Юридичний аудит

Повний юридичний аудит бізнес діяльності компанії, юридичний аналіз та вивчення установчих документів та контрактів.


Професійний юридичний аудит - Due Diligence


Юридичний аудит досліджує: стан документації та документообіг компанії; належне оформлення основних документів фірм; відповідність чинному законодавству юридичної сторони діяльності; реальність притягнення співробітників до кримінальної та адміністративної відповідальності за оформлення документів; необхідність проведення.

 

Due Diligence - юридичний аудит:

 

 

Основна мета проведення юридичного аудиту - правове оздоровлення діяльності компанії, а також формування основ корпоративного порядку. Due Diligence - процедура вивчення і складання реального і об'єктивного уявлення компанії, оцінка інвестиційних ризиків і самого підприємства, дослідження комерційної діяльності фірми, перевірка фінансового становища і позицій на ринку.

 

Юридичний аудит - це системний процес отримання та правової оцінки (контролю) об'єктивних даних в правовій складовій діяльності компанії, що перевіряється, що встановлює рівень їх відповідність певним критеріям, правовим нормам, корпоративним стандартам; аналіз документів, пов'язаних з реєстрацією компанії, установчих та інших правовстановлюючих документів компанії, документації, що забезпечує внутрішню структуру компанії, кадрових документів; юридичний моніторинг та перевірка договорів і супутніх документів, що використовуються компанією в процесі здійснення поточної господарської діяльності; моніторинг і узагальнення з метою усунення помилок і неточностей сформованої судової та господарської практики, договірних, або конкретних документів, угод на предмет відповідності чинному законодавству з метою досягнення повної юридичної чистоти бізнесу і окремих ділянок діяльності структурних підрозділів компанії. Due Diligence - зазвичай проводиться перед інвестуванням або покупкою бізнесу перед підписанням контракту або співпрацею фірмою.

 

Правовий (юридичний) аудит має на меті проведення комплексного всебічного правового аналізу та дослідження діяльності компанії, її фінансового стану і положення на ринку, юридичну експертизу діяльності з метою мінімізацію ризиків і запобігання можливих втрат, пов'язаних з легітимністю угоди, вивчення і аналіз архівів підприємства за обраними клієнтом напрямками, з метою виявлення «слабких» місць і їх усунення, документів і бізнесу в цілому, а також захист інтересів інвесторів і дозволяє виявити зони ризик , Оцінити їх ступінь, виробити способи усунення негативних моментів і розробити рекомендацій щодо вдосконалення діяльності компанії.

 

В ході процедури юридичного аудиту ретельно вивчаються активи компанії. Досліджується наявна фінансова інформація, аналізуються джерела фінансування і розподілу цінних паперів, схеми страхового забезпечення, наявні вимоги до контрагентів, можливі позови і податкові зобов'язання. Юридичний аудит, як правило, вимагає від керівництва компанії часу, терпіння і конструктивної взаємодії з фахівцями, які проводять правовий аудит. Проведення цієї процедури передбачає вивчення компанії, її керівної ланки, яке проводиться в процесі неодноразових відвідувань юристами офісних приміщень компанії, що перевіряється, аналіз наявних угод, договорів, фінансових звітів, податкових відрахувань, розгляд протоколів засідань ради директорів, протоколів зборів акціонерів, складання різних варіантів сценарію майбутнього розвитку компанії і бізнесу, досліджень галузі та ринків, на яких працює компанія.

 

Компанії що розвиваються прагнуть до отримання максимальної кількості життєво необхідної інформації, в тому числі і інформації про саму себе, можливі помилки та ризики. Таким чином, правовий аудит є єдиним і найбільш об'єктивним зовнішнім джерелом інформації про правової складової діяльності підприємства, на підставі якої компанія може визначати шляхи свого подальшого розвитку.

 

Крім забезпечення максимальної безпеки від можливої ​​відповідальності за надання неправдивої інформації в документах, результати юридичного аудиту допомагають також і інвесторам упевнитися в тому, що в цих документах повністю і правдиво розкривається інформація про компанію. Юридичний аудит є невід'ємною складовою процесу виходу компаній на внутрішні та міжнародний фондові ринки. Також процедура ретельного вивчення сприяє більш чіткому визначенню методів і способів подання компанії інвесторам в найбільш вигідному світлі, залученню прямих інвестицій, незалежно від способу їх внесення в компанію.

 

Коли необхідна послуга юридичний (правовий) аудит компанії:

 

 • збираєтеся звернутися в українські чи закордонні банки або фінансові організації за кредитом;
 • хочете продати або купити готовий бізнес, активи;
 • маєте намір створити спільне підприємство, провести злиття або поглинання компаній (реструктуризації, реорганізації компанії), а також мати захист від недружніх поглинань;
 • хочете правдиво показати іноземному партнеру або інвестору свою спроможність, перспективність і солідність - юридичну чистоту ведення бізнесу;
 • з метою убезпечити себе від невиконання контрагентами або потенційними партнерами своїх зобов'язань - бажаєте перевірити надійність контрагента;
 • мінімізація ризиків, пов'язаних з претензіями державних органів;
 • моніторинг поточної діяльності організації.

 

Юридичний (правовий) аудит включає в себе послуги з правового аудиту статутних та інших належних до них документів юридичної особи (не включає податковий та бухгалтерський аудит):

 

 • вивчення архіву господарських договорів підприємств на предмет відповідності чинному законодавству;
 • правовий аналіз і вивчення установчих, дозвільних інших документів, що супроводжують господарську діяльність підприємства (ліцензії, сертифікати, свідоцтва, і т.д.);
 • розробка корпоративних та інших документів для компанії;
 • оформлення висновку про стан договірної бази, кадрових документів, документів, що стосуються діловодства підприємства з зазначенням помилок, неточностей, порушень, вироблення рекомендацій щодо їх усунення та вдосконалення системи документообігу, вироблення методик та їх впровадження;
 • аналіз організаційної структури компанії, практики взаємодії учасників бізнес-організації, вироблення рекомендацій щодо удосконалення структури, механізмів бізнес-процесів;
 • супровід процедури і структури, пов'язаних з придбанням підприємств, ОФ, корпоративних прав, цінних паперів;
 • перевірка і виявлення ризиків, видача юридичних висновків по об'єктах інвестицій;
 • оцінка ефективності діяльності юридичної служби компанії;
 • аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, визначення безнадійних боргів, підготовка рекомендацій дій відносно кожного дебітора;
 • визначення причин утворення дебіторської заборгованості, надання висновків щодо шляхів її зменшення;
 • надання висновків щодо правильності і своєчасності формування статутного капіталу;
 • перевірка законності юридичної схеми управління компанією, юридичний аналіз документів про призначення (обрання), обсяг повноважень органів управління компанією;
 • перевірка юридичних підстав володіння пакетами акцій і часток інших юридичних осіб;
 • оцінка ризиків оспорювання укладених угод;
 • правовий аналіз документів на предмет дотримання чинного законодавства про цінні папери і фондову біржу, з питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, а також антимонопольного законодавства і т.п .;
 • аналіз документарного забезпечення реєстру акціонерів.

 

Комплексний правовий (юридичний) аудит - це повний аналіз діяльності Вашого підприємства з моменту державної реєстрації або за певний Вами період. В залежності від побажань замовника і обсягу робіт юридичний аудит може проходити за кількома напрямками.

 

Юридичний аудит договірної роботи (всебічний аналіз укладених і договорів, що укладаються, уявлення шляхів їх вдосконалення, правовий аналіз всіх видів правовстановлюючої документації підприємства, отримання висновку про легітимність і відповідно документації на підприємстві нормам чинного законодавства, правовий аналіз документообігу компанії; професійну думку про фінансові та юридичні ризики за договорами, повне уявлення про зобов'язання компанії і зобов'язання партнерів і контрагентів про договорами; отримання пропозицій щодо вдосконалення договірної бази, з урахуванням інтересів компанії; авторитетна юридична допомога в проведенні переговорів, отримання гарантії нерозголошення і повної конфіденційності; розробка, складання та аналіз договорів, договірних схем, експертиза договорів, ведення переписки з питань укладення, виконання та розірвання договорів, розробка методів та шляхів забезпечення виконання договірних зобов'язань, експертиза юридичних документів контрагентів і партнерів, проведення перег злодіїв; правова оцінка договорів, виявлення можливих неточностей, прихованих умов в договорах; аналіз і надання рекомендацій з питань організації поставок і оплати, перевірка законності діяльності компанії і необхідності отримання ліцензій або спеціальних дозволів, юридичний захист інтересів Компанії).

 

Юридичний аудит кадрової роботи (перевірка і приведення у відповідність до чинного законодавства документації пов'язаної з трудовими правовідносинами, складання, розробка та аналіз трудових угод і договорів з працівниками, кадровий аудит посадових інструкцій, штатного розкладу і їх відповідності з трудовими договорами та угодами з працівниками, перевірка оформлення кадрових документів, перевірка фактично завершених трудових правовідносин, розробка рекомендацій щодо дотримання правил зберігання та ведення регістру кадрової документації).

 

Юридичний аудит діяльності філій і представництв, являє собою повний аналіз діяльності відокремленого підрозділу компанії з моменту створення або за певний період. Юридичний аудит в даному напрямку доцільний для підприємств з розгалуженою структурою, великим філій і представництв і дозволяє скласти реальну картину ефективності, правомірності і легітимності діяльності підрозділів).

 

Юридичний аудит окремих сфер (напрямів) діяльності компанії (вивчення, аналіз та надання рекомендацій з потрібних напрямках діяльності компанії, визначення методів і шляхів оптимізації та удосконалення діяльності компанії в певних сферах).

 

Юридичний аудит можливості пред'явлення звинувачення посадовим особам компанії в рамках кримінальної справи (аналіз дій посадових та інших осіб компанії осіб при здійсненні ними трудових обов'язків, виявлення дій, що підпадають під ознаки злочинів, передбачених кримінальним законодавством, визначення шляхів, засобів і напрямів дозволу даних ситуацій із залученням фахівців в галузі кримінального права).

 

Юридичний аудит при проведенні операцій і здійсненні різного роду проектів (аудит корпоративної історії компанії, визначення стійкого переваги перед конкурентами; отримання оцінки правової перспективи угоди або проекту; правильне складання пакетів документів, забезпечення виконання договірних зобов'язань контрагентами та партнерами; отримання гарантій на визнання дійсності Вашої угоди або проекту та відповідність положенням чинного законодавства; оцінка правовстановлюючих та інших документів В ашіх партнерів і контрагентів безпосередньо перед укладанням договорів і угод; отримання додаткової впевненості при проведенні переговорів; захист інтересів компанії, правова експертиза та розробка схеми угоди і комплексу заходів по реалізації проекту, пакета документів, що забезпечують реалізацію угоди; розробка методів забезпечення виконання договірних зобов'язань; правове супровід, включаючи захист інтересів Клієнта в суді, забезпечення правової безпеки Клієнта, аудит і аналіз правового статусу руху мого і нерухомого майна підприємства і використовуваних земельних ресурсів, вивчення податкової та юридичної історії майна, аналіз питань приватизації, реорганізація компанії, емісій і розміщення акцій, придбання акцій і легітимність володіння ними).

Юридичний аудит при покупці-продажу активу і бізнесу (проведення комплексу заходів з передпродажної підготовки активів або бізнесу, переддоговірна експертиза і розробка правовстановлюючих документів, договорів, схеми угоди і комплексу заходів по реалізації проекту, ведення переговорів, розробка методів забезпечення виконання договірних зобов'язань контрагентами та партнерами , виявлення помилок, прихованих умов і застережень в передбачуваної купівлі-продажу, надання висновку про легітимність угоди нормам дейст ующего законодавства, наявність професійного судження про фінансові та юридичні ризики по угоді і про вплив цих ризиків на ціну угоди, розробка гарантій нерозголошення і конфіденційності, забезпечення юридичної та правової безпеки Клієнта, юридичний аналіз майна, що є предметом угоди, аналіз системи, порядку розрахунків та процесу передачі майна з метою виявлення ризиків заподіяння збитків і можливості виникнення конфлікту).

 

Метою юридичного аудиту є впевненість компанії у відсутності помилок, недоробок, неточностей в документації, запобігання і мінімізація витрат та інших негативних наслідків для компанії, виявлення потенційної небезпеки заподіяння збитків компанії в слідстві:

 

 • пред'явлення претензій з боку податкових та інших контролюючих органів;
 • невиконання або неналежного виконання зобов'язань контрагентами та партнерами;
 • залучення компанії, її посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності та іншої відповідальності внаслідок порушення чинного законодавства.

 

Після підготовки юридичного висновку фахівці компанії за дорученням клієнта проведуть комплекс заходів щодо усунення виявлених порушень і нейтралізації ризиків, розроблять проекти необхідних договорів і документів, запропонують схеми з купівлі-продажу активів, виконають необхідні операції в правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснять захист в судах всіх рівнів.

 

Порядок надання послуг:

 

 • замовник в письмовій формі формулює завдання;
 • ми організовуємо зустріч з замовником, спільно аналізуємо проблему, оцінюємо рівень складності, обсяг робіт і узгоджуємо його з замовником (визначаємо приблизну вартість послуги і термін виконання).
 • укладається договір на надання юридичних послуг і угода про конфіденційність;
 • по результату підписання договору до замовника виїжджає спеціаліст (команда фахівців) і у встановлені терміни проводиться юридичний аудит; за домовленістю клієнту періодично направляються проміжні звіти про виконану роботу;
 • по закінченню аудиту, результати роботи надаються замовнику в письмовому вигляді, відповідно до переліку документів, що надаються (надсилаються по факсу, електронній пошті, або передаються особисто в руки);
 • з клієнтом підписується Акт виконаних робота і звіт.

 

За результатами проведення юридичного аудиту компанія отримає висновок, що містить об'єктивну інформацію про стан її основних документів. У висновку будуть відображені всі неточності, помилки, порушення чинного законодавства в представлених документах, ступінь їх серйозності і заходи відповідальності за них, а також чітко вказано шляхи їх оптимального усунення.

 

Ми надаємо Вам достовірну інформацію щодо усунення виявлених недоліків і про юридичну стан справ у Вашій компанії. Грунтуючись на цій інформації, Ви вирішуєте: залишити або виправляти ці ситуацію самостійно, або залучити для фахівців.