Дозвіл на роботу в Україні

Дозвільні документи для іноземця працювати. Дозвіл на роботу в Україні для іноземця. Оформлення документів на роботу в Україні іноземним громадянам. Отримання дозволу на роботу та оформлення запрошення на роботу.


Оформлення запрошення та дозвіл на роботу в Україні

+380 67 208 7615
rubicon@tcg.net.ua


Дозвіл на працевлаштування в Україні оформляється іноземцю або особі без громадянства, яка має намір займатися в Україні трудовою діяльністю, за умови, якщо в регіоні відсутні працівники, які спроможні виконувати цей вид роботи, або є достатні підстави доцільності використання праці іноземних фахівців, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Іноземні громадяни, які оформляються на роботу без офіційного дозволу на працевлаштування підлягають видворенню з України. До роботодавця, в свою чергу, застосовуються штрафні санкції, окремо за кожного іноземного громадянина. Дозвіл на роботу в Україні є підставою для оформлення іноземцю імміграційної візи на в'їзд в Україну консульською установою України за місцем його постійного проживання.

 

Оформлення документів - Дозвіл на роботу в Україні:

Київ
Харків

 

Імміграційні послуги та дозвіл на роботу в Україні:

 

 • консультація імміграційного адвоката з питань процедури отримання дозволу на працевлаштування та чинному законодавству у сфері працевлаштування іноземців;
 • підготовка рекомендацій щодо приведення облікової політики підприємства згідно вимог законодавства;
 • підготовка необхідного пакету документів та заяви про надання дозволу на працевлаштування для подачі в центр зайнятості, попередня експертиза та узгодження зібраного пакету документів;
 • підготовка довідки про те, що робоче місце або посада на яких використовуватиметься праця іноземця, не пов'язані з належністю до громадянства України і не вимагають подання допуску до державної таємниці;
 • підготовка обгрунтування доцільності використання праці іноземця;
 • представлення інтересів роботодавця та іноземного громадянина на комісії;
 • підготовка проекту трудового договору (контракту);
 • оформлення тимчасової посвідки на проживання в Україні
 • оформлення посвідки на постійне проживання в Україні
 • оформлення громадянства України
 • реєстрація місця проживання іноземця в Україні
 • оформлення дозволу на роботу в Україні
 • підтвердження громадянства дитини
 • отримання українського податкового номера для іноземця - ІПН
 • оформлення довідки про несудимість в Україні
 • оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання з України
 • відновлення документів з органів РАЦС
 • термінова реєстрація шлюбу з іноземцем в Україні
 • апостиль та легалізація документів
 • послуги бюро перекладів і нотаріальне завірення перекладу
 • інвестиції в економіку та інше.
 • імміграція за кордон через покупку нерухомості, реєстрацію бізнесу і інвестиції.

 

Ми оформляємо документи необхідні для оформлення дозволу на роботу в Україні та надаємо інші послуги. Дозвіл на працевлаштування можна отримати тільки при позитивному результаті розгляду комісією документів, наданих роботодавцем. Дозвіл може бути оформлено на строк, що не перевищує один рік, і може бути продовжено, але не більше ніж на строк до чотирьох років. Порядок продовження аналогічний отриманню нового дозволу на працевлаштування, але вимагає надання додаткової інформації про результати роботи за попередній рік. Процедура отримання дозволу на працевлаштування в Україні визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999 р №2028 «Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні».

 

Якщо іноземний громадянин збирається працювати і отримувати офіційну заробітну плату на території України, він зобов'язаний отримати дозвіл на працевлаштування. При цьому зайнятися оформленням цього дозволу зобов'язаний сам роботодавець, так як дозвіл видається на його ім'я.

 

Для початку роботи необхідні наступні документи та інформація: повні реквізити підприємства, банківські реквізити, вид діяльності підприємства; копія виписки (свідоцтва) про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (нотаріально завірена); копія статуту суб'єкта підприємницької діяльності (нотаріально завірена); копія протоколу зборів учасників, рішення про призначення діючого керівника підприємства; копія протоколу загальних зборів учасників, рішення власника, наказ про призначення; з органу внутрішніх справ довідка про відсутність судимості у іноземця; довідка уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, що не відбуває покарання за скоєння злочину та не перебуває під слідством; копія документів про освіту або кваліфікацію з перекладом в бюро перекладів; копія контракту між іноземним та українським суб'єктами підприємницької діяльності на виконання певного обсягу робіт або надання послуг (якщо такий договір укладений); копія проекту контракту роботодавця з працівником - іноземним громадянином (якщо вже є в наявності); копія закордонного паспорта іноземного громадянина (всі сторінки з відмітками); загальна інформація про перспективи роботи; місце проживання іноземця; посада, на яку претендує іноземець, його особливі якості; автобіографію іноземця в довільній формі; дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; документ про внесення плати за розгляд заяви; ксерокопія трудової книжки (інший документ російською мовою), або інформація про досвід роботи іноземного громадянина, його професійні якості; копія контракту між іноземним та українським суб'єктами підприємницької діяльності на виконання певного обсягу робіт або надання послуг (якщо такий договір укладено); документ (наказ, витяг з протоколу, доручення та інше), оформлений в установленому порядку, який посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця у центрі зайнятості.