Rodinný právník ve Španělsku

Právní služby v oblasti rodinného práva pro občany a cizince. Rodinný právník ve Španělsku. Rodinné spory v soudu. Španělské rodinné právo. Rozvod. Adoptování. Péče o dítě. Výživné. Smlouva o manželství. Rozdělení majetku. Registrace manželství.


Rodinný právník ve Španělsku, Rodinné spory, Španělské rodinné právo

+34 691 49 39 61

Ve Španělsku se rodinné spory a konflikty často mohou vyhrotit do bodu, kdy je nutný právní zásah. Rodinné spory ve Španělsku zahrnují širokou škálu otázek. Klienti vyhledávají pomoc od právníka rodinného práva ve Španělsku kvůli sporům mezi manželi, sestavování smluv regulujících manželské vztahy a řešení různých právních otázek týkajících se rodiny a dětí. K tomu patří péče o dítě, rozvod, spor o dědictví a případy domácího násilí. Vzhledem k emocionálně nabitým povahám těchto otázek je důkladná právní navigace nezbytná k zajištění spravedlivého a spravedlivého řešení.

 

Rodinné právo - Rodinný právník ve Španělsku:

Madrid
Barcelona
Valencie
Sevilla
Malaga
Zaragoza
Murcia

 

Španělské rodinné právo má kořeny jak v občanském, tak v ústavním právu, a porozumění jeho nuancím je pro ty, kteří čelí právním výzvám souvisejícím s rodinou, klíčové. Ve většině regionů Španělska jsou manželské a rodinné záležitosti regulovány občanským zákoníkem z roku 1889, zatímco v jiných se uplatňují místní rodinné zákony. Právník rodinného práva hraje klíčovou roli v asistenci jednotlivcům v těchto obtížných dobách, poskytující průvodce a zastupování před soudem k vyřešení rodinných záležitostí.

Právní služby pro rodinné právo ve Španělsku:

 

  • Právní poradna od právníka rodinného práva ve Španělsku (koordinace právních pozic při rodinných sporech, stanovení strategií pro řešení rodinných případů): Právníci rodinného práva poskytují rady ohledně právních důsledků konkrétních akcí a pomáhají klientům porozumět jejich právům a povinnostem, včetně manželství, registrace a uzavírání manželství s cizinci.
  • Mediace a vyjednávání: Před soudním řízením se právníci rodinného práva často snaží zprostředkovat a vyjednávat dohody mezi zúčastněnými stranami. To pomáhá dosáhnout dohod v souladu a vyhnout se prodlouženým právním bojům.
  • Zastoupení před soudem (rozvody, rozvody s účastí cizinců, mezinárodní rozvody, dělení majetku): Když mimosoudní dohoda není možná, právníci rodinného práva zastupují své klienty ve soudních řízeních. To zahrnuje předkládání důkazů, právní argumentaci a zastupování zájmů svého klienta před soudcem. Podpora v případech osvojení ve Španělsku a mezinárodních osvojeních, stejně jako právní podpora v případech poručenství.
  • Dokumentace a papírování: Případy rodinného práva často zahrnují rozsáhlou dokumentaci a papírování. Právníci rodinného práva zajistí, že jsou připraveny, podány a předloženy všechny potřebné dokumenty v souladu s právem. To zahrnuje přípravu právních dokumentů, smluv o manželství, majetkových režimů, dohod o alimentech a dohod o trvalém pobytu dětí.
  • Zajištění dodržování: Rodinní právníci pomáhají vynucovat soudní nařízení a zajistit, aby všichni zúčastnění splňovali právní povinnosti stanovené ve výsledném rozsudku.

 

Rodinné spory jsou samy o sobě složité a bez pomoci zkušeného rodinného právníka může být obtížné navigovat v právních jemnostech španělského rodinného práva.

 

Španělská národní legislativa stanoví tři režimy majetkových vztahů mezi manželi: společné vlastnictví (sociedad de gananciales), oddělené vlastnictví (separación de bienes) a účast na ziscích (participación en las ganancias). Kromě toho existuje právní režim pro oddělení manželů bez rozvodu (separación).

 

Rodinní právníci ve Španělsku poskytují právní pomoc jak v národních, tak v mezinárodních rodinných sporech, zejména těch, které zahrnují cizí prvek. To může zahrnovat manželské páry s občanstvím v různých zemích, manžely žijící v různých zemích, majetek získaný v manželství a nacházející se v různých zemích nebo manželství registrované v jedné zemi s manželi trvale žijícími v jiné.

 


S touto službou můžete objednat:


Kontaktujte nás