Ochrona prawna w Europejskim Trybunale Praw Człowieka


Europejski Trybunał Praw Człowieka

Prawnicy firmy pomagają klientom w ochronie ich praw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, w celu przywrócenia sprawiedliwości, jeśli system sądowniczy danego kraju jest bezsilny.

Ochrona praw człowieka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

 
Konwencja Praw Człowieka jest umową międzynarodową ratyfikowaną przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja ustanowiła międzynarodowy organ sądowniczy – Europejski Trybunał Praw Człowieka i określiła uprawnienia tego sądu.
 

Usługi prawnika w Europejskim Trybunale Praw Człowieka:

 
  • porada prawna adwokata Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
  • badanie materiałów sprawy w celu poszukiwania naruszeń norm Konwencji;
  • określenie perspektyw sądowych przy składaniu wniosku do sądu;
  • sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, uzupełnień do skarg, memorandum, petycji i innych pism procesowych;
  • odbiór pakietu dokumentów do przedłożenia w sądzie europejskim;
  • wypełnienie formularza i przesłanie wniosku do Trybunału Praw Człowieka;
  • komunikacja i korespondencja z sekretariatem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
  • reprezentacja interesów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
Zadać pytanie:
Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Usługi prawne prawnika w Hiszpanii

Usługi prawne prawnika w Polsce

Usługi prawne prawnika we Włoszech

Usługi prawne prawnika na Ukrainie

Usługi prawne prawnika w Turcji

Usługi prawne prawnika w Francji

Usługi prawne prawnika w Szwajcarii

Usługi kancelarii prawnej na Litwie

Początek strony