Prawnik w Żytomierzu

Usługi prawne z kancelarii prawnej, prawnik w Żytomierzu dla obywateli, cudzoziemców i firm, profesjonalne usługi prawne.


Адвокат в Житомире для граждан и фирм

+380 67 208 7615

Adwokat i prawnicy kancelarii prawnej w Żytomierzu zapewnia ukraińskim i zagranicznym klientom usługi prawne i profesjonalną pomoc adwokata w Żytomierzu.

 

 

Adwokaci firmy świadczą usługi prawne dla firm, obywateli i cudzoziemców w różnych sprawach prawnych w Żytomierzu, innych miastach Ukrainy, a także za granicą. Nasi prawnicy i inni specjaliści z Żytomierza mają wieloletnie doświadczenie prawne w rozwiązywaniu różnych sytuacji prawnych i spraw o dowolnej złożoności.

 

Usługi prawne w Żytomierzu:

 

  • Porady adwokata i prawnika w Żytomierzu; usługi prawne i pomoc prawnika w Żytomierzu w sądzie: reprezentacja i obrona interesów w sądzie; sporządzanie dokumentów procesowych; prowadzenie dochodzeń prawnych w interesie obywateli i cudzoziemców, usługi prawne dla cudzoziemców w Żytomierzu; odzyskiwanie i odbiór dokumentów w Żytomierzu z urzędu stanu cywilnego (akt i odpis z rejestru urzędu stanu cywilnego, zaświadczenie z archiwum); legalizacja konsularna oficjalnych dokumentów.
  • Adwokat rodzinny w Żytomierzu i reprezentacja w sprawach rodzinnych w sądzie: usługi adwokata rodzinnego w Żytomierzu, rozwód przez Sąd (rozwód z cudzoziemcem), międzynarodowy rozwód, podział majątku byłych małżonków, ustalenie ojcostwa w sądzie;
  • Prawnik nieruchomości w Żytomierzu i adwokat nieruchomości: wsparcie prawne sprzedaży i zakupu nieruchomości, usługi adwokata na rynku nieruchomości w Żytomierzu, pomoc w zakupie nieruchomości przez cudzoziemca i przygotowanie dokumentów; wsparcie prawne przez prawnika zakupu nieruchomości za granicą;
  • Rejestracja w Żytomierzu spadku nieruchomości, biznesu, konta w banku, udziału w działce gruntu dla obywateli i cudzoziemców, adwokat prawo spadkowe w Żytomierzu, rejestracja spadku wg testamentu i zgodnie z prawem, przywrócenie terminu na odbiór spadku i sporządzenie spadku przez sąd; usługi adwokata w zakresie dziedziczenia za granicą;
  • Windykacja należności w Żytomierzu na podstawie umów i innych zobowiązań: windykacja należności od firm, przedsiębiorców i obywateli, adwokat w sprawach długów w Żytomierzu, wsparcie prawne wykonania decyzji sądu o windykacji długu; wykonanie decyzji Międzynarodowego Handlowego Sądu Arbitrażowego; aresztowanie rachunków firm i aktywów dłużnika; windykacja długów wynikających z kontraktów za granicą.

 

Adwokaci z Żytomierza świadczą usługi prawne i pomoc ukraińskim i zagranicznym klientom w sprawach prawnych o różnym stopniu złożoności w Żytomierzu i obwodzie, w innych regionach Ukrainy i za granicą.