Prawnik w Paryżu

Usługi prawne w Paryżu, porady prawne, prawnik w Paryżu dla obywateli, cudzoziemców i firm, obrona prawna w sądzie w Paryżu


Адвокат в Париже


Prawnicy w Paryżu świadczą usługi prawne dla firm, obywateli (obywateli francuskich i obcokrajowców), doradztwo biznesowe i inne usługi w Paryżu i innych francuskich miastach.

 

 • Porady prawne
 • Obsługa prawna firm
 • Prawo komercyjne
 • Weryfikacja firm
 • Rejestracja firm
 • Prawo podatkowe
 • Transakcje na rynku nieruchomości
 • Windykacja
 • Własność intelektualna
 • Sprawy sądowe
 • Prawo rodzinne
 • Rozwód w sądzie
 • Prawo cywilne
 • Rejestracja spadku
 • Prawo karne
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawnik nieruchomości
 • Dokumenty, certyfikaty

 

Kancelaria prawna w Paryżu oraz usługi prawnicze w języku francuskim, rosyjskim i angielskim. Prawnicy i inni specjaliści firmy świadczą profesjonalne usługi prawne i doradcze za granicą.

 

Usługi kancelarii prawnej w Paryżu:

 

 • Doradztwo prawne w Paryżu dla obywateli, obcokrajowców i firm; przygotowywanie pism dla sądu i organów państwowych; usługi prawnika w Paryżu zgodnie z prawem francuskim, profesjonalna obrona i szybka pomoc prawna prawnika w sądzie, policji, prokuraturze i innych organach państwowych, reprezentacja interesów; obsługa prawna cudzoziemców we Francji; tłumaczenie prawne dokumentów: tłumaczenie pisemne dokumentów na język francuski, poświadczenie tłumaczenia dokumentów;
 • Obsługa prawna firm w Paryżu: usługi doradcze dla biznesu i wsparcie działalności handlowej, podatki, umowy handlowe i dokumenty prawne dla biznesu; wsparcie inwestycyjne; prawo handlowe i spory dotyczące umów handlowych;
 • Rejestracja spółki w Paryżu: pomoc prawna w zakresie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej dla klientów francuskich i zagranicznych, rejestracja zagranicznego przedstawicielstwa; francuskie prawo podatkowe i optymalizacja; wsparcie zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw i firm;
 • Usługi windykacji długów w Paryżu od firm na podstawie umów: reprezentacja interesów wierzyciela w windykacji, poszukiwanie majątku, pieniędzy, nieruchomości i innego majątku dłużnika; międzynarodowy arbitraż handlowy i spory wynikające z międzynarodowych kontraktów handlowych;
 • Własność przemysłowa i intelektualna: rejestracja i ochrona przedmiotów własności intelektualnej i praw autorskich; umowy dotyczące własności intelektualnej i umowy licencyjne; prawne odzyskanie rekompensaty finansowej za naruszenie i nielegalne wykorzystanie własności intelektualnej, odzyskanie utraconych zysków w wyniku naruszeń i tantiem;
 • Prawo i sprawy rodzinne w Paryżu: opracowywanie dokumentów prawnych z zakresu prawa rodzinnego, zastępstwo procesowe przed sądem w sprawach rodzinnych: rozwód w sądzie (międzynarodowy rozwód z cudzoziemcem), podział majątku małżonków, ustalenie ojcostwa przez sąd; prawnik cywilny w Paryżu; obsługa prawna w sporach ubezpieczeniowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Paryżu, dochodzenie odszkodowań i wypłat ubezpieczeń od towarzystw ubezpieczeniowych;
 • Prawo nieruchomości w Paryżu: obsługa prawna zakupu i sprzedaży nieruchomości w Paryżu (mieszkania, domy, nieruchomości komercyjne — inwestycje w nieruchomości), obsługa prawna zakupu i sprzedaży prestiżowych nieruchomości w Paryżu przez obywateli oraz cudzoziemcy, rejestracja transakcji na rynku nieruchomości;
 • Prawo spadkowe, adwokat w Paryżu: pomoc prawna w zakresie francuskiego prawa spadkowego; rejestracja spadków we Francji w zakresie nieruchomości, gruntów, samochodów, firm, pieniędzy; dziedziczenie z mocy prawa i testamentu obywatelom francuskim i cudzoziemcom; podział spadku pomiędzy spadkobierców;
 • Obrona karna w Paryżu: usługi francuskiego prawnika karnego w zakresie prawa karnego, obrona karna w sądzie, prokuraturze, policji;
 • Usługi francuskiego prawa imigracyjnego: pomoc w przygotowaniu dokumentów do rejestracji i uzyskania pozwolenia na pobyt we Francji poprzez inwestycje i biznes.