Obsługa prawna biznesu na Ukrainie i usługi prawnicze


Obsługa prawna biznesu na Ukrainie

+380 67 208 7615

Obsługa prawna biznesu (outsourcing) to kompleks usług prawnych dla firm, które są świadczone na podstawie umowy w celu rozwiązywania kwestii prawnych i problemów pojawiających się w ramach prowadzonej przez firmę działalności.

Prawnik dla firm na Ukrainie

 

Koszt obsługi prawnej biznesu uzależniony jest od wielkości usług kancelarii oraz usług prawnych, których potrzebuje klient.

 

Usługi doradztwa biznesowego:

 

  • doradztwo prawne dla biznesu, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie interesów w negocjacjach z partnerami; ocena sądowej perspektywy sprawy sądowej i przygotowanie rekomendacji, reklamacji; dochodzenia prawne na Ukrainie i zbieranie informacji; przygotowywanie dokumentów prawnych i prac kontraktowych (sporządzanie, badanie, certyfikacja), analiza prawna i wydawanie rekomendacji dotyczących ryzyk prawnych; przygotowywanie zapytań i listów informacyjnych do władz państwowych i samorządu terytorialnego; przygotowanie materiałów regulacyjnych na życzenie klienta; weryfikacja i analiza prawna dokumentacji prawnej, założycielskiej, umów; mediacja i rozwiązywanie konfliktów;

 

Obrona biznesowa w sądzie i reprezentacja:

 

  • reprezentowanie interesów gospodarczych przed sądami i innymi organami państwowymi; obrona przez prawnika w sprawach karnych; spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi w sądzie;
  • prawnik handlowy na Ukrainie;
  • prawnik w zakresie prawa administracyjnego na Ukrainie, prawnik w zakresie prawa podatkowego, reprezentacja interesów w organach administracyjnych i regulacyjnych, ochrona podczas kontroli podatkowych; prawnik celny;
  • windykacja należności od firm na Ukrainie; międzynarodowy arbitraż handlowy; obsługa prawna postępowań egzekucyjnych i wykonywania orzeczeń sądowych; windykacja za granicą na podstawie umów;
  • ochrona własności intelektualnej na Ukrainie, rejestracja praw do przedmiotów własności intelektualnej i praw autorskich;

 

Dodatkowe usługi dla biznesu:

 

 

Kancelaria oferuje współpracę: wykonanie umowy o obsługę prawną biznesu; zamawianie usług prawnych z płatnością godzinową; zamawianie usług prawnych po stałej cenie. Możesz wybrać optymalny pakiet usług prawnych na Ukrainie, którego potrzebujesz. Obsługa prawna firm obejmuje kompleksową obsługę prawną. Usługi prawne są dodatkowo płatne stałym kosztem. Umowa o świadczenie usług prawnych zostaje zawarta na okres 3 miesięcy. Na koniec każdego miesiąca klient otrzymuje pisemne sprawozdanie z wykonanej pracy prawnej. Podpisując umowę o świadczenie usług prawniczych, otrzymasz rabaty na inne usługi prawne kancelarii (w czasie trwania umowy z kancelarią). W ramach umowy o obsługę prawną przedsiębiorstwa interesy klienta nie są reprezentowane w sądzie, wsparcie przy wykonywaniu orzeczeń sądowych, reprezentowanie interesów firm przed osobami trzecimi (te usługi prawne świadczone są na podstawie dodatkowych umów).

 

Obsługa prawna firm na Ukrainie świadczona jest po podpisaniu umowy. Klient otrzymuje odpowiedzialnego radcę prawnego, który zapewnia wsparcie prawne i koordynację pracy innych prawników firmy. Klient wyznacza osobę upoważnioną do współpracy z kancelarią i odpowiedzialnym specjalistą. Kontakt i wymiana informacji odbywa się poprzez telefon, osobiste spotkania, pocztę i inne formy komunikacji. 

 

Korzyści ze współpracy z kancelarią: mniejsze koszty tworzenia i utrzymania dodatkowych miejsc pracy i specjalistów; kwalifikacje pracowników kancelarii to coś więcej niż kwalifikacje osobistego prawnika; gwarancja szybkiej profesjonalnej pomocy prawnej za stałą opłatą; klient ma osobistego specjalistę. Ponadto nasi specjaliści świadczą usługi księgowe i administracyjne. Nasi klienci mogą w każdej chwili skontaktować się z prawnikami i innymi specjalistami.

Zadać pytanie:
Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Usługi prawne prawnika w Hiszpanii

Usługi prawne prawnika w Polsce

Usługi prawne prawnika we Włoszech

Usługi prawne prawnika na Ukrainie

Usługi prawne prawnika w Turcji

Usługi prawne prawnika w Francji

Usługi prawne prawnika w Szwajcarii

Usługi kancelarii prawnej na Litwie

Początek strony