Imigrace do Španělska

Imigrační služby ve Španělsku pro cizince. Získání povolení k pobytu, víz, španělského trvalého pobytu, občanství. Imigrace do Španělska. Příprava dokumentů pro imigraci. Imigrační právník ve Španělsku. Španělské imigrační právo.


Imigrace do Španělska, Imigrační právník ve Španělsku

+34 691 49 39 61

Španělsko, s bohatou kulturou, úchvatnými krajinami a živými městy, je dlouhodobě oblíbenou destinací pro imigranty. Navigace složitostmi španělského imigračního zákona může být náročný úkol, a proto je pomoc imigračního právníka neocenitelná. Imigrační právníci ve Španělsku nabízejí škálu imigračních služeb pro cizince, kteří přicházejí do Španělska.

 

Imigrační právník - Imigrace do Španělska:

Madrid
Barcelona
Valencie

 

Španělský imigrační zákon reguluje záležitosti změny bydliště, žádosti o víza do Španělska, získání povolení k pobytu ve Španělsku (permiso de residencia), získání španělského občanství a další záležitosti týkající se imigračního práva.

 

Imigrační služby ve Španělsku:

 

 • Poradenství a rady k vízům: Imigrační právníci ve Španělsku poskytují pomoc již od začátku imigrační cesty. Nabízejí počáteční konzultace k posouzení individuálních okolností a poskytují rady o nejvhodnějších možnostech víz, aby vám pomohli porozumět specifickým zákonům a předpisům.
 • Žádost o víza a dokumentaci: Imigrační právníci vám pomohou připravit a podat žádost o víza, shromáždit potřebnou dokumentaci a zajistit sběr dokumentů v zahraničí pro imigraci.
 • Povolení k pobytu a prodloužení: Španělsko nabízí různé druhy víz a povolení k pobytu a dočasné azyl ve Španělsku. Imigrační právníci vám pomohou porozumět různým druhům povolení k pobytu (každý druh má své vlastní požadavky a postupy při podání žádosti).
 • Hereditní sjednocení rodin: Imigrační právníci se specializují na případy sjednocení rodin, pomáhají spojit manžele, děti a další blízké příbuzné.
 • Pracovní a podnikatelská víza: Španělsko nabízí různé možnosti víz pro ty, kteří hledají zaměstnání nebo podnikatelské příležitosti. Imigrační právníci jsou dobře obeznámeni s těmito kategoriemi a mohou vám pomoci získat pracovní povolení, víza pro samostatné podnikání nebo víza pro podnikatele a investory.
 • Odvolání a právní zastoupení: V případech, kdy jsou žádosti o víza nebo povolení k pobytu zamítnuty, mohou imigrační právníci poskytnout cennou podporu. Mají zkušenosti s odvolacím procesem a mohou vás zastupovat před imigračními úřady nebo případně před španělskými soudy.
 • Žádosti o občanství: Imigrační právníci vás provedou procesem naturalizace. Radí vám ohledně požadavků na oprávněnost, pomáhají sestavit potřebnou dokumentaci a zajistí, aby žádost splňovala španělské občanské zákony.
 • Dodržování španělského imigračního práva: Legální pobyt ve Španělsku zahrnuje dodržování imigračních zákonů a předpisů země. Imigrační právníci vám pomohou porozumět povinnostem jako rezident nebo držitel víza.
 • Finanční poradenství: Právníci pomáhají s otevřením bankovního účtu, porozuměním daňovému systému a uvážením finančních rozhodnutí. Mohou vám také poskytnout rady o efektivním řízení financí.

 

Hlavním faktorem pro imigraci do Španělska a získání povolení k pobytu je správná příprava a vyřízení dokumentů a také výběr nejlepší možnosti pro imigraci do Španělska. Španělsko nabízí širokou škálu imigračních víz, která vyhovují různým potřebám a okolnostem.

 

Typy imigračních víz:

 

 • Schengenské vízum: Jedná se o krátkodobé vízum, které umožňuje pobyt ve Španělsku a dalších zemích Schengenského prostoru až po dobu 90 dnů během období 180 dnů (pro turisty, obchodní cestující a jednotlivce účastnící se konferencí nebo krátkých kurzů).
 • Vízum pro neziskovou činnost: Pokud soukromá osoba - cizinec plánuje odejít do důchodu, žít z úspor nebo investic, nebo si prostě užít sabbatický pobyt ve Španělsku.
 • Pracovní vízum: Tento proces obvykle zahájí zaměstnavatel a musí poskytnout dokumenty, jako je pracovní smlouva, důkaz o kvalifikaci a důkaz o zdravotním pojištění. Pracovní vízum umožňuje žít a pracovat ve Španělsku po dobu trvání zaměstnání.
 • Studentské vízum: Pokud plánujete studovat ve Španělsku, je třeba mít studentské vízum. Musíte předložit akceptační dopis od uznávané vzdělávací instituce a prokázat, že se dokážete finančně podporovat během svého pobytu.
 • Vízum pro podnikatele: Pokud máte podnikatelský nápad a finanční prostředky na založení firmy ve Španělsku, můžete požádat o podnikatelské vízum.
 • Vízum pro sjednocení rodiny: Pokud máte členy rodiny, kteří jsou španělskými občany nebo legálními rezidenty, můžete požádat o vízum pro sjednocení rodiny. Toto vám umožní připojit se ke své rodině ve Španělsku.
 • Zlaté vízum: Španělsko nabízí jedinečnou příležitost pro investory. Program Zlatého víza uděluje rezidentství jednotlivcům, kteří významně investují do španělské nemovitosti, veřejného dluhu nebo vytváření pracovních míst.
 • Vízum pro náboženské pracovníky: Osoby plánující pracovat v náboženských organizacích nebo institucích mohou požádat o toto vízum.

 

Pro každou metodu imigrace a získání povolení k pobytu ve Španělsku existuje seznam požadovaných dokumentů a registrační postup. Rozhodnutí o získání povolení k pobytu ve Španělsku nebo o získání občanství je přijímáno státními orgány.

 

Kritéria pro migraci do Španělska jsou různá a závisí na kategoriích zemí, občanství nebo rezidence osob, které žádají o imigraci do Španělska. Pro občany Evropské unie a většinu latinskoamerických zemí existuje preferenční migrační režim.

 


S touto službou můžete objednat: