Податкова перевірка бізнесу в Україні

Планова та позапланова податкова перевірка компанії та господарської діяльності підприємства в Україні. Податкова перевірка бізнесу в Україні. Юридичний супровід під час проведення перевірки податковими органами. Адвокат під час проведення податкової перевірки компанії в Україні.


Супровід адвокатом перевірки бізнесу, Податкова перевірка бізнесу в Україні

+380 67 208 7615

Захист інтересів платника податків - підприємств, фірм, підприємств і підприємців, при проведенні перевірок податковими органами один з ключових напрямків юридичної практики юристів і адвокатів нашої юридичної компанії.

 

Захист адвокатом під час перевірки бізнесу - Податкова перевірка бізнесу в Україні:

Київ
Харків
Львів
Дніпро
Рівне
Тернопіль

 

Послуг адвоката із захисту при податковій перевірці - Податкова перевірка бізнесу в Україні:

 

 • юридична консультація по процедурі проведення податкової перевірки, консультування та інструктаж співробітників підприємства про поведінку і дії при проведенні податкової перевірки;
 • присутність адвоката і юридичний супровід при проведенні податкової перевірки;
 • аналіз законності, правомірності і обгрунтованості вимог про надання документів, що стосуються господарської діяльності підприємства з боку співробітників податкової при податковій перевірці;
 • взаємодія з органами податкової служби, які проводять податкову перевірку для оперативного вирішення проблемних ситуацій;
 • досудове оскарження протиправних дій органів податкової служби та результатів податкової перевірки;
 • аналіз порушень виявлених в ході проведення податкової перевірки, підготовка заперечень на акт податкової перевірки;
 • підготовка пояснень за результатом проведення податкової перевірки і оформлення документів в процесі проведення податкової перевірки;
 • захист і представництво інтересів підприємства в суді;
 • розробка та підготовка рекомендацій щодо оптимізації податкового та бухгалтерського обліку.

 

Юридичний захист бізнесу при проведенні перевірок податкової в Україні та податковими органами один з ключових напрямків юридичної практики фахівців нашої юридичної компанії. Ще до проведення податкової перевірки, необхідно почати підготовку до неї, і відразу ж після отримання письмового повідомлення з податкового органу про проведення податкової перевірки. Наші фахівці спільно з аудитором або бухгалтером відвідають Ваше підприємство з метою усунення порушень податкового законодавства і трудового законодавства, які вдасться виявити до проведення податкової перевірки платника податків. У разі необхідності ми можемо надати Вам послуги з проведення повної перевірки господарської діяльності підприємства періодично, не чекаючи податкової перевірки, що б у разі її проведення платник податків був максимально підготовлений до її проведення.

 

Супровід проведення податкових перевірок в Україні актуальний для фірм і компаній, у яких в штаті відсутній юрист відповідної кваліфікації. Супровід платників податків нашими фахівцями допоможе Вам зменшити або ж повністю виключити негативні моменти, які можуть виникнути в процесі проведення податкової перевірки.

Види податкових перевірок в Україні:

 

 • планова податкова перевірка проводиться не частіше одного разу на рік з обов'язковим повідомленням про проведення податкової перевірки за 10 днів до її проведення (метою проведення планової податкової перевірки є з'ясування даних про своєчасну, правильною і повної сплати податків);
 • позапланова податкова перевірка (позапланова податкова перевірка проводиться у разі виявлення фактів, які свідчать про можливі порушення платником податків в результаті проведення податкових перевірок сторонніх платників податків, у разі неподання податкових декларацій або розрахунків у встановлені законодавством терміни, при виявленні недостовірність наданих платником податків які містяться в наданих податкових деклараціях, в разі наявності вимоги платника податків про проведення перегляду результатів податкової перевірки, в разі ініціалізації платником податків процедури реорганізації або припинення підприємства, при порушенні процедури банкрутства, в разі заяви вимоги про відшкодування ПДВ, а також при отриманні інформації про порушення платником податків трудового законодавства в частині відсутності трудових договорів з найманими особами).

 

Присутність при проведенні податкової перевірки в Україні кваліфікованого юриста - це гарантія оперативного і професійного реагування на протиправні і незаконні дії посадових осіб які проводять податкову перевірку і своєчасне попередження настання негативних для підприємства наслідків, і що найголовніше протидія проведенню свідомо незаконної перевірки, зокрема без наявності відповідного направлення на податкову перевірку, з перевищенням посадовою особою податкового органу проводить подат овую перевірку своїх посадових повноважень і в інших ситуаціях. Також слід зазначити, що найбільш затребуваним видом послуги в рамках напряму по супроводу податкових перевірок контролюючими органами є юридичний супровід виїзної податкової перевірки, так як саме цей різновид податкових перевірок пов'язана з найбільш негативними наслідки для платника податків, які виражаються в залученні підприємства до відповідальності з нарахуванням сум недоїмки, штрафів та пені.

 

Юридичний супровід податкових перевірок направлено на досягнення наступних цілей: захист прав платника податків, посадових осіб підприємства при проведенні податкової перевірки; мінімізація негативних наслідків за результатами проведеної податкової перевірки. Наша мета - істотна відстрочка виконання санкцій за результатами перевірки податкової, зменшення виставлених податковим органом вимог або повна відмова податкового органу, що проводить перевірку від своїх вимог.