Usługi prawnika w Polsce

Usługi prawnika w Polsce

Prawnicy kancelarii prawnej w Polsce świadczą usługi prawne w Polsce na rzecz obywateli (private legal services): porady adwokata w Polsce, sporządzanie dokumentów prawnych, pozwów, umów handlowych, umów małżeńskich, obrona sądowa interesów w różnych rodzajów postępowaniach w wielu miastach Polski i za granicą. Polscy prawnicy świadczą usługi prawne w Polsce w języku rosyjskim, ukraińskim, polskim i angielskim. Potrzebujesz prawnika w Polsce?

Reprezentacja i obrona sądowa w Polsce:

  • Prawo rodzinne w Polsce, rozwód, alimenty, kontakt z dziećmi, spory o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich, sporządzanie umów małżeńskich majątkowych, pomoc w umownym podziale majątku i spadku; polskie prawo cywilne; polskie prawo karne, reprezentacja interesów ofiar w postępowaniu karnym, obrona oskarżonego w postępowaniu karnym; prawo spadkowe w Polsce, deklaracja spadkowa, rejestracja spadku; polskie prawo migracyjne, imigracja poprzez biznes; polskie prawo ubezpieczeniowe, odszkodowania za szkody majątkowe i rekompensata za uszczerbek na zdrowiu od ubezpieczycieli, odszkodowania od Auto Casco i OC winowajcy; przygotowywanie dokumentów sądowych: pozew sądowy, sprzeciw od nakazu zapłaty, skarga, odwołanie i skarga kasacyjne, wniosek o wznowienie postępowania; reprezentacja konsumentów w sporach z przedsiębiorcami; reprezentowanie klientów przed komornikami, zaskarżenie niezgodnych z prawem działań, skargi na działania komorników; wykonanie orzeczenia sądu polskiego i orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce i za granicą;

  • Prawo komercyjne (prawo gospodarcze), podatkowe, handlowe, administracyjne, reprezentacja klientów w sporach z organami administracyjnymi, spory administracyjne w organach administracyjnych, spory administracyjne w sądach administracyjnych i Wyższym sądzie administracyjnym, prawo pracy i zabezpieczenia społeczne (wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, wypłata wynagrodzeń i odszkodowań), reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcami; prawo handlowe, przygotowanie i wydanie opinii o umówach, pomoc w zawarciu i rozwiązaniu umów; rozwiązywanie konfliktów; prawo korporacyjne i rejestracja spółek w Polsce, spory między akcjonariuszami, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, upadłość i reorganizacja spółek, likwidacja spółek; pomoc w ogłoszeniu upadłości, wykonanie orzeczenia sądu; własność intelektualna w Polsce; ochrona własności intelektualnej; reprezentacja interesów klienta w sporach sądowych w sprawach różnych kategorii; sprzedaż działającej firm w Polsce;
  • Obsługa prawna transakcji nieruchomościowych w Polsce; nieruchomości i budownictwo, obsługa prawna transakcji nieruchomościowych, ustalenie statusu prawnego nieruchomości, procedury rejestracji działek i hipotek, spory związane z roszczeniami stron w procesie inwestycji i budowy, spory o podwykonawstwo prac budowlanych i umowy o prace budowlane, spory dotyczące umów najmu;
  • Windykacja długów w Polsce, windykacja należności, negocjacje ugodowe, obsługa procedur i postępowań, polubowne rozstrzyganie sporów, spory sądowe i postępowanie egzekucyjne; arbitraż i spory gospodarcze w sądach arbitrażowych, reprezentacja interesów; prawo dotyczące zobowiązań i windykacja należności w Polsce; mediacja w rozwiązywaniu konfliktów itp.

Prawnik w Warszawie


Konsultacja prawnika Online:

Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Agencja nieruchomości komercyjnych

 

 

Prawnik w Charkowie

 

 

Początek strony