie adwokaci i prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne i pomoc w Tarnopolu, w obwodzie Tarnopolskim, na Ukrainie i za granicą.