Rejestracja Firmy w Portugalii

Rejestracja Firmy w Portugalii, rejestracja firmy, rejestracja przedsiębiorcy, przygotowanie dokumentów założycielskich i rejestracyjnych firmy, rejestracja firmy z zagranicznymi założycielami w Portugalii, wybór formy organizacyjno-prawnej organizacji biznesowej w Portugalii.


Otwarcie firmy w Portugalii, rejestracja firmy w Portugalii, rozpoczęcie działalności gospodarczej


Portugalia, położona na zachodnim skraju Półwyspu Iberyjskiego, stała się atrakcyjnym miejscem dla firm poszukujących ekspansji na europejskim rynku. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu, korzystnemu środowisku biznesowemu i wspierającym politykom rządowym, Portugalia oferuje liczne możliwości dla przedsiębiorców i inwestorów.

 

Zakładanie Firmy - Rejestracja Firmy w Portugalii:

Lizbona
Porto

 

Przed przejściem do procesu rejestracji, istotne jest zrozumienie różnych form prawnych firm, jakie można założyć w Portugalii.

 

Formy Prawne Firm w Portugalii:

 

 • Sociedade por Quotas (Limitada) - LDA. LDA to najczęstsza forma firmy w Portugalii. Jest odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wymaga co najmniej jednego udziałowca i jednego dyrektora. Odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona do ich wkładów kapitałowych.
 • Sociedade Anónima (SA). Podobnie jak publiczna spółka akcyjna (PLC) w innych jurysdykcjach, SA w Portugalii to spółka z kapitałem akcyjnym, oferująca akcje publiczności. Minimalny wymagany kapitał zakładowy jest wyższy niż w LDA, i musi mieć co najmniej pięciu udziałowców.
 • Empresário em Nome Individual (ENI). Ta forma prawna jest odpowiednia dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub osób samozatrudnionych. Osoba indywidualna osobiście odpowiada za długi firmy.

 

Rejestracja firmy w Portugalii obejmuje kilka kroków.

 

Kroki do Rejestracji Firmy w Portugalii:

 

 • Wybierz Nazwę Biznesową w Portugalii. Wybierz unikalną nazwę dla swojej firmy. Upewnij się, że nie jest ona już używana przez inną jednostkę, aby uniknąć potencjalnych konfliktów w trakcie procesu rejestracji.
 • Zdobądź Numer Fiskalny w Portugalii (NIF). Przed zarejestrowaniem firmy wszyscy interesariusze, w tym udziałowcy i dyrektorzy, muszą uzyskać Numer Fiskalny (Número de Identificação Fiscal - NIF) od portugalskich władz podatkowych (Autoridade Tributária e Aduaneira - AT).
 • Sporządź Akt Założycielski w Portugalii. Przygotuj Akt Założycielski (Escritura Pública) przy pomocy prawnika. Dokument ten określa nazwę firmy, cel, adres zarejestrowany, kapitał zakładowy, podział zysków i inne istotne szczegóły.
 • Otwórz Konto Bankowe w Portugalii. Otwórz firmowe konto bankowe w Portugalii i zdeponuj minimalny kapitał zakładowy wymagany dla wybranej formy prawnej.
 • Notariusz i Rejestracja Firmy. Dla LDA Akt Założycielski musi być znotaryzowany. Po notaryzacji firma musi zostać zarejestrowana w Portugalskim Rejestrze Handlowym (Registo Comercial) pod Ministerstwem Sprawiedliwości. Dla SA musi zostać wykonany akt notarialny przed notariuszem.
 • Zarejestruj się u Władz Podatkowych w Portugalii. Po rejestracji firmy musisz zarejestrować się u Portugalskich Władz Podatkowych, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej (Número de Identificação de Pessoa Coletiva - NIPC) oraz zarejestrować się w różnych podatkach.
 • Zarejestruj się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Portugalii. Jeśli twoja firma planuje zatrudniać pracowników, musisz się zarejestrować u władz ZUS (Segurança Social) jako pracodawca.

 

Zobowiązania prawne i regulacje w Portugalii. Po zarejestrowaniu Twojej firmy musisz przestrzegać różnych zobowiązań prawnych i regulacji:

 

 • Księgowość i sprawozdawczość finansowa. Utrzymuj dokładne księgi rachunkowe i przygotowuj coroczne sprawozdania finansowe zgodnie z portugalskimi standardami rachunkowości. Sprawozdania finansowe muszą być złożone w portugalskim urzędzie skarbowym oraz w Rejestrze Handlowym.
 • Opodatkowanie w Portugalii. Spełniaj obowiązki podatkowe, w tym podatek od osób prawnych (IRC), podatek od wartości dodanej (VAT) i inne odpowiednie podatki.
 • Regulacje dotyczące zatrudnienia. Przestrzegaj portugalskich przepisów dotyczących prawa pracy przy zatrudnianiu pracowników. Zapoznaj się z prawami pracowników, godzinami pracy i innymi regulacjami związanymi z zatrudnieniem.
 • Walne Zgromadzenie Rocznego (WZR). Spółki akcyjne muszą zorganizować Walne Zgromadzenie Rocznego (WZR) w określonym terminie, aby omówić sprawy spółki i sprawozdania finansowe.

 

Zarejestrowanie firmy w Portugalii może być satysfakcjonującym przedsięwzięciem, oferującym dostęp do dynamicznego rynku europejskiego i przyjazne dla biznesu otoczenie. Korzystanie z pomocy profesjonalnych prawników, księgowych i konsultantów biznesowych może uproszczać proces i zapewniać zgodność z portugalskimi przepisami prawnymi oraz regulacjami.