Písemný překlad

Profesionální písemný překlad dokumentů a textů na různá témata. Služby překladu dokumentů pro firmy a jednotlivce. Překladatel. Služby úpravy a korektury textů. Přesné překlady. Korekce syntaxe. Objednejte si překlady v cizích jazycích.


Profesionální písemný překlad dokumentů a textů


Písemný překlad dokumentů a textů hraje klíčovou roli při překonávání kulturních rozdílů, podpoře mezinárodní spolupráce a zajištění přesné komunikace v různých oblastech. Zajišťuje, že informace jsou přesně a účinně předávány. Písemný překlad dokumentů je služba, která umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci napříč jazyky a kulturami.

 

Jazyky písemného překladu:

 

 • Ruština
 • Ukrajinština
 • Angličtina
 • Němčina
 • Francouzština
 • Italština
 • Španělština
 • Portugalština
 • Turečtina
 • Polština
 • Čeština
 • Řečtina
 • Litevština
 • Korejština
 • Japonština

 

Písemný překlad zahrnuje převod psaného obsahu z jednoho jazyka do druhého při zachování původního významu, tónu a kontextu.

 

Témata písemného překladu:

 

 • Texty obecného zaměření.
 • Technický překlad (technické texty, projektová dokumentace, nabídky na tendry atd.).
 • Právní překlad dokumentů a soudní překlad.
 • Lékařský a farmakologický překlad.
 • Ekonomický a finanční překlad.
 • Překlad a lokalizace webových stránek a softwaru.
 • Literární překlad (beletrie) a jiné typy překladu.

 

Při písemném překladu se překladatel odkazuje na původní text a na rozdíl od tlumočení může vždy konzultovat různé příručky a slovníky. Bez ohledu na složitost a časové nároky každé konkrétní zakázky procházejí všechny texty povinnou úpravou.

 

Význam překladu:

 

 • Mezinárodní obchod: V obchodním světě je jasná komunikace zásadní. Přesný překlad smluv, marketingových materiálů a korespondence zajišťuje hladké transakce a předchází nedorozuměním.
 • Právní přesnost: Právní dokumenty vyžadují přesný překlad pro zachování integrity informací. Nesprávný překlad může vést k právním sporům a nedorozuměním.
 • Komunikace ve zdravotnictví: Ve zdravotnictví je přesný překlad lékařských záznamů, výzkumů a farmaceutických pokynů nezbytný pro bezpečnost pacientů a efektivní léčbu.
 • Přístup ke vzdělání: Překlad vzdělávacích materiálů umožňuje studentům z různých jazykových prostředí přístup k znalostem a vzdělávacím příležitostem, podporuje globální učení a rozvoj.
 • Kulturní výměna a porozumění: Překlad umožňuje sdílení myšlenek, literatury a znalostí mezi kulturami, podporuje vzájemné porozumění a uznání..

 

Překladatel musí důkladně pochopit obsah a nuance původního textu, včetně specifických termínů, kulturních odkazů a odvětvové terminologie, aby zajistil přesný překlad. Překladatelé kontrolují svou práci, aby opravili případné chyby a zajistili soudržnost přeloženého textu. Korektura, jako závěrečná kontrola překlepů, gramatických chyb a konzistence, zajišťuje uhlazený a profesionální dokument. Překladatelé se pohybují mezi jazykovými a kulturními rozdíly, idiomatickými výrazy a různými syntaxemi.

 

Objednávku na písemný překlad dokumentů můžete zadat osobně v kanceláři Mezinárodní překladatelské agentury nebo e-mailem. Podmínky pro písemný překlad dokumentů jsou specifikovány v každém jednotlivém případě a závisí na jazyku, složitosti a objemu překladu.