Спадщина на бізнес в Україні

Спадкування корпоративних прав та спадщина на бізнес в Україні, оформлення бізнесу у спадок.


Наслідування корпоративних прав, компанії, Спадщина на бізнес в Україні

+380 67 208 7615

Як відомо, спадкування - це перехід прав та обов'язків від померлої фізичної особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців). Спадкування настає внаслідок смерті фізичної особи або оголошення її померлою у встановленому законом порядку. Ціна оформлення спадщини на бізнес залежить від багатьох факторів, які потрібно завжди враховувати.

 

Спадкування компанії - Спадщина на бізнес в Україні:

Київ
Харків
Львів
Дніпро
Одеса
Рівне
Тернопіль

 

Згідно ст.1218 Цивільного Кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належать спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Згідно ст.ст.130, 147, 166 Цивільного Кодексу України, а також ст.ст.55,69 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. допускається спадкування частки учасника підприємницького товариства, яке не підпадає під заборону ч. 1 ст. 1219 Цивільного Кодексу України щодо невходження до складу спадщини права на участь у товариствах, оскільки успадковується не саме право на участь, а право на частку в статутному капіталі.

 

Частка учасника відповідного товариства з обмеженою відповідальністю в статутному капіталі переходить до спадкоємця фізичної особи. Спадкоємець (правонаступник) учасника, який не вступив в товариство, має право на отримання частини майна, яка відповідає його частці у статутному капіталі товариства. Зокрема, при відмові спадкоємця (правонаступника) від вступ до товариства, а також у разі відмови самого товариства на вступ до нього спадкоємця (правонаступника), останньому видається в грошова або у натуральній формі частка в майні, що належить спадкодавцеві, вартість якої визначається на момент смерті спадкодавця (ст.147 ЦК України). В акціонерних товариства до спадкоємців переходить право власності спадкодавців на акції. Зі складу спадщини не можуть бути виключені права на акції закритих акціонерних товариств.

 

Право на отримання заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат не входить до складу спадщини, а передаються членам сім'ї спадкодавця. Такі виплати можуть бути предметом спадкування лише в тому випадку, якщо спадкодавець за життя мав право на їх отримання, але не реалізував це право, а після його смерті відсутні члени сім'ї або їх неможливо встановити.

 

Адвокат з оформлення спадщини на бізнес також нададуть послуги по отриманню документів з РАЦС і інших органів, що підтверджують родинні стосунки з померлим на території України і за кордоном, також здійснять легалізацію документів і письмовий переклад документів на українську мову.