Rejestracja firmy w Turcji

Przygotowanie dokumentów i rejestracja firmy w Turcji, przygotowanie dokumentów założycielskich do rejestracji firmy, otwarcie firm dla tureckich i zagranicznych założycieli.


Otwarcie firmy w Turcji, rejestracja firmy w Turcji, otwarcie firmy


Turcja, ze swoim strategicznym położeniem na przecięciu Europy i Azji, stała się prominentnym miejscem docelowym dla globalnych inwestorów i przedsiębiorców poszukujących rozwoju swoich firm. Jeśli rozważasz założenie firmy w Turcji, istotne jest zrozumienie procesu rejestracji i wymagań związanych z tym procesem. Prawidłowa rejestracja firmy w Turcji jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w Turcji. Adwokat zajmujący się prawem korporacyjnym w Turcji świadczy usługi prawne dla obywateli tureckich, obcokrajowców i firm w sprawach dotyczących działalności gospodarczej w wielu miastach w Turcji.

 

Otwarcie działalności gospodarczej i rejestracja firmy w Turcji:

Stambuł
Ankara
Izmir

 

Adwokat zajmujący się rejestracją firm w Turcji świadczy usługi prawne dotyczące rejestracji działalności gospodarczej w Turcji, rejestracji spółek akcyjnych i nieakcyjnych, oddziałów firm, reprezentacji zagranicznych firm, wsparcia prawnego dla działalności gospodarczej, wsparcia prawnego dla sprzedaży i zakupu praw korporacyjnych oraz innych zagadnień prawa korporacyjnego w Turcji. Adwokat zajmujący się rejestracją firm w Turcji świadczy usługi prawne w językach rosyjskim, angielskim i tureckim w zakresie otwierania i wspierania działalności gospodarczej.

 

Usługi rejestracji firm w Turcji:

 

 • Konsultacje w zakresie rejestracji firm w Turcji.
 • Przygotowanie dokumentów założycielskich dla spółki.
 • Złożenie umowy założycielskiej i statutu w systemie rejestracji MERSIS.
 • Notarialne uwierzytelnienie dokumentów spółki.
 • Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
 • Wpłata kapitału na konto Administracji Antymonopolowej.
 • Wpłata początkowego kapitału na konto bankowe i uzyskanie potwierdzenia depozytu (minimum 25%).
 • Złożenie wniosku o rejestrację spółki w Rejestrze Handlowym.
 • Uzyskanie oficjalnych ksiąg.
 • Imigracja poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w Turcji oraz inwestycje w Turcji.
 • Powiadomienie instytucji podatkowej o utworzeniu spółki w Rejestrze Handlowym.
 • Wydanie okręgu podpisów.
 • Rejestracja firmy dla obcokrajowca w Turcji.
 • Ochrona interesów przed sądem w przypadku sporów handlowych, korporacyjnych i innych.
 • Reprezentacja interesów właścicieli firm.

 

Najpopularniejsze rodzaje spółek w Turcji to Spółka Akcyjna (SA) i Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (LLC). Adwokat rejestracji firm w Turcji zapewni pomoc prawna w zakresie zakładania firm i prawa korporacyjnego w Turcji.

 

Rodzaje spółek handlowych w Turcji:

 

 • Spółka Akcyjna (SA)
 • Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (LLC)
 • Spółdzielnia
 • Spółka Komandytowa

 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Turcji, wprowadzono zasadę równego traktowania podatkowego dla tureckich i zagranicznych inwestorów. Prawnik zajmujący się otwarciem firmy w Turcji świadczy profesjonalne usługi prawne dla klientów w sprawach związanych z otwarciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Turcji.

 

W celu uproszczenia rejestracji działalności gospodarczej, zwiększenia atrakcyjności inwestycji, zmniejszenia kosztów rejestracji i przyspieszenia procesu rejestracji, przeprowadzono reformy administracyjne w Turcji. Rejestracja firm w Turcji odbywa się teraz wyłącznie w rejestrach handlowych w izbach handlowych, które pełnią funkcję jednego centrum świadczenia usług rejestracji działalności gospodarczej w Turcji.

 

Pierwszym krokiem w procesie rejestracji jest określenie rodzaju firmy, którą chcesz założyć. Turcja oferuje kilka rodzajów podmiotów gospodarczych, w tym spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki osobowe i biura oddziałowe. Każdy rodzaj ma swoje własne wymagania i przepisy, dlatego ważne jest wybranie najbardziej odpowiedniej opcji dla Twojej firmy.

 

Po wyborze rodzaju firmy musisz wybrać unikalną nazwę dla swojego przedsiębiorstwa. Przed rejestracją zaleca się przeprowadzenie poszukiwania nazwy w tureckim rejestrze handlowym, aby upewnić się, że proponowana nazwa jest dostępna i nie jest już zarejestrowana przez inną firmę. Po potwierdzeniu dostępności można zarezerwować nazwę na okres sześciu miesięcy.

 

Statut spółki określa wewnętrzne przepisy, strukturę i zarządzanie spółką. Dokument ten powinien zawierać informacje takie jak nazwa spółki, adres, cele, kapitał zakładowy, dane udziałowców i struktura zarządzania.

 

Przed przystąpieniem do rejestracji spółki konieczne jest uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dla spółki i jej udziałowców. NIP jest wydawany przez turecki organ podatkowy i jest wymagany do różnych czynności prawnych i finansowych.

 

Aby założyć spółkę w Turcji, musisz otworzyć konto bankowe w tureckim banku. Minimalny wymagany kapitał musi zostać wpłacony na to konto. Bank wyda zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpłaty, które będzie potrzebne podczas procesu rejestracji.

 

Następnym krokiem jest złożenie niezbędnych dokumentów w odpowiednim Urzędzie Rejestrowym Handlu. Wymagane dokumenty zazwyczaj obejmują:

 

 • Poświadczone notarialnie kopie aktu założycielskiego spółki
 • Wypełnione formularze zgłoszeniowe
 • Paszporty akcjonariuszy lub dokumenty tożsamości
 • Zaświadczenie o wpłacie depozytu bankowego
 • Dokumenty związane z numerem identyfikacji podatkowej (TIN)
 • Umowa najmu dotycząca adresu siedziby spółki
 • Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

 

Po zatwierdzeniu i zaakceptowaniu wniosku przez Urząd Rejestrowy Handlu, zostanie wydany numer rejestracyjny oraz udostępniony wyciąg z Rejestru Handlowego, potwierdzający legalne istnienie spółki. Jednocześnie urząd podatkowy przypisze numer podatkowy dla spółki, umożliwiając spełnienie zobowiązań podatkowych.

 

W zależności od charakteru działalności, może być konieczne zarejestrowanie się w dodatkowych urzędach lub uzyskanie określonych licencji i zezwoleń. Mogą to obejmować Instytucję Ubezpieczeń Społecznych, Izbę Handlową, Izbę Przemysłową oraz inne organizacje branżowe związane z Twoją dziedziną.

 

Po zakończeniu rejestracji spółki musisz przestrzegać różnych ciągłych obowiązków, w tym składania corocznych sprawozdań finansowych, opłacania podatków oraz składania regularnych raportów do odpowiednich organów.