Rejestracja spadku dla cudzoziemca

Rejestracja spadku

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa spadkowego oraz usługi rejestracji spadku.

Sprawy spadkowe

 

Prawnicy spadkowi świadczą usługi prawne i pomoc prawną w zakresie legalizacji spadku dla obywateli, doradztwo prawne w zakresie legalizacji spadku, przygotowywanie dokumentów do wpisu spadku, rejestrację spadku nieruchomości (mieszkania, domu, nieruchomości komercyjnej, gruntu), rejestrację spadku na spółkę i udziały, rejestracja spadku na pieniądze, konto bankowe, dywidendy, ubezpieczenie. 

 

Przy rejestracji spadku prawnicy świadczą dodatkowe usługi: pozyskiwanie dokumentów, przetwarzanie dokumentów do spadku, tłumaczenie dokumentów w biurze tłumaczeń, notarialnie tłumaczenie dokumentów, usługi w zakresie oceny spadku (nieruchomości, grunty, spółki), usługi notarialne w zakresie rejestracji spadku, usługi w zakresie płacenia podatków oraz inne oficjalne opłaty i należności; reprezentacja w sądzie w sporach spadkowych: przywrócenie terminu do rejestracji spadku przez sąd, ustalenie stanu faktycznego, rejestracja spadku przez sąd, pozbawienie spadku, sądowy podział spadku między spadkobierców.

 

Koszt sformalizowania spadku, opłaty notarialne, podatki przy rejestracji spadku, opłaty urzędowe i świadczenia przy rejestracji spadku zależą od stopnia pokrewieństwa spadkobiercy ze spadkodawcą, a także od przepisów prawa danego kraju. Wszystkie wydatki związane z rejestracją spadku można podzielić na kilka kategorii: wydatki na przetwarzanie dokumentów i zaświadczeń, wydatki na otwarcie i prowadzenie sprawy spadkowej, wydatki związane z przedmiotem spadku oraz urzędowe płatności i podatki. Cena usług prawnych związanych z rejestracją spadku nie obejmuje i ponoszone są dodatkowe koszty: cła państwowego i kosztów sądowych przy rejestracji spadku, opłaty urzędowe i podatki przy rejestracji spadku, usługi pocztowe i kurierskie, usługi notariusza przy rejestracji spadku, usługi biura tłumaczeń w zakresie tłumaczenia dokumentów do rejestracji spadku. Notariusz prywatny pobiera opłatę na podstawie umowy z klientem i indywidualnie ustala wysokość wpłaty.

 

Ponadto notariusz świadczy usługi: poświadczenia autentyczności podpisu na dokumentach, zezwoleniach, wnioskach i innych dokumentach, przeniesieniu wniosku osób fizycznych i prawnych na inne osoby, poświadczeniu dokumentów założycielskich spółki i autentyczności podpisu na statucie, poświadczeniu podpisów na umowach, wykonaniu wpisu notarialnego wykonawczego, poświadczeniu testamentu, notarialne poświadczenie kopii zaświadczeń, świadectw, dyplomów i innych dokumentów, poświadczenie podpisu tłumacza na tłumaczeniu dokumentu, wyjazd notariusza na miejsce aktu notarialnego, notarialność innych umów, umów, zobowiązań i oświadczeń.

Zadać pytanie:
Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Usługi prawne prawnika w Hiszpanii

Usługi prawne prawnika w Polsce

Usługi prawne prawnika we Włoszech

Usługi prawne prawnika na Ukrainie

Usługi prawne prawnika w Turcji

Usługi prawne prawnika w Francji

Usługi prawne prawnika w Szwajcarii

Usługi kancelarii prawnej na Litwie

Początek strony