Prawnik w Pradze

Usługi prawne, prawnik w Pradze dla osób prywatnych i firm, kancelaria prawna w Pradze, obrona przed sądem w Pradze, reprezentacja interesów, konsultacje prawne


Prawnik w Pradze i obrona, kancelaria prawna w Pradze


W żywym i kulturalnie bogatym mieście Pradze dostępne są różne usługi prawnicze, które mają na celu pomóc osobom, firmom i organizacjom w różnych sprawach prawnych. Kancelaria prawna w Pradze oferuje usługi prawne dla obywateli i firm (usługi prawne i pomoc dla klientów zagranicznych oraz obywateli czeskich). Usługi te obejmują szeroki zakres obszarów praktyki, zapewniając, że klienci mogą znaleźć specjalistyczną poradę i reprezentację dostosowaną do swoich konkretnych potrzeb.

 

Usługi prawne w Pradze - prawnik w Pradze

 

 

System prawny w Republice Czeskiej oferuje ochronę i gwarancje dla osób i podmiotów, a prawnicy odgrywają kluczową rolę w zachowaniu tych praw i zapewnieniu sprawiedliwych rezultatów. Prawnicy w Pradze świadczą usługi prawne i pomoc dla klientów zagranicznych i obywateli Republiki Czeskiej w różnych sprawach prawnych. Usługi prawne w Pradze są świadczone przez profesjonalnych czeskich prawników w językach czeskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim.

 

Usługi kancelarii prawnej w Pradze:

 

  • Doradztwo prawne w Pradze: usługi doradcze dla obywateli, obcokrajowców i przedsiębiorstw; analiza prawna dokumentów, przygotowywanie dokumentów prawnych w Pradze dla sądu i innych organów; reprezentacja interesów klientów przed sądem i innymi organami; usługi prawnika dla obywateli i obcokrajowców w Pradze: obrona przed sądem, policją i prokuraturą. Odzyskiwanie i uzyskiwanie dokumentów od organów administracji publicznej (świadectwa, referencje, zaświadczenia), legalizacja dokumentów i apostille na dokumentach; usługi agencji tłumaczeń (tłumaczenie dokumentów pisemnych), uwierzytelnianie tłumaczenia dokumentów, tłumaczenia przysięgłe.
  • Prawnik nieruchomości w Pradze (nieruchomości mieszkalne i komercyjne): wsparcie prawne dla transakcji dotyczących nieruchomości w Pradze, transakcje dotyczące nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, weryfikacja dokumentów, pomoc w zawieraniu umowy z notariuszem, rejestracja własności nieruchomości, adwokat prawa mieszkaniowego w Pradze.
  • Prawnik rodzinny w Pradze: czeskie prawo rodzinne, postępowanie rozwodowe i rozwody sądowe, rozwody międzynarodowe, umowa małżeńska, podział majątku w rozwodzie, alimenty, ustalanie ojcostwa; prawnik cywilny w Pradze: prawo cywilne, uznawanie nieważności czynności prawnych, odszkodowania.
  • Usługi imigracyjne do Czech: uzyskiwanie stałego pobytu w Pradze (zezwolenie na pobyt), usługi prawnika imigracyjnego w Pradze, przygotowywanie dokumentów imigracyjnych i składanie wniosku o zezwolenie na pobyt, imigracja do Czech poprzez biznes, przetwarzanie wiz.
  • Spadki w Pradze (nieruchomości, przedsiębiorstwa i konta bankowe): prawnik spadkowy w Pradze, spory spadkowe przed sądem, rejestracja spadku.
  • Rejestracja spółki w Pradze i prawo spółek w Republice Czeskiej, zakładanie działalności gospodarczej w Pradze, zamknięcie działalności gospodarczej i upadłość, wynajem adresu siedziby dla firmy, przygotowywanie dokumentów założycielskich spółki, inwestycje zagraniczne; zakup przedsiębiorstwa i przerejestrowanie spółki.
  • Wsparcie prawne dla firm w Pradze, umowy, spory korporacyjne, prawo handlowe w Republice Czeskiej, Due Diligence, mediacja; prawo podatkowe w Republice Czeskiej, opodatkowanie przedsiębiorstw, doradztwo podatkowe i optymalizacja; spory ubezpieczeniowe w Republice Czeskiej, prawnik ubezpieczeń, spory z firmami ubezpieczeniowymi i dochodzenie odszkodowań.
  • Windykacja należności i długów od firm na podstawie umów w Pradze: prawnik ds. windykacji w Pradze, ściganie i zajmowanie majątku dłużnika, spory handlowe i arbitraż.
  • Własność intelektualna i przemysłowa w Pradze: rejestracja i ochrona własności intelektualnej - prawnik ds. własności intelektualnej w Pradze, odszkodowania, licencje i umowy licencyjne, tantiemy.

 

Wiele kancelarii prawnych w Pradze oferuje ekspertyzę w zakresie prawa międzynarodowego, co pozwala im pomagać klientom w transakcjach transgranicznych, sporach handlowych międzynarodowych i sprawach związanych z przepisami Unii Europejskiej. Prawnicy w kancelarii prawnej w Pradze posiadają szerokie doświadczenie prawnicze. Profesjonalny prawnik w Pradze gwarantuje ochronę interesów klienta w różnych dziedzinach czeskiego prawa.

 


Klienci z Pragi zainteresowani są następującymi usługami:

Brno
Pilźen
Kraje