Перевірка компанії

Юридична перевірка компанії, експертиза договорів, установчих документів та інформації, комплаєнс та відповідальність, перевірка партнерів та контрагентів, зниження ризиків, юридична експертиза, дотримання вимог, переговори, захист інтересів, відповідальність, перевірка бізнесу.


Юридична перевірка компанії, бізнесу, контрагента, партнера


Комплексна юридична перевірка - це найважливіший процес, який відіграє вирішальну роль в успіху злиття та поглинання (M&A) та інших ділових операцій. Він включає комплексну перевірку юридичних питань компанії, контрактів, дотримання вимог і потенційних зобов'язань. Юридичні перевірки компаній, які часто називають корпоративною відповідністю.

Юридична експертиза - Перевірка компанії

 

Комплексна перевірка не обмежується злиттями та поглинаннями; це також важливо для підприємств, які прагнуть забезпечити інвестиції, вийти на нові ринки або навіть підготуватися до IPO. Перевірка контрагентів та партнерів здійснюється на підставі документів, а також інформації, отриманої з різних джерел та виписок їх комерційних судових реєстрів на компанії, у тому числі через адвокатський запит у рамках перевірки компанії.

 

Важливість юридичної перевірки:

 

 • Зниження ризиків. Юридична комплексна перевірка насамперед пов'язані з управлінням ризиками. Проведення юридичних перевірок дозволяє компаніям виявляти потенційні ризики та вживати превентивних заходів для зниження ризику та відповідальності.
 • Оцінка. Точна оцінка юридичного статусу підприємства має вирішальне значення визначення її справжньої вартості.
 • Дотримання вимог. Дотримання різних законодавчих та нормативних вимог має важливе значення для запобігання штрафам, судовим позовам та шкоді репутації компанії.
 • Переговори. Озброївшись глибоким розумінням правової ситуації цільової компанії, покупці можуть домовитися про більш вигідні умови, такі як відшкодування збитків, умовне депонування або заяви та гарантії.
 • Захист інтересів зацікавлених сторін. Підприємства повинні захищати інтереси різних зацікавлених сторін, включаючи акціонерів, співробітників, клієнтів та громадськість.
 • Етична та соціальна відповідальність. Компанії повинні забезпечувати відповідність своєї діяльності етичним принципам, поважати права людини та просувати стійкі практики.

 

Перевірка компаній та контрагента необхідна компаніям перед виходом на внутрішній та міжнародний ринки. Перевірка покликана встановити відповідність отриманої інформації певним характеристикам, нормам, стандартам та правилам. Перевірка зазвичай проводиться перед співробітництвом, підписанням контракту, інвестуванням чи покупкою фірми.

 

Ключові аспекти:

 

 • Корпоративна структура та корпоративне управління. Вивчення структури корпоративного управління компанії (склад та функції ради директорів, впровадження прозорих процесів ухвалення рішень, а також встановлення кодексу поведінки для керівників та співробітників).
 • Контракти та угоди. Юридичні перевірки включають перевірку контрактів і угод щодо їх юридичної обгрунтованості та виконання обома сторонами своїх зобов'язань.
 • Інтелектуальна власність. Захист інтелектуальної власності (юридичні перевірки для захисту патентів, товарних знаків, авторських прав та комерційної таємниці).
 • Відповідність нормативним вимогам. Перевірка дотримання компанією галузевих правил, законів та стандартів.
 • Судові процеси та юридичні претензії. Перевірки та розгляд поточних чи потенційних позовів, претензій та спорів.
 • Оподаткування. Аналіз податкової звітності та положення компанії, щоб визначити потенційні податкові зобов'язання та забезпечити дотримання місцевого та міжнародного податкового законодавства.
 • Трудове законодавство. Компанії повинні дотримуватись трудового законодавства для захисту прав та добробуту своїх співробітників.

 

Перевірки компаній-контрагентів та моніторинг поточної господарської діяльності необхідні при купівлі та продажу бізнесу, створенні та веденні спільного бізнесу для забезпечення безпеки та мінімізації ризиків, пов'язаних з невиконанням зобов'язань.

 

Юридичні перевірки компаній є фундаментальним аспектом корпоративної відповідальності та підзвітності. Вони допомагають гарантувати, що підприємства працюють у рамках закону, захищаючи інтереси зацікавлених сторін, знижуючи ризики та дотримуючись етичних та соціальних стандартів.