Стягнення боргів у Туреччині

Робота з боргами та стягнення боргів у Туреччині за договорами з компаній та за зобов'язанями з приватних осіб, врегулювання боргів, виконання судових рішень про стягнення боргів у господарських та цивільних спорах


Стягнення боргів є критично важливим аспектом управління фінансами як для підприємств, так і для фізичних осіб. Це включає процес переслідування несплачених боргів і стягнення їх з боржників. У Туреччині, як і в багатьох інших країнах, послуги зі стягнення боргів відіграють значну роль у забезпеченні безперебійного функціонування економіки. Борговий адвокат в Туреччині здійснює юридичний супровід з питань, що виникають в процесі стягнення заборгованості в Туреччині з фізичних і юридичних осіб через суд, а також в досудовому (позасудовому) провадженні.

Адвокат по боргах і стягнення боргів в Туреччині

 

Эффективные услуги по взысканию долгов необходимы для поддержания финансового здоровья предприятий и частных лиц. Услуги по взысканию долгов помогают свести к минимуму безнадежные долги, улучшить движение денежных средств и снизить общий кредитный риск для организаций. Кроме того, они обеспечивают должникам механизм выполнения своих финансовых обязательств, тем самым поддерживая доверие и стабильность в экономике. Взыскание долгов с фирм и граждан в Турции осуществляется по контракту, на основании векселя и по другим основаниям. Юридические услуги в процессе взыскания долгов в Турции предоставляются на русском, английском и турецком языках. Адвокат по вопросам взыскания долгов и урегулированию по долговым обязательствам в Турции окажет юридическое сопровождение по урегулированию долговых обязательств во внесудебном порядке и через суд в Турции

 

Ефективні послуги зі стягнення заборгованості є важливими для підтримки фінансового здоров’я підприємств і фізичних осіб. Послуги зі стягнення боргів допомагають мінімізувати безнадійну заборгованість, покращити грошовий потік і зменшити загальний кредитний ризик для організацій. Крім того, вони забезпечують механізм виконання боржниками своїх фінансових зобов’язань, таким чином зберігаючи довіру та стабільність в економіці. Стягнення заборгованості з компаній і фізичних осіб в Туреччині здійснюється на підставі договорів, векселів та інших підставах. Юридичні послуги в процесі стягнення боргів в Туреччині надаються російською, англійською та турецькою мовами. Юрист, який спеціалізується на стягненні боргів та врегулюванні боргових зобов'язань в Туреччині, надасть юридичну допомогу у вирішенні боргових зобов'язань у позасудовому порядку та через суд на території Туреччини.

 

Послуги зі стягнення боргів у Туреччині:

 

  • Консультація по стягненню боргів в Туреччині.
  • Підготовка документів для стягнення боргу.
  • Супровід виконавчого провадження в Туреччині.
  • Захист інтересів в суді з питань стягнення боргів.
  • Представництво інтересів у процесі стягнення боргів та інше.

 

Індустрія стягнення боргів у Туреччині регулюється різними законами та постановами, щоб забезпечити чесну практику та захистити права як боржників, так і кредиторів. Основним законодавством, що регулює послуги зі стягнення боргів, є Закон про виконавче провадження та банкрутство (№ 2004). Цей закон встановлює процедури стягнення заборгованості, включаючи арешт та продаж активів, накладення арешту на заробітну плату та виконання судових рішень.

 

Виконавче провадження в Туреччині здійснюється судовими виконавцями та іншими учасниками правовідносин щодо стягнення боргу. Законодавство Туреччини не передбачає наявності примусового рішення від суду чи будь-якого іншого органу. Для початку процесу стягнення заборгованості необхідно відкрити виконавче провадження. Стягувач, який бажає стягнути борг, повинен надіслати боржнику повідомлення про сплату боргу, щоб у подальшому мати право вимагати від боржника проценти (пеню) та неустойку. Якщо боржник не погашає заборгованість після отримання повідомлення про сплату, безпосередньо відкривається виконавче провадження, і судовий виконавець надсилає боржнику припис про сплату боргу протягом 7 днів (5 днів для векселів). З моменту повідомлення боржника про зобов'язання погасити заборгованість, якщо заборгованість не буде сплачена протягом 10 днів, до боржника застосовуються санкції, у тому числі опис та накладення арешту на майно боржника, банківські рахунки, матеріальні цінності..

 

Індустрія послуг зі стягнення боргів у Туреччині включає різні зацікавлені сторони, зокрема агенції зі стягнення боргів, юридичні фірми та внутрішні відділи стягнення боргів у фінансових установах. Ці організації спеціалізуються на стягненні боргів від імені своїх клієнтів, використовуючи низку стратегій і методів.

 

Турецьке агентство з регулювання та нагляду за банківською діяльністю (BRSA) також відіграє певну роль у регулюванні діяльності зі стягнення боргів. BRSA контролює практику стягнення боргів банків і фінансових установ, забезпечуючи дотримання етичних стандартів і вказівок щодо захисту прав споживачів. Агентства зі стягнення боргів у Туреччині повинні дотримуватися цих правил, щоб працювати легально та підтримувати довіру до них.